RAN – SIGMA Spółka z o.o.

Dodaj |

O Firmie

Przedsiębiorstwo RAN-SIGMA Sp. z o.o. powstało pod koniec lat dziewięćdziesiątych w 1998 roku, na bazie firmy PHU SIGMA, która zajmowała się odbiorem zużytego oleju już od 1996 roku. Od początku swojej działalności spółka zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Fundamentem działalnością są oleje przepracowane oraz skup innych odpadów ropopochodnych. Od początku istnienia przedsiębiorstwo współpracuje z Rafinerią Nafty „JEDLICZE” S.A., do której oleje przepracowane dostarczane są za pośrednictwem Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A. w Jedliczu.

 

Oferta

„RAN – SIGMA” Sp. z o.o. oferuje Państwu szeroki zakres usług. Są to przede wszystkim:

– odbiór i skup olejów przepracowanych;
– odbiór pozostałych odpadów ropopochodnych;
– odbiór płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.);
– usługi w zakresie wywożenia pozostałych stałych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.);
– usługi w zakresie wywozu odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach;
– usługi transportowe w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych;

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u