Ochrona Fizyczna, Monitoring, Agencja ochrony, Ochrona Osób - Zachodniopomorskie

Atos. Agencja Ochrony Osób i Mienia

Dodaj |

O Firmie

Agencja Ochrony “ATOS” od 2002 roku świadczy usługi ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych na podstawie koncesji L-0021/02 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia Dz. U. Nr 114 pozycja 740 ).

Zgodnie z przepisami ustawy ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

Bezpośredniej ochrony fizycznej:

– stałej lub doraźnej,

– polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Działalność związana z fizyczną ochroną osób i mienia obejmuje przedsiębiorstwa, prywatne posesje, mieszkania, hurtownie, magazyny, tereny budów.

Posiadamy duże rozeznanie oraz doświadczenie w elektronicznym monitorowaniu lokalnych systemów alarmowych.

Zatrudniamy kadrę osób, która specjalizuje się w fizycznej ochronie osób i mienia oraz posiada niezbędne kwalifikacje, oraz uprawnienia do wykonywania czynności ochronnych.

Zapewniamy wsparcie Pracownikom Ochrony obiektów, całodobowymi załogami grup interwencyjnych. Gwarantujemy wysoki poziom obsługi oraz efektywny system podnoszenia kwalifikacji.

Koncesjonowana Agencja Ochrony “ATOS” posiada aktualną polisę ubezpieczeniową ERGO HESTIA w profesjonalnym pakiecie ubezpieczeniowym dla firm i pracowników technicznej i fizycznej ochrony mienia i osób – HESTIA SECURITY.

Dokładny rodzaj i zakres usługi uzgadniany jest ze Zleceniodawcą po wybraniu oferty.

Stawiamy na kulturę i wysoką jakość obsługi, jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje.

Koszt uzależniony jest od rodzaju i dokładnego zakresu usługi.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, nasz przedstawiciel stawi się na spotkanie w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie, celem ustalenia szczegółów współpracy. Naszą skuteczność mogą potwierdzić Klienci dla których pracujemy od początku naszej działalności. A są wśród nich tak duże przedsiębiorstwa jak i mniejsze firmy prywatne. Nasze usługi oferujemy wszystkim niezależnie od wielkości i w każdym przypadku cechuje nas staranność i gwarancja na wykonanie usługi zgodnie z oczekiwaniem naszego klienta.

 

Ochrona

Do zadań pracowników ochrony Agencji “ATOS” należy:

– ochrona powierzonego mienia,

– bieżące sprawdzanie stanu zabezpieczenia obiektu w zakresie ochrony przed dewastacją, włamaniami i próbami kradzieży,

– kontrola ruchu osobowego i towarowego na terenie obiektu,inne czynności zgodnie z Państwa zaleceniami.

Wyposażenie pracownika ochrony obejmuje:

– jednolite umundurowanie,

– środki przymusu bezpośredniego (zgodnie z wymaganiami chronionego obiektu),

– środki łączności.

Godziny ochrony uzależnione są od aktualnych Państwa potrzeb oraz wymogów skutecznego zabezpieczenia obiektu. Każdy obiekt będący pod ochroną naszej Agencji jest specjalnie oznakowany.

Na terenie Susza, Prabut i Kwidzyna posiadamy grupy interwencyjne, które codziennie patrolują obiekty będące pod ochroną naszej Agencji.

W sytuacjach szczególnych grupa interwencyjna udziela również wsparcia pracownikom ochrony na terenie obiektów chronionych przez Agencję “ATOS”.

 

Patrole

Kolejną usługą jest patrolowanie obiektów otwartych tj. placów, magazynów, terenów wokół firm i instytucji, stacji paliw, parkingów. Grupa interwencyjna Agencji “ATOS” wielokrotnie w godzinach od 19:00 do 06:00 dokonuje dokładnego obchodu Państwa obiektu celem uniemożliwienia dewastacji lub zaboru mienia oraz ewentualnego usunięcia lub ujęcia i przekazania w ręce Policji osób zakłócających ład i porządek.

Ilość patroli jest uzależniona od Państwa indywidualnych potrzeb.

Grupę interwencyjną stanowią wyszkoleni pracownicy Agencji “ATOS”, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, broń palną i stałą łączność radiową z centralą alarmową Agencji.

Korzystanie z proponowanej przez nas usługi zapewni Państwu:

– nadzór nad mieniem pozostawionym na noc bez dozoru,

– powiadomienie Komendy Rejonowej Policji oraz Właściciela obiektu o każdym przypadku naruszenia porządku na terenie kontrolowanego obiektu,

– ujęcie osób zakłócających porządek na terenie obiektu w celu przekazania ich Policji.

 

Monitoring

Usługa ta polega na całodobowym odbieraniu oraz przetwarzaniu informacji wysyłanych do naszej stacji monitorującej przez Państwa system alarmowy.

W przypadku zadziałania alarmu, a więc naruszenia tzw. strefy chronionej lub zadziałania sygnału NAPAD, na miejsce zdarzenia wysyłamy grupę interwencyjną. Posiadamy własne grupy interwencyjne w Suszu, Prabutach i Kwidzynie.

O zdarzeniu powiadamiamy Policję i właścicieli obiektu lub osoby przez nich wskazane.

Na Państwa życzenie zmodernizujemy już istniejący system alarmowy i przyłączymy go do naszej sieci monitorowania alarmów. Proponowany przez nas sprzęt jest produktem najwyższej jakości.

Podłączenie obiektu do centrum monitorowania zapewni Państwu:

– natychmiastowy odbiór sygnału o włamaniu lub napadzie z dokładną lokalizacją miejsca i czasu,

– natychmiastową reakcję grupy interwencyjnej,

– techniczną kontrolę sprawności systemu alarmowego (np. brak zasilania sieciowego, zły stan akumulatora, uszkodzony bezpiecznik),

– kontrolę stanu uzbrojenia i rozbrojenia sygnalizacji włamania,

– powiadomienie Komendy Rejonowej Policji w przypadku włamania lub napadu.

 

Dodatkowe Usługi

– sprzątanie pomieszczeń biurowych ochranianych instytucji,

– dbanie o tereny zielone ochranianych obiektów,

– koszenie trawników ochranianych obiektów,

– przycinanie żywopłotów ochranianych obiektów,

– odśnieżanie dróg dojazdowych do posesji ochranianych obiektów,

– projektowanie terenów zielonych wokół ochranianych posesji.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u