Starostwo Powiatowe Częstochowa

Dodaj |

Informacje ogólne

Powiat Częstochowski w obecnym kształcie został utworzony 1 stycznia 1999 roku w rezultacie reformy samorządu terytorialnego. Usytuowany jest w północnej części województwa śląskiego. Od północy graniczy z województwem łódzkim, od wschodu z województwem świętokrzyskim, od południa i zachodu z czterema innymi powiatami ziemskimi województwa śląskiego: zawierciańskim, myszkowskim, lublinieckim i kłobuckim.

W skład administracyjny Powiatu Częstochowskiego wchodzi 16 gmin, które obejmują 2 gminy miejsko-wiejskie: Blachownia i Koniecpol oraz 14 gmin wiejskich: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice (największa – 148 km²), Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza (najmniejsza – 20 km²).

Powiat częstochowski jest największym powiatem w województwie śląskim i jednym z największych w kraju: powierzchnia 1521 km² stanowi 12,3% całego województwa śląskiego. Obszar ten zamieszkuje 134,379 tyś ludzi. Gęstość zaludnienia wynosi 88 osób na 1 km². W ostatnich latach notuje się ujemny przyrost naturalny na poziomie -2,3 (wg danych GUS z 2010 r.). Jednak liczba ludności na terenie powiatu regularnie się zwiększa dzięki jednemu z najwyższych poziomów migracji w województwie śląskim wynoszącym 3,8 (na 1 tyś mieszkańców).

Herb i flaga powiatu

 

 

Strategia rozwoju powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu oznacza koncepcję funkcjonowania powiatu w dłuższym okresie, tj. w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Zawierać ona powinna główne cele rozwojowe, środki prowadzące do ich realizacji, a także sposoby i reguły zachowania podmiotów zaangażowanych w jej realizację. Strategia powinna koncentrować się na podstawowych i najważniejszych problemach powiatu, warunkujących jego rozwój społeczny i gospodarczy.

 Zadaniem Strategii Rozwoju Powiatu jest stworzenie podstaw do:

* sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania powiatem przez jego władze, tak w dłuższym jak i w krótszym horyzoncie czasu, w tym koordynowania i zapewnienia zgodności działań bieżących z perspektywicznymi,

* przygotowania władz samorządowych do działań w sytuacji niepewności i ryzyka, wynikających ze zmniejszenia się uwarunkowań rozwojowych,

* stwarzania warunków do przełamywania barier rozwojowych, a także eliminowania różnorodnych konfliktów pojawiających się w toku rozwoju powiatu,

* pozyskiwania przez władze powiatowe środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przewidzianych w strategii przedsięwzięć inwestycyjnych,

* promocji powiatu i stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki.

 Prezentowany dokument „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015” został przyjęty przez Radę Powiatu w Częstochowie w dniu 29 października 2007 roku ( Uchwała Nr XII/96/2007).

 Po więcej informacji na temat powiatu, a także gmin zapraszamy na stronę www.czestochowa.powiat.pl


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u