Urząd Miasta Sieradza

Dodaj |
  • O mieście
  • Zabytki
  • Turystyka

Sieradz to 44 – tysięczne miasto leżące u brzegu rzeki Warty, pełniące rolę ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego w zachodniej części województwa łódzkiego. Przez miasto przebiegają: droga krajowa nr 14 relacji Łódź-Wrocław, droga krajowa nr 12 w kierunku na Kalisz i Poznań, droga krajowa nr 83 w kierunku na Turek oraz linia kolejowa wschód-zachód (Warszawa – Łódź – Sieradz – Ostrów Wlkp. – Poznań – Wrocław) o znaczeniu krajowym. W odległości 60 km od miasta znajduje się Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Z Sieradza do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej – dużych miast i rynków zbytu – jest  nie dalej niż 200 km. Łódź leży zaledwie 60 km od miasta – godzina jazdy samochodem lub pociągiem. A do granicy zachodniej i wschodniej jest odpowiednio: do Zgorzelca – 360 km, do Terespola – 378 km. To korzystne, centralne położenie w przyszłości ulegnie dalszej poprawie. Głównie za sprawą budowy drogi ekspresowej S-8, która przebiegając w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, połączy autostrady A-4 i A-1. Dzięki tej inwestycji Sieradz uzyska bardzo dobre i szybkie połączenie z Wrocławiem, Łodzią, Warszawą, a docelowo z Niemcami i Litwą. Powierzchnia Sieradza wynosi 51,22 km2, co stanowi 3,5% powierzchni powiatu sieradzkiego. Od północy, wschodu i południa miasto graniczy z gminą Sieradz, a od zachodu z gminą Wróblew. Według fizyczno-geograficznego podziału Kondrackiego miasto znajduje się na prowincji Nizin Środkowopolskich, obejmując dwa mezoregiony: Wysoczyznę Łaską na północnym-wschodzie oraz Kotlinę Sieradzką w centrum i na zachodzie.

Sieradzki Rynek

Sieradzki Rynek swój układ przestrzenny zachował od czasów średniowiecza. Oprócz centralnego placu – rynku, wytyczono wówczas także ulice, zgodnie z zasadą, że z każdego jego rogu wybiegały po dwie prostopadłe do siebie ulice. W przeszłości centralne miejsce zajmował ratusz. Dziś jego istnienie potwierdza jedynie zarys wyłożony cegłą. Obecną zabudowę rynku stanowią piętrowe kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku. Bardzo charakterystyczna dla sieradzkiej starówki jest XIX-wieczna pompa.

Kościół farny pod wezwaniem Wszystkich Świętych

Należy do najciekawszych zabytków Sieradza. Pierwsza świątynia drewniana istniała tu już zapewne w Xl wieku. Drewniany kościół był grabiony przez Tatarów w 1241 r. i Czechów w 1292 r. W 1331 r. został spalony przez Krzyżaków. Obecny kościół wzniesiony został około 1370 r. Kościół w swoim zasadniczym zrębie zbudowany jest w stylu gotyckim z cegły o układzie polskim, wzmocniony uskokowymi przyporami. Po prawej stronie wejścia, w 1925 r. wmurowano odrzwia zamku sieradzkiego i krzyżacką kamienną kulę – pamiątkę najazdu z 1331 r. Wewnątrz kościoła barokowe ołtarze z XVIII w., rokokowe stalle z 1764 r. oraz obrazy m.in. “Wszystkich Świętych” z XVI w. “Chrystusa z krzyżem” pędzla Wojciecha Gersona i kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z 1932 r. W części górnej ołtarza herb województwa sieradzkiego.

