Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Dodaj |
  • O gminie
  • Historia
  • Turystyka

Gmina Nakło nad Notecią położona jest przy połączeniu kanału Bydgoskiego z Notecią. Nakło leży na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej, zwanej Krajną. Miasto Nakło nad Notecią usytuowane jest na głównych szlakach komunikacyjnych obejmujących trasę krajową nr 10, węzeł kolejowy (Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Warszawa) i trakt wodny (rzeka Noteć i Kanał Bydgoski).

Gmina Nakło leży w zachodniej części województwa Kujawsko-Pomorskiego w odległości (w linii prostej) 25 km od stolicy województwa Bydgoszczy. Łączna powierzchnia gminy wynosi 187 km2 – z tego na miasto przypada 10,65 km2.

Teren gminy rozdzielony jest rzeką Noteć i Kanałem Bydgoskim – na dwie części: północną obejmującą sołectwa z dobrze rozwiniętym rolnictwem i teren miasta oraz południową gdzie zlokalizowane są zwarte kompleksy leśne obejmujące sołectwa Gorzeń – Potulice oraz Paterek -Wieszki. Wzdłuż rzeki Noteć ciągnie się pas “łąk nadnoteckich”.

Cała gmina w zasadzie, pozbawiona jest naturalnych stałych zbiorników wodnych. W przeważającej części teren gminy ukształtowany jest równinnie. Gmina Nakło nad Notecią graniczy z 6 jednostkami samorządowymi tj. gminami: Mrocza, Kcynia, Szubin, Sadki, Sicienko i Białe Błota.

Pierwsza nazwa grodu “Nakieł” oznaczała miejsce, w którym można było założyć czółno “na kieł” (tj. na słupy porozmieszczane wzdłuż brzegu rzeki) i zamocować na tamtejszym podmokłym terenie.

Już w XI w. Nakło było ważnym grodem warownym. W 1109 r. zostało zdobyte przez Bolesława Krzywoustego, ale cały obszar Krajny znalazł się w polskich granicach dopiero w latach 1119-1120. W 1299 r. Władysław Łokietek nadał prawa budowania miasta przy grodzie.

Ze względu na swoje przygraniczne położenie posiada stolica Krajny burzliwa historię. Sąsiedztwo Zakonu Krzyżackiego oraz ziem zagarniętych przez Brandenburgię sprawiło, że był to teren trapiony licznymi zawieruchami wojennymi. Wielokrotnie niszczyli i łupili gród Krzyżacy. Mimo to rozwijało się wówczas osadnictwo i szczególnie za czasów Kazimierza Wielkiego, postęp gospodarczy. W XVI i XVVII w. nastąpił upadek miasta spowodowany pożarami, wojnami szwedzkimi, a także zarazą.

W latach 70-tych XVIII wieku zaczęto tu budować Kanał Bydgoski, a II poł. XIX w. kolej z Berlina do Bydgoszczy, a także pierwsze zakłady przemysłowe (cukrownia, rzeźnia). Ciągłość rządów pruskich przerwał krótki epilog wolnościowy, kiedy to Krajana weszła w skład utworzonego przez Napoleona Wielkiego Księstwa Warszawskiego (1807 r.).

Ponuro zapisała się w dziejach miasta i okolic okupacja hitlerowska. W rejonie dawnej żwirowni w Paterku i na polach w Polichnie miały miejsce liczne egzekucje. Wielu mieszkańców zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do Niemiec. Po walkach toczonych od 22 do 26 stycznia 1945 r. miasto zdobyły oddziały 47 armii I Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej.

Po II wojnie światowej rozbudowane, zwiększyło zaludnienie prawie dwukrotnie, mimo wyłączenia w 1969 r. 14 km terenów. Do 1975 roku Nakło było w powiecie wyrzyskim, w województwie bydgoskim. W 1990 roku 27 maja przeprowadzono w gminie, pierwsze po II wojnie światowej demokratyczne wybory do Rady Gminy Nakło nad Notecią. Od tej pory datuje się powstanie samorządu terytorialnego III Rzeczpospolitej.

Nastawione na prorozwojowe podejście władze samorządowe rozpoczęły działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój miasta i terenów wiejskich gminy na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i administracyjnej. Od 1992 roku rozpoczęto proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w wyniku, którego utworzone zostały podmioty w postaci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostek i zakładów budżetowych zajmujących się m.in. usługami komunalnymi.

Nakło aktywnie włączało się w życie polityczne kraju. Zorganizowano i przeprowadzono meetingi przedwyborcze: – w 1995 roku prezydencki z udziałem kandydatów ubiegających się o fotel prezydencki, – w 1998 roku odbył się w Nakle meeting przedwyborczy z udziałem poszczególnych sztabów wyborczych partii i ugrupowań startujących w wyborach parlamentarnych. Wyprzedzając reformę samorządową państwa w 1998 roku Nakło stało się siedzibą Nakielskiej, Miejskiej Strefy Usług Publicznych, w skład której wchodziły gminy: Mrocza, Nakło i Sadki. Strefa stała się zalążkiem do utworzenia Powiatu Nakielskiego, co miało miejsce w 1999 roku.

