Ośrodek Szkoleniowy “KRYSKO”

Dodaj |
Warning: Illegal string offset 'id' in /home/culturov/domains/katalogprzedsiebiorstw.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-tabs-slides/wp-tabs-slides.php on line 510
  • FIRMA
  • SZKOLENIA
  • USŁUGI

Firma KRYSKO została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 12 września 1997 roku. Przedmiotem wykonywanej działalności jest edukacja – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.

Firma organizuje szkolenia z różnych zakresów: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujących do egzaminu na uprawnienia energetyczne ( palacz kotłów C.O., itp.) i na urządzenia techniczne (dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, itp.) i wiele innych – w zależności od potrzeb zakładu pracy. Kadra wykładowców to ok.50 specjalistów.

Od 2000 roku Firma KRYSKO posiada Certyfikat Ministerstwa Gospodarki potwierdzający uprawnienia do organizowania kursów w zakresie “Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, a od 2002 roku uprawnienia do prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.

Firma posiada własną salę wykładową, w której organizowane są zajęcia dla grup do 12 osób. Jednak oprócz szkoleń stacjonarnych, bardzo często organizuje szkolenia wyjazdowe. Przy szkoleniach zleconych program i warunki organizacyjne są każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.


ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

– BHP

– BHP – METODA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

– BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – NAJNOWSZE ZMIANY

– BHP – MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA MASZYN PRZEZ PRACOWNIKÓW

– PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

– OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY

– BHP PRZY ZABEZPIECZANIU I USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

– BHP PRZY OBSŁUDZE AMONIAKALNYCH INSTALACJI CHŁODNICZYCH

– PRAWO PRACY – PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH

– CZAS PRACY

– SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

– ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZASIŁKI CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE

– ZASADY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH

– KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

– BEZPIECZNA OBSŁUGA – WYMIANA BUTLI GAZOWYCH W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

– URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ENERGETYCZNE

– OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

– PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

– PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

– OGÓLNA OBSŁUGA KOMPUTERA

– INNE

 


OPRÓCZ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMA KRYSKO ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

– prowadzenia w zakładach pracy: spraw BHP, kadrowych,

dokonuje oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

i inne w zależności od potrzeb zakładu pracy.

Zlecenia realizujemy w krótkich terminach. Wszystkie ceny są umowne i podlegają negocjacji.


Copyright © 2019 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u