Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Dodaj |
  • O Nas
  • Historia
  • Oferta

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. jest największą firmą audytorską w Polsce Północnej ze 100% polskim kapitałem, zbudowana na silnym rodzinnym fundamencie.Trzynaście lat historii i budowania nowoczesnej i profesjonalnej kancelarii biegłych rewidentów zaowocowało wysoką i stabilną pozycją na rynku.

Unikalna rodzinna atmosfera przyczyniła się do współtworzenia partnerskich relacji z Klientami. Otwartość, pełne zrozumienie oraz gotowość do znajdowania nowych rozwiązań jest przez nich szczególnie doceniana.

Misją firmy jest pełne zaspokojenie potrzeb Klientów w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz rozliczeń podatkowych w formie profesjonalnych usług audytorskich i księgowych. Niesienie pomocy i doradztwo to najczęstsze działania podejmowane przez pracowników REWIT.

Wciąż zmieniające się przepisy podatkowo-prawne stworzyły nowe możliwości działania. REWIT oferuje szkolenia z zakresu zagadnień finansowych i księgowych, dzięki którym pomaga Klientom w procesie codziennego zarządzania.

Oferując nasze usługi pragniemy pomóc firmom w ukształtowaniu ich pozytywnego obrazu finansowego, włączając się w prawidłowe i jak najbardziej korzystne dla właścicieli ujęcie księgowe i podatkowe prowadzonej działalności. W 2006 roku w rankingu największych firm audytorskich w Polsce REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. sklasyfikowany zostal na 18 miejscu. Jesteśmy dumni z tego, iż nasza Spółka – jako jedyna w Polsce Północnej – po raz kolejny znalazła się w czołowce największych podmiotów audytorskich działających w kraju.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. został założony 29 kwietnia 1994 roku. Na podstawie Uchwały 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 1995 roku wydanej w oparciu o art.25 i art.10 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o Biegłych Rewidentach i ich samorządzie (Dz.U.Nr 121, poz. 592) został wpisany na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101. Bezpieczeństwo finansowe zapewnia Spółce kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych.

Misją REWIT jest pełne zaspokojenie potrzeb Klientów zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz rozliczeń podatkowych w formie profesjonalnych usług audytorskich i księgowych. Szczególną rolę w wypełnianiu misji zajmuje doradztwo. Niesienie pomocy i doradztwo to najczęściej podejmowane przez nas działania. Realizacja tej misji jest możliwa dzięki doświadczonym i profesjonalnym zespołom pracowników, którzy z zawodową rzetelnością realizują powierzone zadania.

Dział audytu

Usługi świadczone w zakresie badania sprawozdań finansowych:

-badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości

-badanie sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF)

-badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych

-przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych

-badanie sprawozdawczości budżetowej – jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych

Giełda i Debiuty:

-szeroko rozumianą pomoc podczas procesu sporządzania prospektu emisyjnego oraz innych dokumentów przygotowywanych przez przyszłych emitentów giełdowych,

-bieżące doradztwo związane z obecnością emitenta na giełdowym parkiecie.

Usługi pozostałe:

-doradztwo w zakresie implementacji, stosowania oraz raportowania zgodnie z MSR/MSSF.

-badanie planu łączenia, podziału lub przekształcenia spółki

-wspomaganie procesów restrukturyzacji, prywatyzacji oraz przekształceń kapitałowych spółek

-wyrażanie opinii na temat poprawności wyceny aportów

-badanie sprawozdań założycieli spółek kapitałowych

-badanie sprawozdania Zarządu przy pokryciu podwyższenia kapitału akcyjnego wkładem niepieniężnym

-wycena rynkowej wartości akcji/udziałów przeznaczonych do wykupu

-wycena wartości przedsiębiorstwa

-wycena poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa

-audyt zewnętrzny dla projektów finansowanych funduszami unijnymi

Biuro rachunkowe

Zakres usług biura rachunkowego firmy REWIT

-Prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie spółki lub u klienta.

-Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego.

-Obsługę płacową.

-Obsługę kadrową.

-Opracowanie Zakładowego Planu Kont i polityki rachunkowości.

-Doradztwo przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej.

-Pomoc w rozwiązywaniu szczególnych problemów naszych klientów.

-Prowadzenie ksiąg rachunkowych on-line – z możliwością ciągłego dostępu do danych księgowych jak też możliwością generowania wydruków

Doradztwo podatkowe

Zakres usług działu doradztwa podatkowego firmy REWIT

-Bieżące doradztwo „ad hoc” [zobacz…]

-Opinie podatkowe [zobacz…]

-Dokumentacja podatkowa [zobacz…]

-Przeglądy podatkowe [zobacz…]

-Optymalizacja obciążeń podatkowych [zobacz…]

-Rozliczenia podatkowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

-Dla rozpoczynających działalność

-Mapa ryzyk podatkowych


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u