Nadleśnictwo Miękinia

Dodaj |

INFORMACJE OGÓLNE

 

Nadleśnictwo Miękinia w obecnym kształcie organizacyjnym (tj. składające się z obrębów leśnych – Miękinia i Sobótka) powstało na podstawie pisma Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 4 z dnia 11 stycznia 1978 roku. W jego skład weszły dwa oddzielne dotąd nadleśnictwa – Miękinia i Sobótka. Deklarowanym celem takiego działania było wzmocnienie organizacyjne nadleśnictwa jako jednostki gospodarczej – rozbudowa zaplecza technicznego i usługowego oraz branżowych służb specjalistycznych.

 

Dawne nadleśnictwa (Miękinia i Sobótka), z połączenia których powstało obecne nadleśnictwo Miękinia, zostały utworzone w 1945r. na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944r. Lasy, które weszły w skład obu utworzonych nadleśnictw, do 1945r. stanowiły po części własność państwową, dużą lub średnią własność ziemską, własność komunalną miasta Wrocław, a także własność chłopską lub drobnych właścicieli. Początkowo podzielono je na dziesięć leśnictw, a po przyłączeniu obrębu Sobótka liczy ono obecnie szesnaście leśnictw. Prowadzona w latach 1944 – 1946 gospodarka leśna w nowopowstałych nadleśnictwach, to przede wszystkim zabiegi o charakterze sanitarnym oraz usuwanie zaległości hodowlanych z ostatnich lat wojny. Obecnie Nadleśnictwo Miękinia obejmuje tereny leśne, które stanowi 537 kompleksów leśnych, w tym 453 nie przekracza 20 ha, a sześć z nich ma powierzchnię powyżej 500 ha. Jedynie masyw Ślęży charakteryzuje się zwartym kompleksem o łącznej powierzchni 4385 ha. Na terenie Nadleśnictwa utworzony został Ślężański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy. Znajdują się też cztery rezerwaty przyrody: “Łąka Sulistrowicka”, “Zabór”, “Góra Radunia” i “Góra Ślęża”.

 

 

Od 1946r. prowadzona w obu nadleśnictwach gospodarka leśna oparta była na sporządzanych planach urządzeniowych:

 * przybliżona tabela klas wieku – sporządzona w 1946r.

 * prowizoryczny plan urządzenia lasu obejmujący okres 10 lat – sporządzony dla obu nadleśnictw w 1950r.

 * pięcioletnie plany użytkowania przedrębnego – sporządzone w 1954r.

 * pięcioletnie plany użytkowania rębnego – sporządzone w 1955r.

 * plan definitywnego urządzenia lasu – obowiązujący w obu nadleśnictwach od 1.X.1957r. do 30.IX.1967r.

 * pierwsza rewizja planu urządzenia lasu – obowiązująca w nadleśnictwie Miękinia od 1.X.1968r. do 30.IX.1978r., w nadleśnictwie Sobótka – od. 1.X.1977r. do 30.IX.1987r.

 * druga rewizja planu urządzenia lasu – obowiązująca w obrębie Miękinia od 1.I.1980r. do 31.XII.1989r.

 * trzecia rewizja planu urządzenia lasu – obowiązująca w obu obrębach nadleśnictwa Miękinia od 1.I.1993r. do 31.XII.2002r.

 * czwarta rewizja planu urządzenia lasu – obecnie obowiązująca w obu obrębach nadleśnictwa Miękinia od 1.I.2002r. do 31.XII.2011r.

 

Z okresu przedwojennego, zachowały się jedynie dane historyczne dotyczące gospodarki leśnej w lasach państwowych Masywu Ślęży (o powierzchni 2832 ha). Łączny roczny rozmiar użytkowania głównego wynosił 16766 m3 grubizny netto, co stanowiło przeciętnie rocznie 5,92 m3 z 1 ha. Głównym sposobem użytkowania była rębnia smugowa o szerokości pasa 30 m, przy 3-5 letnim nawrocie cięć.

 

 
 

 

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u