Przedsiębiorstwo Morion Sp. z o.o.

Dodaj |

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo MORION Sp z o.o. powstało w 1993 r. Od początku swojej działalności wykonaliśmy około 3500 opracowań z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii oraz geofizyki. Ponadto prowadzimy geotechniczną obsługę budów. Wykonujemy badania parametrów fizyczno-mechanicznych oraz wytrzymałościowych gruntów.

Naszymi Zleceniodawcami są renomowani inwestorzy i największe przedsiębiorstwa budowlane w Polsce oraz zagraniczni kontrahenci.

Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych specjalistów posiadających wieloletnią praktykę zawodową. W zakresie geologii inżynierskiej oraz geotechniki specjalista nasz jest członkiem Górnośląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.

GALERIA – kliknij

 

OFERTA

Najczęściej wykonywane typy opracowań:

– projekty prac geologicznych

– dokumentacje geologiczno-inżynierskie

– dokumentacje geotechniczne

– dokumentacje hydrogeologiczne

– opracowania geofizyczne

– opracowywanie studiów geologiczno-inżynierskich

– operaty wodno-prawne

 

Dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne wykonywane w związku z:

– projektowanym odwadnianiem budowlanym

– projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne

– ustanowieniem stref ochrony zbiorników podziemnych

 

Obsługę geotechniczną budowy w zakresie robót ziemnych:

– odbiory wykopów fundamentowych

– sondowania

– odbiory zagęszczenia podłoża, w tym metodą próbnych obciążeń

 

Wyżej wymienione prace wykonujemy wykorzystując sprzęt do:

– sondowań udarowych (DPL, DPSH, SPT, SLVT)

– próbnych obciążeń płytą sztywną (VSS)

– próbnych obciążeń płytą dynamiczną (HMP)

 

Badania geotechniczne nawierzchni drogowych:

– badania nawierzchni metodą ugięć (Belka Benkelmana)

– badania modułów sztywności warstw konstrukcyjnych metodą próbnych obciążeń (płyta VSS)

 

W naszym laboratorium prowadzimy badania:

parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów

– analiza areometryczna

– gęstość objętościowa i gęstość właściwa

– granice płynności i plastyczności gruntów spoistych

– zawartość części organicznych

– oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich

– badania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego przy pomocy aparatu Proctora)

parametrów wytrzymałościowych

– edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej i wtórnej

– kąt tarcia wewnętrznego i kohezja

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u