Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Spółka z o.o.

Dodaj |

”O FIRMIE”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Komunalnik” świadczy usługi w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych i płynnych w obrębie miasta Biała Podlaska, dystrybucji gazu propan – butan w butlach, usług pogrzebowych oraz oczyszczania miasta. Działalność została rozszerzona  m.in.  o wybudowanie stacji paliw LPG do tankowania samochodów gazem propan – butan.

Od l994 roku jako pierwsi w regionie przystąpiliśmy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Było to pionierskie działanie mające na celu uświadomić mieszkańców o korzyściach segregacji surowców wtórnych, co w znacznym stopniu wpływa na pozytywne oddziaływanie na nasze środowisko. Pod koniec lat 90-tych rozszerzyliśmy naszą działalność na 8 gmin powiatu bialskiego, gdzie oprócz odbioru i wywozu nieczystości stałych wyodrębniliśmy również surowce wtórne. Jedną z nowych inicjatyw było utworzenie punktu zużytego sprzętu elektronicznego, inaczej mówiąc odpadów problemowych, które poprzez składowanie ich na wysypiskach zagrażają środowisku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców uruchomiliśmy wspólnie z Urzędem Miasta w Białej Podlaskiej odbiór eternitu, który jest przekazywany do dalszej utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych.

W ramach edukacji szkolnej na temat ekologii oraz sortowania odpadów komunalnych współpracujemy z placówkami oświatowymi miasta i okolicznych gmin powiatu bialskiego. Działania te mają na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a tym samym dążenie do poprawy środowiska naturalnego.

Najnowocześniejszym rozwiązaniem zastosowanym w naszym przedsiębiorstwie było uruchomienie linii segregacyjnej do produkcji paliwa alternatywnego. Polega to na rozdrobnieniu odpadów komunalnych z frakcji suchej i przekazywanie jej do wyspecjalizowanego zakładu tj. cementowni w Chełmie, gdzie mają zastosowanie min. jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu w przemyśle cementowym.

 

”GALERIA”

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u