“Nordiska Ekofiber Polska” Sp. z o.o.

Dodaj |

O Firmie


NORDISKA EKOFIBER POLSKA Sp. z o.o. (NEP) jest producentem wyrobów opartych na bazie włókna celulozowego uzyskanego w procesie recyklingu makulatury gazetowej. Głównym naszym wyrobem jest sypka termoizolacja budowlana o nazwie handlowej EKOFIBER®, która została wprowadzona na polski rynek budowlany w 1994 roku. Do połowy 2007 roku w różnych konstrukcjach budowlanych zainstalowanych zostało prawie 50 000 ton termoizolacji wyprodukowanej w NEP. ocieplanie budynków


W swojej pracy dużo uwagi zwracamy na to, aby pozostawać w zgodzie z otaczającą nas przyrodą. Ekologiczność naszych wyrobów wynika między innymi z oparcia produkcji na surowcu wtórnym, niskiej energochłonności produkcji i braku w jej czasie emisji do otoczenia szkodliwych odpadów. Główny produkt – termoizolacja EKOFIBER® działa również proekologicznie przyczyniając się do zmniejszenia zużycia paliw naturalnych i ograniczenia związanej z tym emisji spalin do atmosfery.
Od lipca 2007 roku pracujemy w nowej siedzibie w miejscowości Bilcza k/Kielc.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą !

 

Produkty

EKOFIBER® jest sypkim materiałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego. Dla uzyskania odporności na działanie ognia przeciwko grzybom domowym i pleśni włókno jest impregnowane związkami boru. Tworząc barierę dla przepływu ciepła EKOFIBER®jednocześnie doskonale radzi sobie z przekazywaniem wilgoci nie gromadząc jej w sobie i w związku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej. Nadaje się do zastosowania w całej przestrzeni konstrukcji budynku oprócz miejsc narażonych na temperatury powyżej 80oC i bezpośrednio pod wylewki. Doskonale chroni tę konstrukcje przed zagrzybieniem, nie sprzyjając ich korozji. Nie sprzyja również osiedlaniu się gryzoni i insektów. ocieplanie budynków

EKOFIBER® jest materiałem całkowicie przyjaznym dla środowiska naturalnego oraz obojętnym dla ludzkiego zdrowia. Posiada wszystkie prawem wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania go w budownictwie.

Mulcz (ang. mulch) warstwa ochronna tworzona na glebie głównie w celu zniwelowania niekorzystnych oddziaływań czynników siedliskowych. Jako mulczu używa się różnorodnej materii organicznej: włókien celulozy, słomy, ściętych roślin uprawianych na zielony nawóz, nie kwitnących chwastów, trawy, kory i miazgi drzewnej. Skład mulczu uzupełniany jest w zależności od potrzeb o nawozy, biostymulanty, nasiona, lepiszcza i barwniki. Odmianą mulczu jest hydromulcz stosowany w procesie hydrosiewu. Jest to zawiesina wodna o odpowiednio dobranej zawartości wyżej wymienionych składników. W przypadku hydromulczu doskonałą bazą surowcową jest włókno celulozowe. Hydrosiew jest stosowany jako metoda obsiewu m.in. trawą dużych powierzchni gruntu (pola golfowe, lotniska, duże trawniki) często o znacznym nachyleniu (skarpy przy nowo budowanych drogach, mostach i wiaduktach) w przypadkach konieczności szybkiego i niezawodnego zabezpieczenia tych powierzchni przed erozją oraz uzyskania szybkiego wzrostu trawy. Nordiska Ekofiber Polska Sp. z o.o. jest producentem włókna celulozowego uzyskiwanego w procesie recyklingu makulatury. Wyselekcjonowany surowiec użyty do produkcji tego włókna daje pewność braku zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi i uzyskania mulczu o bardzo dobrej nasiąkliwości.

Stosowanie: 1 500 – 2 000 kg mulczu na 1ha powierzchni hydrosiewu w zależności od podłoża
Pakowanie:
 worki papierowe 15 kg netto

 

Dystrybucja

Dystrybucja materiału termoizolacyjnego EKOFIBER® odbywa się poprzez sieć przedstawicieli regionalnych i firm instalatorskich pracujących na terenie całego kraju. Ze względu na konieczność wykonania prac termoizolacyjnych z użyciem ekofibru przez przeszkolone ekipy dysponujące specjalistycznym sprzętem, materiał jest sprzedawany z usługą jego montażu w budynku.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u