Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia

Dodaj |
Warning: Illegal string offset 'id' in /home/culturov/domains/katalogprzedsiebiorstw.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-tabs-slides/wp-tabs-slides.php on line 510

 • O Firmie
 • Zakres badań
 • Metody i techniki
 • Specjalizacje
 • Zespół

Instytut VRG Strategia jest niewielką specjalistyczną firmą badawczą realizującą zarówno standardowe jak i nietypowe projekty badawcze w dziedzinie marketingu gospodarczego i społecznego. Prowadzimy badania zarówno w skali regionalnej jak i ogólnopolskiej.

Oprócz prac dla stałych klientów Instytut VRG Strategia realizuje od kilku do kilkunastu większych projektów badawczych rocznie. Każdy z tych projektów jest jednak traktowany indywidualnie, często z powołaniem dodatkowych ekspertów w danej dziedzinie. Takie podejście sprawia, iż firma nasza wykonała szereg projektów, które nie wzbudziły zainteresowania znacznie większych ośrodków badawczych lub wyniki osiągnięte przez te ostatnie nie były zadawalające dla klientów mających specyficzne potrzeby.

Niższe niż w Warszawie koszty pracy przy jednoczesnej obecności silnego ośrodka akademickiego sprawiają, że zlokalizowana w Krakowie firma jest w stanie zrealizować badania na najwyższym poziomie merytorycznym za cenę niższą od obowiązującej na rynku warszawskim. Obie powyższe cechy to jest indywidualne traktowanie każdego powierzonego nam projektu oraz atrakcyjne ceny uważamy za główne atuty skłaniające klientów do skorzystania z usług raczej niewielkiej specjalistycznej firmy, niż dużej schematycznie funkcjonującej agencji badań.

Zakres naszych doświadczeń obejmuje :

 • Badania społeczne:
  • Sondaże opinii społecznej
  • Badania ewaluacyjne
  • Badania zasobów ludzkich
 • Badania marketingowe:
  • Strategiczne badania rynku
  • Badania postaw i zachowań konsumenckich
  • Badania zadowolenia klientów
  • Testy preferencji muzycznych
  • Badania marki i wizerunku
  • Badania percepcji i skuteczności reklamy

Zakres badań wykonywanych przez Instytut VRG Strategia obejmuje większość standardowych badań rynku i opinii społecznej. Nasze szczególne doświadczenia koncentrują się na badaniach zadowolenia klientów oraz na badaniach specyficznych jak testy preferencji muzycznych.

W dziedzinie badań społecznych realizujemy różnorodne sondaże opinii, w szczególności sondaże dla potrzeb sektora publicznego. Dynamicznie rozwijającą się specjalizacją naszych badań są obecnie badania ewaluacyjne dla potrzeb projektów finansowanych ze środków pomocowych UE.

W swoich badaniach Instytut VRG Strategia opiera się na sprawdzonej metodologii szeroko stosowanej w badaniach marketingowych na całym świecie. W zakresie badań jakościowych są to:

 • zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interviews)
 • pogłębione wywiady indywidualne
 • obserwacje uczestniczące np. badania typu Mystery Shopping

Nasze doświadczenia wykazują, że w wielu przypadkach korzystnym jest uzupełnienie dyskusji grupowych o elementy badań ilościowych. Oprócz standardowej dyskusji, uczestnicy prowadzonych przez nas zogniskowanych wywiadów grupowych, wypełniają często specjalne testy przygotowywane indywidualnie w zależności od problematyki badania. Testy te wykorzystują metodologię badań psychologicznych i pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki mimo małej liczebności uczestników badania. Porównanie wyników czysto jakościowych z pomiarem ilościowym pozwala na zwiększenie rzetelności całego badania.

Na terenie Krakowa wywiady grupowe przeprowadzamy w naszej pracowni FGI zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, we wnętrzach zabytkowego pałacu. Zarówno lokalizacja jak i wystrój wnętrza pracowni zapewniają wysoki komfort i ułatwiają zrelaksowaną atmosferę dyskutantom z różnych środowisk, także tym najbardziej wymagającym.

