MetalCo Sp. z o.o.

Dodaj |
  • O FIRMIE
  • OFERTA

Działalność firmy

Przedsiębiorstwo MetalCo Spółka z o.o. jest firmą, której przedmiotem działalności jest przetwórstwo odpadów zawierających metale kolorowe zwłaszcza cynk, ołów, aluminium w celu ich odzysku oraz obrót handlowy surowcami hutniczymi.

Przez cały przeszło szesnastoletni okres działalności gospodarczej, MetalCo dąży w kierunku zastosowania i rozwoju nowych technologii przyjaznych dla środowiska oraz spełniających coraz wyższe normy jakościowe.

Nowe technologie, w tym niektóre własnego autorstwa, są opracowywane i wdrażane we współpracy ze śląskim środowiskiem naukowym.

Obecnie naszym priorytetem jest rozwój ekologicznego przetwórstwa odpadów zawierających cynk i jego stopy.

Jakość przede wszystkim

Firma MetalCo dostosowując się do coraz większych wymagań jakościowych klientów rozpoczęła w 2006 roku wdrażanie systemu Zarządzania Jakością serii EN ISO 9001:2000, co stanowią będzie kolejny krok w umacnianiu naszej pozycji w segmencie branży cynkowej.

Pracownicy gwarancją sukcesu

Jednym z naszych atutów są zatrudnieni w MetalCo pracownicy. Przyjęta przez nas polityka kadrowa zapewnia właściwy nabór, kształcenie i motywowanie pracowników. Dzięki takiemu konsekwentnemu podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi MetalCo osiąga założone cele strategiczne.

W ramach doskonalenia organizacji i usprawniania zarządzania firmą między innymi :

przeniesiono kompetencje i odpowiedzialność na niższe szczeble uzyskując racjonalizację zatrudnienia i poprawę kontroli kosztów,

włączono szerszą grupę pracowników w proces planowania osiągając lepsze współdziałanie poszczególnych części przedsiębiorstwa, poprawiając terminowość realizacji dostaw dla klientów i uzyskując stałą poprawę wyników finansowych.

Organizacja atutem przedsiębiorstwa

Dostosowując strukturę organizacyjną MetalCo do dynamicznie rozwijającego się naszego segmentu rynku metali kolorowych i do rosnących wymagań naszych klientów zmieniliśmy procedury decyzyjne wewnątrz firmy, dotyczące rozwiązywania zagadnień technicznych i technologicznych. Decyzje są przygotowywane w zespołach zadaniowych powoływanych do rozwiązywania konkretnego problemu. Dzięki takim procedurom otrzymujemy duże ilości inicjatyw ze strony kadry inżynierskiej i specjalistów branżowych. Ten system pozwala efektywnie podejmować decyzje w krótkim czasie.

MetalCo dla społeczności lokalnej

MetalCo dba o swój pozytywny wizerunek wśród lokalnej społeczności. W 2001 roku zakupiliśmy Zakład Produkcyjny w Świętochłowicach – Lipinach. Poprzedni właściciel po zwolnieniu załogi wystawił obiekty przemysłowe na sprzedaż. MetalCo po zakupie Zakładu reaktywowało produkcję, dzięki czemu część lokalnej społeczności znalazła ponownie zatrudnienie w miejscu, w którym przepracowała nieraz po kilkanaście lat.

Reaktywowanie produkcji w zakupionym Zakładzie Metalurgicznym w Świętochłowicach – Lipinach pozwoliło połączyć 150 letnią tradycję i kulturę techniczną lokalnej społeczności z nowoczesnymi technologiami wdrażanymi przez MetalCo.

Pielęgnowanie dziedzictwa technicznego Śląska

Przedsiębiorstwo MetalCo w Świętochłowicach – Lipinach oprócz wznowienia produkcji wzięło na siebie obowiązek ponoszenia kosztów związanych z pracami konserwatorskimi w zabytkowej części infrastruktury produkcyjnej. Wszelkie prace w budynkach zabytkowych prowadzone są pod ścisłym nadzorem urzędu konserwatorskiego.

W ten sposób MetalCo z nowoczesną produkcją łączy swój mecenat nad dziedzictwem technicznym w tym rejonie Śląska.

Firma proekologiczna

Proekologiczna polityka MetalCo została wpisana na trwałe w rozwój naszych technologii przetwarzania tak, aby oprócz redukcji niekorzystnego ich oddziaływania na środowisko nie dopuszczał do powstawania nowych zagrożeń.

Opracowana i realizowana pod nadzorem specjalistów ochrony środowiska strategia dalszego rozwoju MetalCo zakłada zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska poprzez dostosowanie technologii i organizacji procesów produkcyjnych do najwyższych standardów.

MetalCo prowadzi politykę proekologiczną jako jawną w swoim funkcjonowaniu i otwartą informacyjnie w zakresie wpływu naszej firmy na środowisko.

Spółka MetalCo oferuje:

Cynk w postaci:

– cynk niestopowy własnej produkcji,

– cynk rektyfikowany (min. 99,995% Zn) wg normy PN oraz DIN,

– złomy i odpady cynku,

– inne produkty cynkowe,

Ołów w postaci:

– ołów hutniczy w gat. 975R i 985R wg normy PN oraz DIN,

– złomy ołowiu.

Stopy odlewnicze cynku:

– ZL5 (ZnAl4Cu1), ZL3 (ZnAl4) wg normy PN-EN 1774

– ZnAl niestandardowy


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u