Urząd Miasta i Gminy we Wronkach

Dodaj |

Historia


Najstarsze ślady pobytu ludzi w okolicy Wronek sięgają środkowej epoki kamienia, czyli tzw. mezolitu, na co wskazują znalezione na Borku, w pobliżu lewego brzegu Warty, krzemienne grociki strzał do łuku. Pierwszą datą, pod którą wymienia się Wronki, jest rok 1251. W okresie późnego średniowiecza rozwinęło się znacznie rzemiosło i handel, czemu sprzyjało korzystne położenie Wronek przy szlaku wodnym, jakim była Warta i szlaku drogowym: Poznań-Szczecin. Dokument z 1390 roku wskazuje na istnienie komory celnej, przynoszącej miastu niemałe zyski. Wronki stanowiły własność królewską oddaną w dzierżawę rodom szlacheckim. Natomiast w roku 1515 miasto przeszło na własność w posiadanie bogatego i wpływowego rodu wielkopolskiego – Górków.
W 1592 r. nabyli je Czarnkowscy herbu Nałęcz, następnie w XVII stuleciu Kostkowie, a od nich Łęccy, zaś w wieku XVIII miasto zakupili Koźmińscy, w wieku XIX właścicielami zostali Dzieduszyccy, a ostatnimi czasy właścicielami byli Grabowscy. W 1793 r. Podczas II rozbioru Polski Wronki podobnie jak cała Wielkopolska, znalazły się pod zaborem pruskim. Nastąpił długi-trwający 126 lat-okres pozbawiania Wielkopolan swobód obywatelskich, ucisku i germanizacji narodu polskiego. Mimo ciężkiej sytuacji gospodarczej Polacy, zakładali różne towarzystwa, które ich scalały i pobudzały uczucia patriotyczne. Powołano we Wronkach organizacje społeczne takie jak: Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Przemysłowe, towarzystwa sportowe: Wroniecki Klub Cyklistów “Sokół”. Ożywiła się także działalność, liczącej setki lat Bractwa Kurkowego. Wielkim sukcesem było powołanie w 1857 r. Ochotnej Staży Pożarnej, zaliczonej do najstarszych w Polsce. Od połowy XIX stulecia nastąpiło we Wronkach znaczne ożywienie gospodarcze, do czego przyczyniło się także uruchomienie w 1848 r. linii kolejowej Poznań – Szczecin. Wybudowanie wielkiego więzienia w 1895 r. spowodowało duży napływ urzędników niemieckich. W okresie międzywojennym wronczanie, działając w różnych organizacjach i towarzystwach, powoływali zespoły muzyczne (szczególnie chóry), drużyny harcerskie, kluby sportowe, a istniejący już od dawna “Sokół” i Bractwo Kurkowe wznowiły ożywioną działalność. Pod względem gospodarczym, Wronki odnosiły również spore sukcesy. Największym ówczesnym zakładem była Fabryka Przetworów Kartoflanych.
1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. Niemcy do Wronek wkroczyli po pięciu dniach. Nastąpił okres ujarzmienia i bezwzględnego wykorzystywania Polaków do niewolniczej pracy, nastąpiły też masowe wywózki (zwłaszcza młodzieży), do przymusowych robót na terenie Rzeszy. Wronki zostały wyzwolone w dniu 25 stycznia 1945 r. Nastąpił czas budowy nowych zakładów pracy, rozwoju oświaty i kultury oraz służby zdrowia.
 

Skład Rady


Burmistrz Miasta i Gminy Wronki:
Mirosław Wieczór.

Skład Rady Miasta i Gminy Wronki VI kadencji  (na lata 2010-2014):

Arkadiusz Białek

Tomasz Cyran

Ryszard Firlet

Grażyna Gromadzińska-Kopras

Wojciech
Kaszyński

Jarosław Mikołajczak

Antoni
Odrobny

Robert
Orzechowski

Romuald
Prajs

Paweł
Raszewski

Bartosz
Roszak

Jerzy
Serwata

Bogumiła
Staszek

Janusz
Szulc

Sławomir
Śniegowski.

 
 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u