Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina

Dodaj |

O Szpitalu

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na wizytówce Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina.
Wraz z wszystkimi pracownikami realizujemy wspólną misję, której efektem ma być rozpoznawanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie i zachowanie zdrowia i życia pacjentów objętych opieką medyczną przez Zespół.
Pacjent jest dla nas najważniejszy, jego zdrowie i zadowolenie są naszym wspólnym celem.
Głęboko wierzę, że wraz z całym zespołem pracowników , zdołamy efektywnie wpłynąć na poprawę jakości i dostępności świadczonych przez nas usług medycznych.

Marianna Zambrzycka
Dyrektor szpitala

 

O nas

Obecnie nieruchomość na której położony jest Zespół stanowi obszar 8 ha 18a 15 m2 wraz z zabudowaniami. Na podstawie decyzji nr 1/W99 z dnia 20 października 1999r. Wojewody Mazowieckiego nieruchomość oddana jest Zespołowi w nieodpłatne użytkowanie. Około 6,9 ha powierzchni działki stanowią grunty leśne.
Murowany budynek Sanatorium wzniesiony i rozbudowany w latach 1902 – 1927 wraz
z  otaczającym go parkiem krajobrazowym stanowiący przykład zespołu sanatoryjno – parkowego został wpisany do rejestru zabytków- decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w Siedlcach z dnia 30 grudnia 1983r.
W 3 kondygnacyjnym budynku głównym  o powierzchni użytkowej 9.000 m2, kubaturze 35.000 m3 udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego, przy czym na parterze budynku mieszczą się poradnie specjalistyczne, oddział dzienny chemioterapii  oraz pracownie diagnostyczno – terapeutyczne, na I piętrze oddział rehabilitacyjny i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, drugie piętro obecnie zajmują dwa oddziały pulmonologiczne. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, c.o., wod.-kan., c.w.u., parę technologiczną, sygnalizację przeciw pożarową, sygnalizację przywoławczą, lokalną wentylację mechaniczną. W skład nieruchomości wchodzi ogółem 14 budynków, przy czym zaplecze gospodarczo – techniczne Zespołu stanowi własna hydrofornia wraz z oczyszczalnią ścieków  i zmodernizowaną w latach 2000/2001 kotłownią centralną.
Pierwszy etap modernizacji gospodarki cieplnej w Zespole obejmujący wymianę instalacji wewnętrznych c.o., przejście  z  ogrzewania parowego na wodne oraz sieci zewnętrznych na preizolowaną w obrębie kotłowni centralnej umożliwiającej również eliminację kotłowni lokalnych został przeprowadzony w latach 1998-99 ze środków uzyskanych za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia w ramach programu pilotażowego przekształcenia naszej placówki służby zdrowia w jednostkę samodzielną. Modernizacja kotłowni centralnej polegająca na wymianie 2 kotłów węglowych na 2 olejowe typu Viessmann o mocy 980 kW każdy wraz ze stacją redukcji pary, instalacją spalinową i instalacją do produkcji c.w.u. została przeprowadzona w roku 2000/2001 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. W roku 2001 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonano sieć cieplną i węzły c.o. do budynków mieszkalnych W skład nieruchomości wchodzą również 3 budynki mieszkalne: odpowiednio – 19 rodzinny, 4 rodzinny i 3 rodzinny. Stan techniczny poszczególnych budynków jest różny. Jako dostateczny można uznać w odniesieniu do budynku gospodarczego, w którym usytuowana jest kotłownia, pralnia, dezynfektora, elektrownia i część pomieszczeń biurowych oraz w.w. budynków mieszkalnych  odniesieniu do pozostałych wykazujemy ten stan jako dobry.
Zespół jest położony  w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody “Rudka – Sanatoryjna, na terenie Zespołu znajduje się 10 pomników przyrody i 11 drzew proponowanych do uznania za pomnik przyrody.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u