Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Dodaj |
  • Rys historyczny
  • Oddziały Terenowe

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa (dawna nazwa RCKiK) prowadzi swoją działalność od 20 czerwca 1948 roku. Pierwsze powojenne lata to organizowanie dostaw krwi do szpitali oraz transfuzje przy łóżku chorego bezpośrednio od dawcy do biorcy.

 

1950r.

zaniechano przetoczeń bezpośrednich

1951r.

rozpoczęto produkcję płynu konserwującego krew

1955r.

wprowadzono do preparatyki suchą plazmę

1964r.

gruntownie zmodernizowano stację

1969r.

– powołano Rejonową Stację Krwiodawstwa w Rybniku

-wprowadzono do preparatyki krioprecypitat

– powołano Bank Tkanek będący działem Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa

1978r.

zastosowano pierwszy w Polsce separator komórkowy (poza Instytutem Hematologii)

1984r

przeprowadzono pierwszą w Polsce komputeryzację Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa

1985r.

oddano do użytku nowe budynki WSK przy ulicy Kozielskiej

1987r.

wprowadzono obowiązkowe testy na obecność wirusa HIV

1992r.

wprowadzono obowiązkowe testy na obecność wirusa HCV

1993r.

zakupiono pierwszy w Polsce samochóod-chłodnię do transportu preparatów krwiopochodnych

rozpoczęto współpracę z Centralnym Laboratorium Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża

1996r.

– stworzono system zapewnienia jakości zgodnie z wymogami Unii Europejskiej

– zakupiono pierwszy w Polsce i najnowocześniejszy w Europie ambulans do pobierania krwi firmy Neoplan, zaprojektowany przez pracowników WSK

1997r.

wprowadzono do diagnostyki dawców szpiku metodę HLA – PCR

1999r.

– zreorganizowano Służbę Krwi w Polsce

– zmieniono nazwę Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa na Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

– włączono do struktury organizacyjnej RCKiK 37 Oddziałów Terenowych będących dotychczas Punktami Krwiodawstwa w strukturach szpitali regionu śląskiego

– zorganizowano pierwszą w Polsce „Wampiriadę”, akcję pobierania krwi wśród studentów , akcje tego typu są obecnie organizowane w całym kraju i cieszą się wielkim powodzeniem w środowisku studenckim.

2002 r.

– wprowadzono obowiązkowe testy PCR na obecność wirusa HCV

– zakupiono drugi specjalistyczny ambulans do pobierania krwi na ekipach wyjazdowych

2003r.

– podjęto decyzję o rozpoczęciu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN–EN 9001:2000

– uzyskano certyfikat ISO 9001-2008 na pełen zakres działalności RCKiK

2005r.

uzyskano znak CE na odczynniki serologiczne produkowane przez RCKiK

2006r

– wprowadzono od 1 stycznia obowiązek badania wszystkich donacji metodami biologii molekularnej NAT wykrywającymi wirusy: HIV, HCV, HBV

-zakupiono ambulans z dwoma stanowiskami do poboru krwi

2008r.

zmodernizowano pomieszczenia Działu Preparatyki Krwi oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie do preparatyki krwi i jej składników

2009r.

zmodernizowano pomieszczenia Działu Laboratoryjnego i Pracowni Immunogenetyki

OT Bielsko-Biała
ul. Listopadowa 33
tel. (33) 812 21 90 , (33) 822 18 39
rejestracja dawców 7.00 – 13.00 – pn-czw.

rejestracja dawców 7.00 – 12.00 – pt

OT przy Szpitalu Miejskim Nr 1Bytom
ul. Żeromskiego 7
tel. (32) 281 95 08
rejestracja dawców 7.00 – 10.00
OT przy Szpitalu Śląskim Cieszyn
ul. Bielska 4
tel. (33) 851 43 63
rejestracja dawców 7.00 – 9.00
OT Częstochowa
przy szpitalu specjalistycznym im. NMP (PARKITKA)
ul. Bialska 104/118
tel. (34) 360 57 92 , (34) 360 58 90
rejestracja dawców 7.30 – 14.00
OT przy Szpitalu Miejskim Dąbrowa Górnicza
ul. Szpitalna 13
tel. (32) 261 44 64
rejestracja dawców 7.00 – 10.30
OT przy Instytucie Onkologii Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
tel. (32) 278 98 38
rejestracja dawców 7.00 – 10.30
OT Pszczyna
ul. Biskupa Bednorza 10-12
tel. (32) 212 80 44
rejestracja dawców 7.00 – 12.00
OT przy Szpitalu Nr 1 Sosnowiec
ul. Zegadłowicza 3
tel. (32) 297 99 57, (32) 290 50 35
rejestracja dawców 7.00 – 11.00
OT przy Szpitalu Wielospecjalistycznym
Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47 do 51
tel. (32) 382 39 40
rejestracja dawców 7.00 – 10.30
OT przy Szpitalu Klinicznym Zabrze
ul. 3-go Maja 13/15
tel. (32) 273 63 31, (32) 37 04 552
rejestracja dawców 7.00 – 11.30
Stacjonarne punkty oddawania krwi:
* na terenie Przychodni Specjalistycznej Nr 4 ul. Dworcowa 1 w Knurowie w każdy poniedziałek i piątek – rejestracja dawców w godz. 8:00 – 11:00
* w Zawierciu ul. Piłsudskiego 81 c (I piętro) w każdą środę oraz piątek – rejestracja dawców
w godz. 8:00 – 11:30

Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u