Płaska & Warchoł Notariusze w Warszawie

Dodaj |

O firmie

Kancelaria Notarialna mieści się w budynku przy ulicy Szpitalnej 8 w lokalu nr 6 00-031 Warszawa

Notariusz to osoba powołana do dokonywania czynności, w których strony są zobowiązane do nadania formy notarialnej.
W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego.
Czynności notarialne, wykonywane przez notariusza zgodnie z obowiązującym prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Oferta

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz:
– sporządza akty notarialne,
– sporządza poświadczenia,
– sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia
– przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
– spisuje protokoły,
– sporządza protesty weksli i czeków,
– doręcza oświadczenia,
– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
– sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
– sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u