Urząd Gminy Ostrówek

Dodaj |

Historia Gminy

W latach 1994-1997 – wykonano we wszystkich wsiach wodociągi z 3 stacjami uzdatniania wody. W roku 1999 -oddano do użytku Szkołę Podstawową w Leszkowicach, a w roku 2001 – budynek Gimnazjum w Ostrówku. Połączono też ostatnią wieś Żurawiniec Kolonię drogą bitą z sąsiednią gminą – efekt – 2,5 km.

Dla poprawy bazy sportowej w gminie wykupiono grunty po boisko oraz wybudowano salę gimnastyczną przy Gimnazjum w Ostrówku, którą oddano do użytku w 2002.W 2005 r., oddano do użytku  drogę gminną Nr 003346L w m. Cegielnia – Ostrówek Kolonia. Nowa nawierzchnia powstała głównie z dotacji z dotacji Unii Europejskiej i przy nakładzie własnych środków gminnych, ponadto dokonano remontu drogi gminnej położonej w miejscowości Dębica – Szkoła Nr 103329L i drogi w Zawadzie. Pod koniec 2005 r. ukończono budowę stacji paliw Jerzego Kostrzewy na gruntach byłego GS-u. Stację tę oddano do użytku l stycznia 2006 r. Można w niej zaopatrzyć się w benzynę, olej napędowy i gaz do samochodu.W 2006 roku zmodernizowano budynek Urzędu Gminy,

ułożono chodnik z kostki brukowej od Ośrodka Zdrowia do skrzyżowania szkoły jak również po drugiej stronie od budynku Urzędu Gminy do kościoła, dalszą jego część wykonano w 2008 roku. W 2007 roku zmodernizowano budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W roku 2007 ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leszkowice.

W programach inwestycyjnych na tata 2008-2020 planowana jest:
modernizacja obiektów dydaktyczno-sportowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ostrówku, budowa sali gimnastycznej i boiska w Leszkowicach, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębicy wraz z budową sali gimnastycznej, modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ostrówku z przeznaczeniem na dom kultury, modernizacja budynków remiz OSP w Tarkawicy i Leszkowicach z przeznaczeniem na Wiejski Ośrodek  Kultury, adaptacja budynku biurowego po SKR na świetlicę wiejską, budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Leszkowicach, budowa sieci kanalizacyjnej w Kamienowoli i Ostrówku, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 100szt., budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Tarkawicy, modernizacja stacji uzdatniania wody w: Ostrówku, Dębicy i Leszkowicach, budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Lubartowie (Projekt realizowany przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej), budowa sieci gazowej.

 

Władze Gminy

Krzysztof Karczmarz – Wójt Gminy Ostrówek

Jerzy Bańkowski – zastępca Wójta Gminy Ostrówek

Tadeusz Olek – Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek

Danuta Ciechańska – Skarbnik Gminy Ostrówek

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u