“Telka” PUP Sp. z o.o

Dodaj |

Firma

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TELKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku rozpoczęło działalność 1 lipca 1990 r. Aktualnie zatrudnia 135 pracowników, w tym 19-stu inżynieryjno-technicznych o specjalnościach w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i mechanicznej. W Krajowym Rejestrze Sądowym jest zarejestrowane pod numerem: 0000089933.

Prezesem firmy od jej powstania jest mgr inż. Witold Lacek.

Podstawową działalnością P.U.P. „TELKA” jest wykonawstwo robót sanitarnych, elektrycznych oraz ogólnobudowlanych przy realizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej przemysłowych na terenie całego kraju.

Obecna siedziba firmy wraz z zapleczem produkcyjno magazynowym oraz bazą transportową została wybudowana na przełomie 1999-2000 roku ze środków własnych przedsiębiorstwa i mieści się w Białymstoku przy ulicy Produkcyjnej 108. P.U.P. „TELKA” w okresie swej działalności zrealizowała wiele inwestycji o najróżniejszym przeznaczeniu i stopniu trudności oraz przy zastosowaniu różnych technologii.

Jakość wykonywanych robót przez P.U.P. „TELKA” została doceniona przez inwestorów, zamawiających oraz przez branżę budowlaną. Efektem tego są przyznane wyróżnienia i nagrody. W roku 2001 został też wdrożony system jakości ISO 9001:2000.

Oferta

W branży sanitarnej wykonujemy:

wewnętrzne instalacje wodno kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazu;

instalacje chłodu i ciepła technologicznego;

zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe;

węzły cieplne, kotłownie gazowe i olejowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków;

wentylację mechaniczną i klimatyzację;

automatykę wentylacji i klimatyzacji.

W branży elektrycznej wykonujemy:

wewnętrzne instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych;

oświetlenie terenu;

zewnętrzne sieci kablowe NN i SN;

stacje transformatorowe;

prefabrykacja rozdzielni NN;

systemy okablowania strukturalnego;

systemy sygnalizacji pożarowej i oddymiania;

systemy wykrywania tlenku węgla;

systemy sygnalizacji włamania oraz kontroli dostępu;

systemy instalacji domofonowej i telefonicznej.

W branży ogólnobudowlanej wykonujemy:

budynki mieszkalne i użyteczności publicznej w technologii tradycyjnej, prefabryko- wanej, monolitycznej, konstrukcji stalowych oraz mieszanej.

Wykonawstwo – więcej…

Produkcja – więcej…

Handel – więcej…


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u