Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych “Geoprofil” Sp. z o.o.

Dodaj |

O firmie

Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych “GEOPROFIL” Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnią tradycją na rynku usług geologicznych. Wysokie kwalifikacje pracowników oraz zaplecze techniczne firmy zapewniają rzetelne i profesjonalne wykonanie zleconych nam prac.

Pracownicy posiadają uprawnienia:

– do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi związanymi z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, w tym solanek, wód leczniczych i termalnych,

– do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi związanymi z określaniem warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień dla wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

– do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi związanymi z ustalaniem warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych,

– geologa górniczego,

– mierniczego górniczego,

– kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi.

Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie komputerowe:

– AquaChem,

– AquiferTest Pro,

– CorelDRAW Graphics Suite,

– GMS 6 (Groundwater Modeling System),

– Grapher,

– Surfer,

– MapInfo.

Wyposażenie sprzętowe:

– wysokiej klasy komputery PC,

– ploter A0 HP DesignJet 500,

– drukarki laserowe monochromatyczne i drukarki atramentowe kolorowe,

– skaner stacjonarny,

– przyrządy pomiarowe do terenowych badań wód,

– specjalistyczny sprzęt do pobierania próbek wody,

– sprzęt do badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,

– sprzęt do wykonywania pomiarów stężenia gazów w powietrzu podglebowym.

 

Oferta

Prowadzimy działalność w zakresie:

– HYDROGEOLOGII

– GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ I GEOTECHNIKI

– GEOLOGII ZŁÓŻ

– OCHRONY ŚRODOWISKA

– SUROWCÓW LECZNICZYCH

– GEODEZJI

– KARTOGRAFII

– USŁUG DORADCZYCH

– PUBLIKACJI

Wykonujemy:

– dokumentacje,

– projekty,

– operaty,

– opinie,

– ekspertyzy,

– analizy,

– oceny,

– raporty,

– wnioski.

 

Wykonane prace

Prace realizowane na zlecenie organów administracji geologicznej w tym także na zlecenie Ministra Środowiska, samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców prywatnych.

 

– dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne wód leczniczych w Muszynie, Krynicy-Zdroju, Żegiestowie-Zdroju, Leluchowie, Szczawniku, Złockiem oraz solanek w Ustroniu

 

– dokumentacje hydrogeologiczne określające zasady ochrony jakości i zasobów wód leczniczych w rejonie Szczawy, Szczawnicy i Krynicy-Zdroju

 

– dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne w związku z:

– wtłaczaniem solanek do górotworu w Ustroniu,

– odwadnianiem kopalni odkrywkowej dolomitu w Siewierzu oraz odwadnianiem dla wydobywania torfu leczniczego w Zabłociu,

-obecnością obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne w Krakowie i w Krynicy-Zdroju,

– piętrzeniem Wisły na stopniu “Dąbie” w Krakowie

 

– projekty prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych: regionu wodnego górnej Odry, zlewni Neru i górnej Bzury, zlewni Wkry z bezpośrednią zlewnią Wisły, zlewni Nysy Łużyckiej

 

– projekty prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, w tym także wód leczniczych rejonu Szczawy i Muszyny,

 

– projekty prac geologicznych na wykonanie otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu ujęcia wód leczniczych w Szczawie, Szczawnicy, Muszynie, Krynicy-Zdroju, Żegiestowie-Zdroju, Zubrzyku, Leluchowie, Powroźniku, Miliku, Szczawniku, Złockiem,

 

– operaty wodno-prawne na pobór wód podziemnych, odprowadzenie ścieków oraz wykonanie urządzeń wodnych,

 

– projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

 

– projekty zagospodarowania złóż w Busku-Zdroju, Muszynie, Krynicy-Zdroju, Zakopanem, Witowie,

 

– wnioski koncesyjne na poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatację złóż wód leczniczych w Krakowie, Zakopanem, Muszynie, Leluchowie, Szczawniku, Złockiem, Powroźniku, Krynicy-Zdroju, Busku-Zdroju, Zakopanem, Witowie,

 

– operaty uzdrowiskowe dla gminy Goczałkowice-Zdrój i gminy Sękowa,

 

– plany ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

 

Współpraca

Współpracujemy z jednostkami badawczo-naukowymi, spółkami i firmami prywatnymi:

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
e-mail: info@mos.gov.pl
www: www.mos.gov.pl

Gmina Goczałkowice-Zdrój
Urząd Gminy

ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel: 032 210 71 85
fax: 032 210 73 06
e-mail: gmina@goczalkowicezdroj.pl
www: www.goczalkowicezdroj.pl

Gmina Wołczyn
Urząd Gminy

ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
tel: 077 418 83 40
fax: 077 418 83 44
e-mail: info@wolczyn.pl
www: www.wolczyn.pl

Polska Akademia Nauk

Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
Skrytka Pocztowa 24, 00-901 Warszawa
e-mail: akademia@pan.pl
www: www.pan.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony

Środowiska

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
www: www.khgi.agh.edu.pl

Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Plac Teatralny 2
50-051 Wrocław
www: www.wgg.pwr.wroc.pl

Przedsiębiorstwo “Uzdrowisko Szczawnica” S.A.

ul. Zdrojowa 26
34-460 Szczawnica
tel: 018 262 22 11
e-mail: biuro@uzdrowisko.szczawnica.pl
www: www.uzdrowisko.szczawnica.pl

Polskie Tatry S.A.

ul. Jagiellońska 18
34-500 Zakopane
tel: 018 206 37 30
fax: 018 201 57 70
e-mail: zarzad@polskietatry.pl
www: www.polskietatry.pl

Żywiec Zdrój S.A.

Cięcina, ul.Św.Katarzyny 187
34-350 Węgierska Górka
NIP 553-001-67-38
www: www.zywiec-zdroj.pl

Rozlewnia Wód Mineralnych

“SOPEL” Sp. z o.o
Złockie 18B
33-370 Muszyna
NIP 734-28-90-182
tel: 018 471 85 70
fax: 018 471 85 80
e-mail: biuro@muszynazdroj.pl
www: www.muszynazdroj.pl

 

Śląskie Towarzystwo Wiertnicze

DALBIS Sp. z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 100
41-922 Radzionków
tel/fax: 032 289 67 39
e-mail: info@dalbis.com.pl
www: www.dalbis.com.pl

Przedsiębiorstwo “LEX-BUD”

Tomasz Józefko
32-015 Kłaj, Targowisko 250
tel: 012 284 34 06
e-mail: lexbud@gmail.com
www: www.lexbud.com.pl

“Geokart” Leszek Józefko

Leszek Józefko
Targowisko 250
32-015 Kłaj
tel: 012 284 10 32

 
 

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u