Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

Dodaj |

Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie jest uczelnią niepaństwową, powołaną decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz wpisaną do Rejestru uczelni niepaństwowych – nr rej. 269. Uczelnia jest wyższą szkołą zawodową działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Absolwenci uczelni uzyskują dyplomy ukończenia studiów zawodowych oraz tytuł – licencjat.

Założycielem Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla w Krakowie jest Przedsiębiorstwo Konsultingowe “Economicus” Sp. z o.o.

KIERUNKI STUDIÓW

WŁADZE UCZELNI

 Rektor – prof. dr hab. Henryk Lach


     

Prezydent MWSZ – mgr Elżbieta Paryska–Dymek

   

Dziekan Wydziału Humanistyki i Zdrowia 

    Dziekan Wydziału Komunikacji Społecznej i Informatyki Stosowanej
     – mgr Alina Chełmińska

 WYDZIAŁ HUMANISTYKI I ZDROWIA – Kierunki i Kierownicy Katedr

KIERUNEK DIETETYKA
Katedra Dietetyki
dr hab. prof. nadzw. Ewa Mędrela-Kuder

KIERUNEK KOSMETOLOGIA
Katedra Nauk Biomedycznych

Katedra Kosmetyki Profilaktycznej i Leczniczej
dr hab. prof. nadzw. Henryk Marona

KIERUNEK SOCJOLOGIA
Katedra Socjologii
dr hab. prof. nadzw. Halina Sekuła-Kwaśniewicz

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA
Katedra Turystyki i Rekreacji
prof. dr hab. Jan Lach


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMATYKI STOSOWANEJ – 
Kierunki
i Kierownicy Katedr

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Katedra Informatyki Stosowanej


KIERUNEK PEDAGOGIKA

Katedra Nauk o Wychowaniu


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u