PPU “Wodbar” Sp. z o.o.

Dodaj |

O Firmie

Wodbar – Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Sp. z o.o.

 

Oferta

Przedmiot działalności :

Wytwarzanie energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej, Handel energią elektryczną, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, Odzysk surowców z materiałów segregowanych, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, Przygotowanie terenu pod budowę, Wykonywanie instalacji elektrycznych, Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, Tynkowanie, Zakładanie stolarki budowlanej, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, Malowanie i szklenie, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, Pozostałe sprzątanie, Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

 

Godziny otwarcia

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 – 15,00 lub pisemnie.

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u