Klasztor podominikański

Klasztor należy do najstarszych zabytków Sieradza. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to za sprawą Konrada Mazowieckiego do miasta zostali sprowadzeni dominikanie. Obecna budowla kryje w swoich murach elementy wcześniejszej budowli gotyckiej (krużganki). Na krużgankach cenne rzeźby i kilkanaście obrazów, przeważnie nieznanych autorów, w większości z XVII – XVIII w. Wśród nich należy wymienić obraz “Wskrzeszenie Piotrowina” namalowany w 1647 r. przez Jana Drużla. Wyjątkowo cennym zabytkiem jest rzeźba w drewnie topolowym z lat 1420-1430 o wysokości ok. 122 cm przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem.

Przyklasztorny kościół św. Stanisława

Został wzniesiony ok. połowy XIII wieku i był to pierwszy kościół dedykowany temu świętemu. Do jego budowy użyto cegły. Świątynia jest budowlą jedno-nawową, z prezbiterium nieco węższym niż nawa. Zgodnie z zasadą dominikanów nie ma wieży, tylko sygnaturkę. Wejście prowadziło niegdyś przez portal od strony rynku. Zasługuje on na szczególną uwagę, ponieważ jest jednym z nielicznych portali wczesnogotyckich w Polsce.

Narożna kamienica u zbiegu ulic Zamkowej i Dominikańskie

Jest najstarszą murowaną kamienicą mieszczańską z XVII wieku, powszechnie zwana “kamienicą pojagiellońską”. Jest to budynek piętrowy, zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony. W części pomieszczeń zachowały się sklepienia krzyżowe, a w sali na piętrze strop belkowy nawiązujący do epoki Renesansu. Obecnie w budynku mieści się muzeum, w którym prezentowana jest stała ekspozycja przedstawiająca dzieje regionu sieradzkiego, obejmująca działy: archeologiczny, historyczny, historii sztuki i etnograficzny.

Ulica Kolegiacka

W XV i XVII wieku zwana Farną, należy do najstarszych w mieście. Wzdłuż tej ulicy znajdują się klasycystyczne, piętrowe kamieniczki z przełomu XIX i XX w.

Ulica Warszawska

Należy do najstarszych w obrębie starego miasta. W okresie średniowiecza w większości zamieszkiwana była przez Żydów i nosiła nazwę ulicy Solnej. Obecnie jej zabudowę stanowią stylowe kamieniczki z przełomu XIX i XX wieku. W kamienicy pod numerem l na przełomie wieku mieściła się księgarnia Jadwigi Kowalskiej, do której często zaglądał Władysław Reymont.

Dawna synagoga

Przy ulicy Wodnej pod nr 7 stoi budynek dawnej synagogi, zbudowanej w latach 1819 – 1824. Funkcję świątyni budowla spełniała do 1939 roku. Po przeróbkach w czasie okupacji niemieckiej budynek zatracił cechy zabytkowe. Obecnie zajęty jest przez firmy rzemieślnicze. W pobliżu synagogi znajdowała się mykwa – obrzędowa łaźnia żydowska.

Teatr Miejski

W miejscu gdzie dziś stoi budynek Teatru (siedziba Miejskiego Domu Kultury), niegdyś znajdowały się stajnie pocztowe. W 1874 roku przebudowano je na salę teatralną, a w 1900 r. nadano mu obecny klasycystyczny kształt. Kolejno przebudowa miała miejsce w latach sześćdziesiątych. Współczesny wygląd i funkcjonalność zawdzięcza Teatr gruntownej modernizacji z roku 2008. Działanie to prowadzone było w ramach projektu „Europejskie Sceny Teatru im. Stefana Jaracza” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej

Jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Sieradza. Sieradzka OSP powstała w 1876 r. i jest najstarszą organizacją działającą w mieście. Remiza strażacka wraz z wyniosłą wieżą została wybudowana w latach 1923-1927. Na piętrze tego budynku funkcjonowało w okresie międzywojennym kino “Światowid”, które po wojnie zmieniło nazwę na “Nysa”.

