Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Dodaj |

O nas

Duża wieś gminna, po raz pierwszy wzmiankowana w pierwszej połowie XV wieku. W dokumencie z 1442 r. występuje sołtys Stanisław z Jasienicy. Sześć lat później wieś z Odrzykoniem i Malinówką wchodziła w skład majątku ziemskiego Marcina Kamienieckiego.

Od 1727 r. do końca I wojny światowej Jasienica posiadała prawa miejskie. Jednakże według informacji zawartej w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego (1882 r.) było to “miasteczko źle zabudowane”. Co piątek odbywał się w Jasienicy targ tygodniowy, natomiast trzy razy w roku (2 lipca, 5 sierpnia i 9 grudnia)- jarmarki. Powszechnym zajęciem pozarolniczym ludności było tkactwo.

Własność Załuskich i Wysockich.

Godny zainteresowania, usytuowany na wzgórzu wśród drzew, barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NP. Marii z 1770 r., fundacji Marianny i Ignacego Załuskich. Drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu. W dzwonnicy- gotycki dzwon z napisem minuskułowym, najprawdopodobniej z XV wieku. W kościele zachowała się stara tradycja organizacji Bożego Grobu przed głównym ołtarzem. Z chwilą rozpoczęcia rezurekcji konstrukcja Bożego Grobu jest ustawiona jak w dniu poprzednim. Wierni w procesji wielkanocnej trzykrotnie obchodzą kościół. W tym czasie dekoracja znika. Uczestnikom nabożeństwa ponownie ukazuje się piękna forma głównego ołtarza.

Do ogrodzenia kościoła przylega kaplica wzniesiona w 1981 r., murowana. Do roku 1970 istniał na terenie cmentarza kościół pw.św. Antoniego z fundacji Marcina Gorzkowskiego. W wyniku pożaru uległ całkowitemu zniszczeniu.

Resztki parku krajobrazowego z pierwszej połowy XIX wieku z zachowanym starodrzewem i stawami otaczają fragmenty kolumnowego portyku dawnego dworu Wysockich, spalonego w 1916 r. Zachowały się także: rządcówka, dwa spichlerze oraz stajnie wzniesione około połowy ubiegłego stulecia.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku Jasienicę zamieszkiwało 1400 osób, z czego 600 mieszkańców reprezentowało miejscową gminę izraelicką. W roku 1921 mieszkało tutaj 2090 osób (w tym 479 Żydów).

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u