Urząd Gminy OPINOGÓRA GÓRNA

Dodaj |
  • O Gminie
  • Zabytki
  • Władze Gminy

Gmina Opinogóra Górna położona jest w północno – wschodniej części powiatu ciechanowskiego i graniczy: od wschodu z powiatem przasnyskim, od północy z gminą Regimin, od zachodu z miastem Ciechanów i gminami: Ciechanów i Regimin, od południa z gminą Ciechanów i Gołymin Ośrodek.

Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miejscowość Opinogóra Górna, położona w odległości 8 km od Ciechanowa, 100 km od Warszawy. Gmina należy do jednej z największych obszarowo w powiecie ciechanowskim. Zajmuje powierzchnię 139 km2 składa się z 55 miejscowości i w 39 sołectwach, zamieszkuje ją 6171 osób.

Opinogóra Górna usytuowana jest na trzech wzniesieniach, będących częścią Wysoczyzny Ciechanowskiej, ze starym parkiem w stylu angielskim i wieżą pałacyku Krasińskich, tworzy wyjątkowy akcent na tle równinnego krajobrazu Mazowsza.

Na terenie gminy Opinogóra Górna funkcjonuje 161 podmiotów gospodarczych, z których przeważająca ilość zajmuje się handlem artykułami spożywczymi, przemysłowymi, rolnymi oraz usługami z zakresu rolnictwa.

Nie ma tu żadnego przemysłu, nawet o zasięgu lokalnym, który mógłby być źródłem zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 90% gruntów stanowią użytki rolne, a tylko 1,2 % lasy. Istniejąca sieć dróg zapewnia dogodne połączenie z Ciechanowem, który przejmuje częściowo funkcje usługowe gminy.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 60 Łęczyca – Kutno – Płock – Drobin -Ciechanów – Różan – Ostrów Mazowiecka oraz droga wojewódzka nr 61 7 – Przasnysz Ciechanów. Teren Gminy Opinogóra Górna jest w całości zwodociągowany. Obecnie użytkowane są 3 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 135 m3/d. W kolejnych latach planowana jest realizacja następnych oczyszczalni z punktami zlewnymi.

W gminie znajdują się tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi i tereny inwestycyjne.

Gmina Opinogóra Górna znalazła się w “Złotej Setce” najbardziej przedsiębiorczych gmin w Polsce, wykreowanej przez Centrum Badań Regionalnych za kadencję 1994- 1998.

Zameczek neogotycki – I poł. XIX w.

Budowę pałacu rozpoczęto prawdopodobnie po śmierci matki Zygmunta w 1822 r. W roku 1843 poeta poślubił Elizę Branicką. W prezencie ślubnym młoda para otrzymała neogotycki zameczek. Po śmierci Zygmunta w dziejach Opinogóry nastąpiła pewna stagnacja, przerwana na krótko przez wnuka poety, Adama Krasińskiego. W okresie I wojny światowej pałacyk został zniszczony przez artylerię, a w okresie międzywojennym częściowo zabezpieczony przed dalszą dewastacją przez Edwarda Krasińskiego człowieka niezmiernie zasłużonego dla polskiej kultury. Po II wojnie światowej w latach 1958-1961 pałacyk został odbudowany przez Pracownie Konserwacji Zabytków z Warszawy – przywrócono mu wygląd pierwotny, usuwając elementy dodane w czasie przebudowy. Obecnie mieści się w nim Muzeum Romantyzmu.

Oficyna dworska – budynek z roku 1828, odbywają się tu koncerty i spotkania z artystami.

Domek z podcieniem – drewniany XIX w.

Domek ogrodnika

Kościół parafialny neoklasycystyczny wzniesiony w latach 1874-1877

Park pałacowy o powierzchni 25 ha

WÓJT GMINY: Stanisław Wieteska, tel.023 673-61-10

ZASTĘPCA WÓJTA: Małgorzata Kołakowska, tel. 023 671-72-09

SEKRETARZ GMINY: Beata Golasińska, tel. 023 671-70-24


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u