MK-Geo Usługi Geodezyjne Maciej Kowalski

Dodaj |

FIRMA

Firma została założona w czerwcu 2003r. Od tego czasu przeprowadziła wiele prac geodezyjnych dużych jak i małych.W zakresie wykonanych prac zajmowała się podziałami działek rolnych, budowlanych, mapami do celów projektowych i do celów prawnych, pomiarami inwentaryzacyjnymi budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu, obsługa budowli, hal produkcyjnych, domów jedno- i wielorodzinnych. W lutym 2008r. firma współpracowała także z zagraniczną spółką geodezyjną Atlantic Geomatics LTD. Firma jest także sponsorem przedszkoli i szkół podstawowych. Pomaga w zakupie przyborów i pomocy szkolnych. Na wyposażeniu posiada sprzęt pomiarowy geodezyjny zapewniający dokładność i precyzje pomiarów ( Geodimeter, Topcon, Sokkia, Setl). Posiada także odpowiednie oprogramowanie niezbędne do wykonania map w wersji numerycznej i klasycznej. Zatrudnia odpowiednią kadrę wykształconą i doświadczoną. Współpracuje z lokalnymi firmami geodezyjnymi od początku swojej działalności.

 

OFERTA

Wykonawstwo map do celów:

– prawnych – mapy katastralne do sprzedaży, do wyceny.

– projektowych – do planów zagospodarowania terenu, do projektowania sieci uzbrojenia terenu, pod inwestycje drogowe, do innych celów.

Wykonywanie prac prawnych

– podziały nieruchomości

– wznowienia znaków granicznych

– rozgraniczenia

– ustalenia linii brzegu wód płynących

Obsługa inwestycji

– wytyczanie budynków i budowli

– wytyczanie osi konstrukcyjnych

– wytyczanie przebiegów sieci uzbrojenia terenu ( sieci wodociągowe, kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, gazowe)

– pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) wyżej wymienionych sieci

– pomiary odkształceń budowli, pionowości słupów, budowli

– pomiary innych obiektów inżynierskich, takich jak budowle piętrzące wodę, suwnice, fundamenty maszyn.

Pomiary mas ziemnych

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi referencjami

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u