P.U.P. “SANBUD” – Edward Rataj

Dodaj |

O firmie

Początki firmy sięgają 1974 roku, kiedy powstał zakład sanitarno-instalacyjny.

W ciągu kolejnych lat systematycznie się rozrastała i rozwijała, a w 1989 roku została przekształcona w Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne SANBUD – Edward Rataj.

10 lat działalności przedsiębiorstwa to konsekwentna realizacja założonych celów:

– rozszerzanie zakresu działalności

– wzrost gospodarności, efektywności i konkurencyjności

Szybka adaptacja do nowych warunków gospodarowania, sprawne funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwo w znacznym stopniu zawdzięcza osobie założyciela i dyrektora naczelnego Edwarda Rataja. Decyzje właściciela podejmowane na podstawie bogatego doświadczenia, znajomość firmy i ambitnej determinacji, aby uczynić ją lepszą od innych przyczyniły się do stałego umacniania pozycji w branży. Firma nasza w ostatnich latach charakteryzuje się szybkim rozwojem. Nie ogranicza się już tylko do prowadzenia usług na terenie gdzie się znajduje ale szybko szuka nowych rynków na których coraz częściej odnosi sukcesy. Jest to wynikiem solidności wykonania, terminowości a przede wszystkim dbania o klientelę. Potencjał jaki posiada pozwala na prowadzenie dużych robót budowlanych, które wymagają od personelu dobrej znajomości kunsztu budowlanego i czego wynikiem są liczne kursy i szkolenia pracowników.

 

Oferta

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne SANBUD – Edward Rataj współpracuje z szeregiem pracowni projektowych i niezależnych projektantów, co oprócz bogatej oferty wykonawczej firmy umożliwia profesjonalne i terminowe świadczenie usług projektowych techniczno-technologicznych.

Projektujemy:

– sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieple i gazowe,

– oczyszczalnie ścieków komunalnych dla miast,

– oczyszczalnie ścieków przemysłowych dla zakładów różnych branż,

– stacje uzdatniania wody,

– stacje redukcyjno-pomiarowe gazu,

– przepompownie ścieków.

Każdy projekt uwzględnia zróżnicowane wymagania klienta, jest dostosowany do jego rzeczywistych czy też docelowych potrzeb.

 
 

 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u