“Tren” S.C. Zakład Pogrzebowy

Dodaj |

O nas

W 1933 roku dziadek dzisiejszych właścicieli Zakładu Pogrzebowego „TREN” – Aleksy Jan Wiktorowicz – rozpoczął w Warszawie produkcję trumien. Po krótkim czasie zajął się także kompleksową obsługą pogrzebów. W ten sposób powstała rodzinna firma Usług Pogrzebowych, prowadzona przez założyciela oraz pięcioro jego dzieci. Siedziba zakładu znajdowała się przy ulicy Wołyńskiej (dzisiejszej Dzikiej) w Warszawie.

Po wybuchu drugiej wojny światowej i utworzeniu na terenie Muranowa getta, właściciele zmuszeni byli przenieść firmę na warszawskie Powązki. Zakład znajdujący się przy ulicy Młocińskiej funkcjonował aż do wysiedlenia ludności Warszawy w 1944 roku.

Po zakończeniu wojny i powrocie w 1945 roku z obozu pracy w Niemczech rodzina Wiktorowiczów wznowiła działalność. Jednak w 1947 roku, ówczesne władze komunistyczne odebrały zakład właścicielom. Ci z kolei rozpoczęli pracę w ówczesnym Miejskim Zakładzie Pogrzebowym.

W 1996 roku rodzina Wiktorowiczów, korzystając z bogatego doświadczenia, zdecydowała się kontynuować zapoczątkowaną przed wojną działalność w branży pogrzebowej. W związku z tym, wnuczęta założyciela pierwszego zakładu – Krzysztof Wiktorowicz i Alina Korczak wraz z mężem Mirosławem Korczakiem – utworzyli Zakład Pogrzebowy „TREN”. W reaktywacji rodzinnej firmy aktywnie uczestniczył Eugeniusz Wiktorowicz – syn pierwszego założyciela zakładu, który wraz z ojcem prowadził firmę od początku jej istnienia aż do 1947 roku. Od stycznia 2009 roku jedynymi właścicielami zakładu są Alina i Mirosław Korczak.

 

Usługi

Nasz zakład świadczy następujące usługi:

Usługi podstawowe:

* Całodobowe przyjmowanie zleceń

* Załatwianie formalności związanych z organizacją pochówku

* Kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS

* Sprzedaż trumien, urn i relikwiarzy

* Nekrologi, klepsydry, tabliczki natrumienne, krzyże, obrazki pamiątkowe

* Murowanie grobów

* Wiązanki i wieńce

* Transport zwłok w kraju i zagranicą

* Kosmetyka pośmiertna

* Kremacja

* Chłodnia

* Balsamowanie zwłok

* Ekshumacje

* Wybieranie aktów zgonu

Usługi dodatkowe:

* Oprawa muzyczna ceremonii

* Fotografowanie i filmowanie ceremonii

* Prezentacje multimedialne

* Wynajem autokarów / mikrobusów

* Pomoc w organizacji styp

 

Organizacja pogrzebu

Wykaz dokumentów niezbędnych do organizacji pogrzebu:

1. Karta zgonu – wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon

2. Skrócony odpis aktu zgonu – wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego. Do uzyskania tego dokumentu w urzędzie należy przedłożyć:

* Kartę zgonu

* Dowód tożsamości zmarłego

3. Legitymacja zmarłego emeryta – rencisty – potrzebna tylko w przypadku, gdy Rodzina chce zlecić zakładowi pogrzebowemu załatwienie formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego. W związku z tym, że w wielu przypadkach wypłata zasiłku jest kwestią indywidualną (np. zmarły pracował, był bezrobotny) należy tę kwestię konsultować z zakładem.

4. Zaświadczenie z parafii – tzw. zgoda na pogrzeb. Dokument wystawia proboszcz parafii w ostatnim miejscu zameldowania zmarłego w przypadku, gdy msza pogrzebowa ma zostać odprawiona poza parafią osoby zmarłej (w kościele lub kaplicy przy cmentarzu).

 
 


Copyright © 2020 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u