W zakresie badań ilościowych najczęściej wykorzystujemy techniki:

 • wywiady kwestionariuszowe w domach / siedzibach respondentów
 • wywiady telefoniczne realizowane techniką CATI
 • testy psychologiczne stosowane szczególnie w badaniach ewaluacyjnych i badaniach personelu
 • techniki eksperymentalne, wykorzystywane głównie w zakresie badań muzycznych.

Do wszystkich obliczeń statystycznych używany jest pakiet SPSS będący światowym standardem w tej dziedzinie.

Zarówno w badaniach jakościowych jak i ilościowych Instytut VRG Strategia przestrzega zasad zawartych w kodeksach i zaleceniach metodycznych

Mimo zasadniczo uniwersalnego profilu działalności naszej firmy w ciągu kilkunastu lat istnienia nabyliśmy szczególnie dużego doświadczenia w niektórych dziedzinach jak:

 • Badania zadowolenia klientów
  Pomiaru satysfakcji klientów dokonujemy różnorodnymi metodami – zarówno ilościowymi przy zastosowaniu zaawansowanych technik statystycznych – jak i metodami jakościowymi np. poprzez badania typu “Mystery Shopping”.
 • Badania preferencji muzycznych.
  Monitorowanie zmiennych preferencji muzycznych różnych audytoriów stanowi istotny problem dla stacji radiowych i muzycznych programów TV.
  Instytut nasz wypracował oryginalną technikę i narzędzia statystyczne do jednoczesnego badania dużej liczby próbek utworów muzycznych.
  Od 1998 roku testy preferencji muzycznych oparte na tej technice VRG Strategia realizuje dla Radia RMF FM.
 • Badania opinii społecznej dla potrzeb sektora publicznego.
  Badania te koncentrują się na specyficznej problematyce rynku usług publicznych oferowanych przez jednostki administracji publicznej oraz z nimi związane przedsiębiorstwa komunalne – ciepłownicze, komunikacyjne, wodno-kanalizacyjne itp.
  Począwszy od roku 1992 Instytut VRG Strategia przeprowadził szereg często nowatorskich badań tego typu głównie na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 • Badania ewaluacyjne projektów finansowanych ze środków pomocowych. Najmłodsza lecz dynamicznie rozwijająca się dziedzina specjalistycznych badań pozwalających ocenić rezultaty projektów finansowanych ze środków pomocowych.

Prezes Zarządu : Lucjan Klyszcz, socjolog i filozof, współzałożyciel Instytutu VRG Strategia o długoletnim doświadczeniu w zakresie projektowania badań i analizy danych. Członek European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS).

Dyrektor Naukowy : dr Piotr Wolski, psycholog o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie badania zachowań konsumenckich oraz statystycznej analizy danych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Dyrektor Wykonawczy : Małgorzata Bruzda Klyszcz, socjolog o wieloletnim doświadczeniu w zakresie koordynacji i kontroli badań terenowych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS).

Ankieterzy i koordynatorzy terenowi
Stali koordynatorzy VRG Strategia działają w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie, Toruniu i Rzeszowie.
Każdy z koordynatorów odpowiada za pracę grupy 10 do 30 ankieterów. Na stałe z firmą współpracuje około 150 ankieterów, przy realizacji dużych projektów ogólnopolskich liczba ta przekracza 200.

Na terenie Krakowa VRG Strategia dysponuje grupą kilkudziesięciu doświadczonych ankieterów współpracujących z firmą co najmniej od kilku lat.

Rzetelność pracy każdego z ankieterów zarówno z grupy krakowskiej jak i z innych miast jest stale sprawdzana przez rutynowo prowadzone badania kontrolne.
Począwszy od roku 2002 kontroli telefonicznej poddawanych jest 100% przeprowadzanych przez nas wywiadów. VRG Strategia dysponuje też sprzętem technicznym oraz personelem doświadczonym w szybkim i bezbłędnym wprowadzaniu dużej liczby danych z ankiet do komputera


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u