Przedszkole Niepubliczne “Biedroneczka”

Dodaj |
  • O NAS
  • MISJA
  • ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole BIEDRONECZKA jest niepubliczną placówką oświatową dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Działamy od 2004 roku na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod nr 128/PN/04 [1].

Dysponujemy dwoma lokalami przystosowanymi do potrzeb dzieci pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp. Sale są słoneczne, przestronne, wyposażone w nowoczesne sprzęty i zabawki.

Przedszkole BIEDRONECZKA jest miejscem, w którym zapewniamy dzieciom radosny rozwój i bezpieczeństwo, profesjonalną opiekę i edukację. Nasze nowatorskie metody dydaktyczne pozwalają na wszechstronny rozwój dzieci, kształtowanie poczucia własnej wartości i kreatywności. Nauczyciele dokładają wszelkich starań aby dzieci z radością stawiały pierwsze kroki w odkrywaniu otaczającego świata. Dbamy o to, aby w przedszkolu dzieci przez zabawę uczyły się współdziałania w grupie i poznawały reguły życia społecznego. Aby w ciepłej, przyjaznej atmosferze odkrywały świat dźwięków, barw i smaków.

Nasza kadra to doskonale wykształceni, kreatywni nauczyciele i specjaliści, realizujący swoją misję w naszym przedszkolu.

Ciepły, radosny i przyjazny klimat przedszkola pomaga w łagodnej adaptacji i zapewnia wszystkim dzieciom miły pobyt w przedszkolu.

Dziecko to mała istota, która się uczy – poznając, poznaje – ucząc się.

Doznając uczuć, wrażeń i dostrzegając otaczający je świat, tworzy jego obraz.

My – nauczyciele, terapeuci, rodzice, przyjaciele – kształtujemy tę małą osobowość mamy ogromny wpływ na to, jakim będzie człowiekiem, kim się stanie.

Naszą misją jest stworzenie naszym wychowankom warunków do wszechstronnego, radosnego i bezpiecznego rozwoju.

Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

Rozbudzamy wiarę dziecka we własne możliwości.

Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.

Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

Dajemy przestrzeń i możliwości do swobodnego rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Zapewniamy:

opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat,

zajęcia przez 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00,

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

kilkunastoosobowe grupy,

codzienne zabawy w ogrodzie przedszkolnym

realizację programu zatwierdzonego przez MENiS,

4 zbilansowane, zdrowe posiłki gotowane na miejscu,

atrakcje przedszkolne (teatrzyki, wycieczki, koncerty muzyczne, występy cyrkowe, spotkania z ciekawymi ludźmi)

bezpłatne zajęcia adaptacyjne.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE, DODATKOWE oraz KOŁA ZAINTERESOWAŃ W CENIE CZESNEGO

zajęcia podstawowe (prowadzone przez wychowawców):

zajęcia dydaktyczne – codziennie,

język angielski – 2 razy w tygodniu,

zajęcia plastyczno-techniczne – codziennie,

zajęcia muzyczne – codziennie,

zajęcia ruchowe – codziennie.

zajęcia dodatkowe (prowadzone przez specjalistów):

taniec – 1 raz w tygodniu,

gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna – 1 raz w tygodniu,

rytmika – 1 raz w tygodniu,

zajęcia z logopedą – 1 raz w tygodniu,

opieka psychologa

koła zainteresowań (prowadzone przez wychowawców):

KUCHCIKOWO – 1 x m-c

MALI ODKRYWCY – 1 x m-c

ZABAWY SPORTOWE – 2 x m-c

PLASTYCZNE INSPIRACJE – 2 x m-c

ZABAWA W TEATR – 4 x m-c


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u