“Sulfochem” Sp. z o.o. Zakład Doświadczalno-Produkcyjny

Dodaj |

O firmie

Zakład powstał w 1966 roku w Luboniu k. Poznania jako Zakład Doświadczalny Produktów Nieorganicznych Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach.

Celem jego działalności było uruchomienie i wdrożenie nowych technologii chemicznych oraz produkcja małotonażowa- pilotażowa. W 1994 roku w ramach reorganizacji wyodrębnił się z Instytutu samodzielny Zakład Doświadczalno- Produkcyjny „Sulfochem” Sp. z o.o.

Profil działalności pozostał podobny ze wskazaniem na chemiczną produkcję małotonażowa oraz usługi technologiczne.

 

Oferta

„Alkasorb” – sodowa masa chłonna do pochłaniaczy CO2 w tlenowych aparatach ratowniczych dla górnictwa. Pochłaniacze te są przeznaczone do regenerowania powietrza wydychanego przez użytkownika w obiegu zamkniętym aparatu oddechowego.

„Calgum”– środek wiążący wilgoć w mieszankach gumowych przy bezciśnieniowej wulkanizacji. Zapobiega powstawaniu mikroporów, a tym samym, poprawia szczelność np.: wykładzin gumowych zbiorników, węży ciśnieniowych, uszczelek samochodowych drzwi i okien, obuwia gumowego, poprawia też ich wytrzymałość mechaniczną. Przydatny również w mieszkankach samowulkanizujących (gumowanie zbiorników, cystern), wulkanizacja w kąpielach solnych jak i w metodzie mikrofalowej.

„Calpast” środek wiążący wilgoć w pastach, PCV, (plastizole) oraz w klejach termoutwardzalnych szczególnie przy produkcji uszczelniaczy filtrów powietrza i oleju pojazdów spalinowych, węży, rękawic, wykładzin podłogowych, jak również przy produkcji wyrobów z PP, PE itp. Wiąże też uwalniający się chlor podczas wytłaczania. Bardzo przydatny przy przerobie regranulatów (tworzyw z recyklingu- często zawilgoconych)obniża koszty suszenia. Produkowany w dwóch postaciach: pasty „Calpast- S” i proszku „Calpast- CS”

 

Produkcja i Usługi na zlecenie

  • – Wielosiarczek wapnia (płynny)- środek do strącania arsenu i metali ciężkich szczególnie w ściekach np.: pogalwanicznych.
  • – „Glifos” – spoiwo fosforanowe do wymurówek ceramicznych
  • – Pasta antyadhezyjna MD do smarowania form do wulkanizacji gumy
  • – Mielenie na młynie strumieniowym (powietrznym) materiałów wrażliwych na temperaturę lub powodujących przy tradycyjnym mieleniu oklejenie młyna. Przemiał do kilku lub kilkunastu mikronów.
  • – Produkcja różnych wyrobów chemicznych na zlecenie- głównie preparatów nieorganicznych

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u