W 1999 roku miasto Nakło obchodziło jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich. Obchody uświetniły imprezy okolicznościowe w tym: występ światowej sławy Chóru Chłopięcego i Męskiego Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod dyrekcją profesora Stefana Stuligrosza Aktualnie Nakło jest siedzibą Powiatu Nakielskiego.

 

 

 

 

 

Nakło

-Muzeum Ziemi Krajeńskiej (ul. Pocztowa 14): zwiedzanie ekspozycji, możliwość zapoznania z publikacjami dotyczącymi Nakła i Krajny

-spichlerze przy ul. Powst. Wlkp. (3 szt.), Pocztowej i Dworcowej

-Kościół pw. Św. Wawrzyńca BM (wmurowana tablica Nadskakuły) – obecnie kościół farny – pobudowany w I poł. XIX w. w stylu neorenesansowym w miejscu dawnego nakielskiego grodu,

-Kościół pw. Św. Stanisława BM, dawniej ewangelicki, zbudowany w 1887 r. w stylu noegotyckim

-Pochodząca z końca XIX i pocz. XX w. zabudowa Nakła w ciągu ulic Bydgoska, Rynek, Dąbrowskiego

-Chata szypra z końca XVIII w. przy ul. Hallera

-Budynek dawnych koszar pruskich, obecnie siedziba sądu rejonowego

-Dworzec kolejowy z końca XIX w.,

-cukrownia Nakło – XIX-wieczna cukrownia i miejsce, gdzie znaleziono pozostałości człowieka sprzed ok. 5000 lat,

-budynek banku z 1890 r. przy ul. Hallera

-zespół gimnazjum (ob. Szkoły Ogólnokształcącej im. Bolesława Krzywoustego) z II poł. XIX w.

-Przystań ZSŻŚ z wypożyczalnia sprzętu wodnego podczas sezonu

-Głaz narzutowy w parku Sobieskiego oraz wieża widokowa (obecnie miejsce antenowe RN)

-cmentarze rzymsko-katolickie (m.in. cmentarz przy parafii pw. św. Wawrzyńca z 1891 r.)

-Za cmentarzem: dawna prochownia, obecnie z charakterystyczną figurą Chrystusa.

-Pomniki przyrody (dąb szypułkowy vis-a-vis dworca PKP przy ul. Dworcowej, platan klonolistny przy ul. Drzymały na terenie KPWiK, dwa dęby szypułkowe przy ul.Krzywoustego)

Trzeciewnica

-Browar Krajan (możliwość zwiedzania po uprz. uzg. telef.). Przed obiektem 4 lokomotywy kolejki wąskotorowej i 4 koleby

Chrząstowo

– dwór, park i folwark z połowy XIX w., który za zasługi wojenne otrzymał naczelny felczer armii pruskiej – Gestemberg

Ślesin

-Drewniany kościół pobudowany przez właścicieli okolicznych dóbr – Potulickich w I połowie XVIII w.

-Dwór z pocz. XVIII w., folwark i park stojące na wzniesieniu, gdzie według legend miał stać średniowieczny obronny zamek. Fundamenty dworku pochodzą z XV w.

-b. szpital ufundowany przez hr. Potulickich

-dworzec kolejowy

-wjazd od strony Nakła – miejsce bitwy Powstańców Wielkopolskich w styczniu 1919 r.

-rezerwaty przyrody: Łaki Ślesińskie, Skarpy Ślesińskie, Las Minikowski

Gumnowice

-Pozostałości folwarku z XIX w., kompletnie zrujnowany dwór został rozebrany

-W dworskim parku dąb czerwony i 4 topole czarne

-Figura Chrystusa przy wjeździe od strony Ślesina

-W lasku naprzeciw figury resztki cmentarza poewangelickiego z ruinami grobowca Schlieperów

Suchary

-Pałac w Sucharach, obecnie klasztor Pallotynów otoczony 6 ha parkiem

-Przy remizie OSP sikawka konna

Potulice

-Pałac Potulickich (zatracił wiele z pierwotnego wyglądu)

-Kaplica grobowa, obecnie kościół katolicki (pobudowana w I poł. XVIII w. przez rodzinę Potulickich

-Miejsce Centralnego Obozu Przesiedleńczego z okresu okupacji i centralnego Obozu Pracy dla Niemców (w miejscu obozu obecnie Zakład karny)

-cmentarz ofiar obozu z wmurowaną tablica pamiątkową polskich i niemieckich ofiar, w Zespole Szkół izba pamięci poświęcona obozowi

-Dąb szypułkowy

-Miejsce pamięci narodowej w lesie przy szkole

Lubaszcz

-dwór oraz pozostałości XIX-wiecznego parku a także folwarki dawnych właścicieli – rodziny Ritter

-Pozostałości cmentarza poewangelickiego

-Groby rodziny Ritter

Olszewka

-dwór, park (3,5 ha z dorodnymi dębami, kasztanowcami i wiązem) i folwark z II połowy XIX w. niemieckich rodzin Erdmanna i Bürschela

-kaplica dworska pobudowana ok. poł. XIX w. jako kaplica protestancka przez niemieckiego właściciela dóbr – Erdmanna

-Pole golfowe – prywatne

-Szlak historyczno-przyrodniczy Od Dębu do dębu wiodący głównie nasypem kolejki wąskotorowej Olszewka – Lubaszcz

-Stodoła wybudowana z gliny


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u