Spółdzielcze Zakłady Chemiczne “Mors”

Dodaj |

O Firmie

Pod nazwą Spółdzielcze Zakłady Chemiczne “Mors” w Łodzi istniejemy od 1996 roku. Korzenie nasze sięgają jednak daty 6.10.1953 roku. Od 2001 roku w skład zarządu wchodzą: Jerzy Kołodziejski – Prezes, Kierownik Spółdzielni, Ewa Skrzypczak – Zastępca Prezesa i Agnieszka Sęk – Członek.

Spółdzielnia “Mors” zajmuje się produkcją wielu artykułów, jednak specjalizuje się w produkcji zniczy nagrobkowych, na które spółdzielczość inwalidzka miała wyłączność. Z początkiem lat 70. uruchomiono konfekcjonowanie art. spożywczych. Zatrudniono wówczas dodatkowo 200 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stworzony został dla nich system kompleksowej rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz opieki zdrowotnej. Byliśmy największym w regionie łódzkim pracodawcą zatrudniającym osoby z tym rodzajem schorzenia. Za całokształt działalności na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej tej grupy osób Spółdzielnia odznaczona została Medalem Edukacji Narodowej.

W roku 1984 zakupiono obiekt produkcyjny w Zgierzu przystosowany do produkcji rozcieńczalników do farb i środków ochrony roślin, co stworzyło nowe miejsca pracy. Spółdzielnia zatrudniała wówczas około 450 osób.

Znamienny w działalności Spółdzielni był początek lat 90. – okres transformacji społeczno-ekonomicznej kraju. Spółdzielczości inwalidzkiej zabrano wiele przywilejów, m.in. wyłączność na produkcję zniczy nagrobkowych. Spółdzielnia “Mors” ograniczyła produkcję i zatrudnienie. Pod koniec 1995 roku zatrudniano 150 pracowników w czterech zakładach – w Łodzi przy ul. Telefonicznej, Lipowej i Żeromskiego oraz w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej.

W dalszym ciągu kultywujemy tradycję niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Stanowią oni 60% załogi Spółdzielni. W 1996 roku – jako jedni z pierwszych – utworzyliśmy przy Spółdzielni Warsztat Terapii Zajęciowej – placówkę dziennego pobytu dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w której uczą się podstaw samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Naszą ofertę handlową stanowią dobrej jakości wyroby chemiczne: znicze nagrobkowe w szerokiej gamie asortymentowej, rozcieńczalniki do farb, mydła w płynie, pasta BHP, płyny do mycia naczyń i szyb, środki do udrażniania rur, pasty i emulsje do podłóg. Jesteśmy producentem opatentowanego odczynnika do badania kwasowości mleka pod handlową nazwą Alizarol.

Oferta

Aby zapoznać się szerzej z naszą ofertą, zapraszamy na naszą stronę internetową :

Lampiony i znicze szklane

Lampiony z tworzywa

Wkłady

Chemia gospodarcza

Galeria


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u