Zakład Doświadczalny “Chemipan” Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Dodaj |

Informacje ogólne

Z.D. CHEMIPAN został utworzony w 1971 r. jako jedna z pierwszych w Polsce firm zajmujących się wytwarzaniem fine chemicals. Pozostając w strukturze organizacyjnej Instytutu Chemii Fizycznej PAN, jest związany również z Instytutem Chemii Organicznej. Głównym zadaniem ZD CHEMIPAN jest powiększanie skali procesów opracowanych w laboratoriach macierzystych instytutów i prowadzenie przy ich wykorzystaniu produkcji doświadczalnej przed przemysłowym wdrożeniem opracowanych technologii. Poza wdrażaniem produktów i procesów pochodzących z macierzystych instytutów, ZD CHEMIPAN sam opracowuje nowe produkty i procesy zgodnie z potrzebami rynku. W działalności tej szeroko korzysta z doświadczeń i możliwości badawczych pracowników naukowych i laboratoriów specjalistycznych Instytutów. ZD CHEMIPAN wykonuje również syntezy różnych związków na zamówienie. Od 1983 r. Zakład opracowuje i wytwarza nowoczesne środki ochrony lasów i upraw, przede wszystkim oparte na feromonach.

ZD CHEMIPAN wytwarza szeroką gamę związków chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia i wysokiej czystości w ilościach od gramów do setek kilogramów rocznie. Stałymi odbiorcami tych produktów są renomowane firmy o zasięgu światowym z Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Kontrola jakości produktów jest oparta na podstawowych metodach analizy klasycznej i instrumentalnej, przede wszystkim na jak chromatografii gazowej i HPLC. W razie potrzeby wykorzystywane są wszelkie dostępne w Instytutach zaawansowane techniki analityczne i pomiarowe takie jak NMR, EPR, FT-IR i inne. System kontroli jakości jest oparty na standardach ISO 9001.

W ZD CHEMIPAN jest zatrudnionych blisko 50 osób, z których około 30% ma wyższe wykształcenie. Dyrekcja, administracja i laboratoria chemiczne są zlokalizowane w pobliżu centrum Warszawy, natomiast wydział produkcyjny z halą technologiczną znajduje się w przemysłowej dzielnicy miasta.

 

Zakres działalności i specjalizacja

W ZD CHEMIPAN wytwarza się, przede wszystkim według opracowanych we własnym zakresie metod, w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, szeroką gamę związków organicznych, w tym:

– związki heterocykliczne

– trwałe wolne rodniki

– kwasy acetylenowe i ich pochodne

– substancje aktywne leków i półprodukty

– odczynniki chemiczne

– substancje o wysokiej czystości, w tym wzorce

– feromony.

Wykonywane są również inne syntezy na zamówienie (custom syntheses).

W badaniach dotyczących powiększania skali i przy produkcji doświadczalnej wykorzystuje się aparaty szklane, emaliowane i ze stali kwasoodpornej przystosowane do pracy w temperaturze od -35oC do 200oC pod ciśnieniami od głębokiej próżni do nieznacznie wyższych od atmosferycznego. Posiadane doświadczenie i wyposażenie umożliwiają prowadzenie m.in. procesów:

– acylowanie

– bromowanie

– chlorowanie

– odchlorowcowodorowanie

– diazowanie

– estryfikacja

– alkilowanie

– nitrowanie

– utlenianie

– uwodornianie

– redukcja (np. Wolffa-Kiżnera, wodorkami metali)

– cyklizacje

– kataliza przeniesienia międzyfazowego.

Posiadane aparaty do rektyfikacji pod ciśnieniem normalnym i zmniejszonym umożliwiają otrzymywanie produktów o najwyższej czystości, w tym wzorców. W innych aparatach można przeprowadzać wszystkie najważniejsze operacje rozdzielania i oczyszczania: odparowanie, krystalizację, filtrację (wirowanie) z ultrafiltracją, ekstrakcję, suszenie, rozdrabnianie, adsorpcję i in.

 

Produkty

Lista obejmuje związki chemiczne dostarczone przez ZD CHEMIPAN odbiorcom w ciągu ostatnich kilku lat. Paleta oferowanych produktów nie jest jednak ograniczona do tej listy i przy współpracy macierzystych instytutów możemy podjąć się wytwarzania wielu innych związków. Czas opracowania metody wytwarzania nowego związku wynosi zwykle od dwóch do sześciu tygodni, a czas wykonania zależy od skali produkcji i dostępności surowców.

 

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u