Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Dodaj |

O Firmie

Z kalendarium ciepłownictwa
– 1 lipca 1976 r. – powołanie Wojewódzkiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Pile, obejmującego swoim zasięgiem obszar ówczesnego województwa pilskiego,
– 1982 r. – przekształcenie w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
– 1 czerwca 1991 r. – przekształcenie w Jednoosobową Spółkę – Miejska Energetyka Cieplna – Spółka z o.o. w Pile,
– grudzień 2008 r. – podpisanie umowy sprzedaży udziałów MEC Piła inwestorowi strategicznemu – Spółce ENEA S.A.

 

Usługi

Miejska Energetyka Cieplna w Pile Sp. z o.o. świadczy usługę legalizacji ciepłomierzy i wodomierzy.
Na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar utworzony został Punkt Legalizacji ciepłomierzy i wodomierzy. Stanowiska badawcze do kontroli metrologicznej odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom metrologicznym oraz uwzględniają wytyczne zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej.

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw ciepłowniczych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości na terenie całego kraju. Cieszymy się zaufaniem naszych klientów dbając o najwyższą jakość świadczonych usług.

W ramach działalności Punktu Legalizacji prowadzimy sprzedaż liczników ciepła oraz indywidualnych stacji wymiennikowych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: tel. 67 215 16 57, e-mail: legalizacja@mecpila.pl

 

Jak zostać Naszym Klientem

Nasi pracownicy udzielą wyczerpujących odpowiedzi, dokonają niezbędnych analiz, zaproponują najkorzystniejszy sposób przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

MEC Piła Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła
tel. +48 67 215 16 00
fax +48 67 215 16 77

www.mecpila.pl

Biuro Obsługi Klienta
pokój nr 006

tel. 67 215 16 95 lub 67 215 16 77
e-mail: bok@mecpila.pl

Dział Techniczny
pokój nr 105 lub 111

tel. 67 215 16 16 lub 67 215 16 64

ETAP 1

Kontakt z Obsługą Klienta.

W celu określenia możliwości związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, przygotowany został wniosek w postaci „Zapytania o możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej”  pobierz>
Po jego wypełnieniu należy go złożyć w Biurze Obsługi Klienta wraz z planem sytuacyjnym lub mapką z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego
Uzyskane informacje pozwolą nam na przygotowanie i prezentację Państwu wstępnej oferty współpracy.

ETAP 2
Uzyskanie warunków przyłączenia.

W Dziale Technicznym lub w Sekretariacie Spółki należy złożyć „Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego, znajdującego się w obiekcie”, – pobierz>
wraz z wymaganymi załącznikami:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawna lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (wypis zrejestru gruntów lub wypis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny, oraz (jeżeli wymagane) zgoda lub upoważnienie właściciela/ użytkownika wieczystego obiektu dla podmiotu posiadającego tytuł prawny w formie: użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia
– dokumenty rejestrowe dla podmiotu / osoby fizycznej -pobierz>
– plan sytuacyjny lub mapka z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego (załączyć tylko w przypadku braku ww. dokumentów na Etapie 1)
– audyt energetyczny lub dokumentacja techniczna obiektu (do wglądu przez Pracownika MEC).
W odpowiedzi na wniosek otrzymują Państwo „Warunki techniczne przyłączenia” wraz z propozycją „Umowy przyłączeniowej”.

ETAP 3
Podpisanie umowy przyłączeniowej

Na tym etapie ustalany i precyzowany jest zakres działań dla stron w trakcie realizacji inwestycji, sposób ich finansowania oraz termin rozpoczęcia poboru ciepła.

ETAP 4
Zlecenie dostawy energii cieplnej

Po zakończeniu procesu inwestycji należy dostarczyć „Zlecenie na dostawę energii cieplnej” – pobierz> do Biura Obsługi Klienta nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem poboru energii cieplnej. Określa ono zakres świadczonej usługi dostarczania energii cieplnej.

ETAP 5
Podpisanie umowy na sprzedaż ciepła

Po zrealizowaniu wszystkich postanowień wynikających z „Umowy przyłączeniowej” zawierana jest „Umowa kompleksowa dostarczania ciepła”(wykaz poniżej), która reguluje wzajemne zobowiązania dotyczące realizacji dostawy ciepła do obiektu.

Rozpoczęcie dostaw energii cieplnej

 
 

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u