Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Dodaj |
 • O Nas
 • Oferta

Biuro informacji gospodarczej to platforma służąca gromadzeniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorstw.

W krajach UE tego typu rejestry funkcjonują już od dłuższego czasu. W Polsce dzięki wprowadzonym rozwiązaniom prawnym biura informacji gospodarczej mogą się rozwijać od 2003 r. Ich działalność jest ściśle regulowana przez Ustawę z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych  (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530). Nadzór nad działalnością biura sprawuje Ministerstwo Gospodarki i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Podstawowym celem działania biur informacji gospodarczej jest:

 • przyjmowanie,
 • przechowywanie,
 • udostępnianie informacji gospodarczych dotyczących przedsiębiorców i konsumentów.

Biura informacji gospodarczej mogą gromadzić oraz przechowywać informacje:

 • o niespłaconych zobowiązaniach (negatywne),
 • o rzetelnym regulowaniu zobowiązań (pozytywne),
 • o próbie posłużenia się wobec przedsiębiorcy dokumentem podrobionym lub cudzym.

Każda informacja gospodarcza składa się z trzech głównych elementów:

 1. danych o wierzycielu czyli kto dostarcza informację,
 2. danych o dłużniku lub rzetelnym płatniku czyli kto jest podmiotem, którego dotyczy informacja,
 3. danych o zobowiązaniu, jego wielkości i sposobie wywiązywania lub niewywiązywania się z niego przez płatnika wobec wierzyciela.

Rejestr Dłużników ERIF  to szeroka platforma wymiany informacji gospodarczych.
 Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy z branży finansowej (w tym banki), ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, leasingowej, usługowej, ale także firmy z sektora B2B przekazujące dane o zobowiązaniach pomiędzy firmami.

Uwaga! Teraz i Ty możesz skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

Wdrożyliśmy nową usługę windykacyjną – dopisanie danych dłużnika i informacji o jego zadłużeniu do Rejestru Dłużników ERIF.
Dowiedz się jak odzyskać swoje pieniądze bez płacenia prowizji.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u