Dawny zajazd pocztowy

Pochodzący z początku XIX wieku dawny zajazd pocztowy, z przybudówką od strony ulicy Ogrodowej z 1920 r. Po rekonstrukcji i gruntownym remoncie cię obiekt ten zajmuje obecnie Biuro Wystaw Artystycznych.

Eklektyczna kamienica z II połowy XIX wieku.

Należy do ciekawych przykładów budownictwa eklektycznego w Sieradzu. Jej wyniosły ryzalit z trójkątnym szczytem i wieżą nawiązują do budowli obronnej.

Dworek Modrzewiowy

Obecnie pełni rolę kawiarni i hotelu. Wzniesiony w XIX w. we wsi Wrząca, gdzie był domem zarządcy. W 1863 r. służył jako szpital powstańczy. Do parku Staromiejskiego przeniesiony w latach 60-tych naszego stulecia.

“Dom tkacza”

Budynek potocznie zwany “Domem Tkacza” znajduje się w Sieradzkim Parku Etnograficznym Dom jest konstrukcji zrębowej z bali na zewnątrz oszalowany Budynek został przeniesiony ze Zgierza i pochodzi z drugiej polowy XIX wieku.

Szpital

Początki dawnego szpitala św. Józefa sięgają 1845 r., kiedy to kaliski architekt Jensch zaprojektował adaptację budynków dawnej oranżerii i pałacyku na potrzeby szpitala. W 1887 r. dobudowano do szpitala skrzydło, a w 1911 r. wybudowano pawilon zakaźny.

Sieradz i ziemia sieradzka, wraz z jednym z największych w Polsce sztucznych zbiorników wodnych „Jeziorsko”, posiadają ciekawe i atrakcyjne tereny rekreacyjne. Na chcących uprawiać sport czeka w mieście bogata oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w skład której wchodzą: hotel, trzy boiska piłkarskie, dwa mniejsze place do gry, bieżnia lekkoatletyczna, korty tenisowe, sauna, sala gimnastyczna, siłownia oraz tereny rekreacyjne gwarantujące wielogodzinne, piesze i rowerowe wycieczki wzdłuż rzeki Warty. Usytuowanie obiektu sportowego i jego wyposażenie, stwarzają możliwości organizacji imprez, zawodów czy obozów sportowych.

W Sieradzu można także skorzystać z basenu i strzeżonego kąpieliska. Przez miasto przebiegają 4 szlaki turystyczne, a w jego obrębie funkcjonują ścieżki rowerowe.

W Sieradzu znajdują się 4 parki o łącznej powierzchni prawie 24 ha z kompozycjami drzew, krzewów, uzupełnionych trawnikami i kwietnikami, boiskami i placami zabaw dla dzieci.

-Park im. Broniewskiego, na terenie którego znajduje się plac zabaw oraz kopiec ziemny wykorzystywany w zimie jako zjeżdżalnia.

-Park Staromiejski, w którym zlokalizowany jest amfiteatr i plac zabaw. Najstarszy park Sieradza.

-Park im. Mickiewicza wyposażony w boiska i plac zabaw.

-Park na osiedlu Klonowe – obecnie znajdują się tam skate park i dirt park. Docelowo planowane jest wykonanie placu zabaw dla najmłodszych dzieci, boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, ściany kortu tenisowego, szaletu miejskiego.

Wśród terenów rekreacyjnych znajdują się również nadbrzeża rzeki Warty i szerokie, otaczające rzekę łegi, które stanowią Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu. Sieradz dysponuje terenami zieleni spacerowej (zlokalizowanymi w dolinie rzeki Warty), Parkiem Etnograficznym o powierzchni 2,4 ha, niezagospodarowanymi terenami rekreacyjnymi (dawna żwirowania), a w okresie letnim plażą nad rzeką Wartą.

W mieście znajduje się również 10 punktów widokowych, z których można podziwiać panoramę całego miasta i okolic oraz 15 pomników przyrody – drzew wyróżniających się wielkością oraz wiekiem, które podlegają szczególnej ochronie i pielęgnacji.


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u