“Master” Sp. z o.o. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Dodaj |

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymagania Klientów przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka specjalizuje się w wywozie odpadów, unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce oraz energetyce odnawialnej. Master zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, polegającą na zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

MPGOiEO „Master” Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:

 • wywozu odpadów komunalnych,
 • prowadzenia kompleksowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,(makulatury, stłuczki i tworzyw sztucznych, metali, traw i liści, zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii),
 • sprzedaży odzyskanych surowców,
 • zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 • zbiórki przeterminowanych lekarstw,
 • unieszkodliwiania odpadów,
 • prowadzenia edukacji ekologicznej – min. organizacja Regionalnego Festiwalu Ekologicznego „EKO-MASTER” w Tychach,
 • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu wysypiskowego – OZE.

MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę oraz profesjonalną obsługę Klienta. Odbiór surowców wykonywany jest własnym transportem na podstawie stosownych licencji i zezwoleń. Spółka posiada specjalistyczne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia świadczenia usług o najwyższym standardzie Spółka wdrożyła:

 • system zarządzania jakością ISO 9001:2000
 • system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004,

a także

 • Krajowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS

oparte o wymagania międzynarodowych norm.Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane liczne nagrody i wyróżnienia.

Zajmujemy znaczącą pozycję na rynku usług komunalnych. Nasza dewiza to rzetelność, solidność i dbałość o czyste środowisko, co zaowocowało długoletnią współpracą z wieloma podmiotami gospodarczymi, osiedlami mieszkaniowymi, zakładami budżetowymi oraz klientami indywidualnymi. Pragniemy zaoferować Państwu usługę wywozu odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów. Konsekwentnie rozwijamy się jako przedsiębiorstwo usługowe, świadcząc usługi min. na terenie strefy ekonomicznej miasta Tychy. Gwarantujemy jakość, elastyczność i solidną obsługę Klienta.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u