Nadleśnictwo Pułtusk

Dodaj |

O nas

Nadleśnictwo Pułtusk leży na tarasach pradoliny Dolnej Narwi; to obszar o charakterze piaszczysto-wydmowym przechodzący na północy w równinne obszary stanowiące przedpole Pojezierza Mazurskiego. Na terenach leśnych występują dość licznie bagienka, torfowiska i stawy, które wraz z siedliskami wilgotnymi i bagiennymi zajmują ok. 2 tys. ha, czyli stanowią aż 9% ogólnej powierzchni nadleśnictwa. Mimo to pod względem zróżnicowania gatunkowego lasy Nadleśnictwa Pułtusk należą do przeciętnych. Drzewostany trzy i więcej gatunkowe zajmują tylko 23,8 % powierzchni. Wyraźnie najbogatsze są lasy w obrębie pułtuskim; drzewostany trzy i więcej gatunkowe zajmują tu ponad 42 % powierzchni, natomiast w Różanie i Lemanach – tylko ok. 20 %. Niskie opady i występowanie przymrozków sprawia, że w pułtuskich lasach nie występują naturalnie takie drzewa jak buk, cis, jawor i jodła. Jak na całym Mazowszu, także i tu najwięcej jest siedlisk borowych (2/3). Porastająca je sosna, tworzy na wschód od Pułtuska najbardziej charakterystyczny krajobraz Puszczy Białej. Najżyźniejsze siedliska to lasy mieszane, lasy, olsy i olsy jesionowe. Rozłożone są one w dolinach rzek, a także tworzą wartościowe uzupełnienia rozległych połaci borowych. Te bogatsze tereny – pokryte przeważnie lasami liściastymi, choć czasem także sosnowymi – zajmują łącznie ponad 5,5 tys. ha, co stanowi prawie 28% powierzchni nadleśnictwa (przede wszystkim w leśnictwach: Lipniki, Wielgolas, Dąbrowa, Bulkowo, Rozalia, Magnuszew).

 
 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u