“Transjan” PHU J. Staszak

Dodaj |
  • O FIRMIE
  • OFERTA

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSJAN prowadzi działalność gospodarczą od 1989 roku.

Pierwszym kierunkiem działalności przedsiębiorstwa był transport towarowy.

Od tamtego czasu firma stopniowo rozwijała się powiększając zakres swojej działalności.

Obecnie przedsiębiorstwo TRANSJAN prowadzi działalność w zakresie transportu drogowego, budownictwa komunikacyjnego, robót związanych z rekultywacją i kształtowaniem terenu a także wynajmu sprzętu budowlanego.

Wiedza i umiejętności pracowników, oraz inwestowanie przedsiębiorstwa w podnoszenie kwalifikacji pracowniczych, gwarantują wysoką jakość realizowanych zadań a także krótkie terminy ich realizacji.

Staranność wykonawstwa powierzonych zadań i duża elastyczność w podejmowanej współpracy zapewnia doskonały rezultat, zgodny z oczekiwaniami Naszego klienta.

Przedsiębiorstwo TRANSJAN oferuje usługi w zakresie:

TRANSPORT :

– transport rzeczy w ruchu krajowym, a w szczególności transport materiałów masowych takich jak: żwir, piasek, kamień

i innych, pojazdami samowyładowczymi o ładowności do 30 ton

– transport zestawem niskopodwoziowym,

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE :

– budowa, naprawa i utwardzanie dróg, ulic i placów manewrowych, chodników i alejek

– budowa nasypów

REKULTYWACJA TERENU :

– niwelacja i kształtowanie terenów przemysłowych i nieużytków,

– roboty ziemne, wykonywanie wykopów,

WYNAJEM :

– wynajmem sprzętu budowlanego takiego jak: spycharka, ładowarka, równiarka drogowa, walec wibracyjny do robót ziemnych

HANDEL :

– wydobywaniem i sprzedażą żwiru, piasku, kamieni

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ, KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI, UMIARKOWANE CENY


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u