Urząd Miasta Stalowa Wola

Dodaj |
  • Informacje
  • Instytucje
  • Gospodarka
  • Urzędy

Stalowa Wola, miasto o powierzchni 82,5 km2 i liczbie mieszkańców wynoszącej ok. 70 tys. Stalowa Wola to jedno z najmłodszych miast kraju, położone jest w płn. części województwa podkarpackiego.

Jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w regionie. Taka lokalizacja sprzyja jej rozwojowi, węzeł kolejowy w Stalowej Woli – Rozwadowie posiada bezpośrednie połączenie z Przemyślem, Krakowem, Lublinem, Warszawą i Łodzią, miastami Śląska i Wrocławiem.

  Młode i dynamicznie rozwijające się w mieście i okolicy firmy świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców. Rozwinął się sektor prywatny, zmieniono struktury prywatyzując wiele przedsiębiorstw, utworzono spółki z udziałem kapitału zachodniego. W Stalowej Woli aktualnie zarejestrowanych jest już ponad 6,5 tyś. podmiotów gospodarczych. Nowego bodźca dla rozwoju gospodarczego upatruje się w powołanej w 1997 r. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Nasze miasto to nie tylko kojarzona z nim Huta Stalowa Wola, nie tylko przemysł, kolej i planowane trasy szybkiego ruchu, lecz przede wszystkim duże obszary leśne, będące pozostałością po dawnej Puszczy Sandomierskiej. W ciągu 60 lat Stalowa Wola z małego osiedla przyfabrycznego urosła do rozmiarów dużego miasta, dziś drugiego pod względem ludności w woj. podkarpackim.

To ośrodek naprawdę prężny, którego największą wartość stanowią mieszkający tu ludzie. Młodzi, dobrze wykształceni, to bezcenny potencjał o wielkich możliwościach intelektualnych i manualnych, który może realizować każde zadanie w każdej branży.

Inne walory miasta i niemal zagłębia przemysłowego tkwią w jego nowych rozwiązaniach urbanistycznych, w przestrzeni, w środowisku naturalnym. Ogromne lasy położone wokół Sanu, stanowiące doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku i dobre węzły komunikacyjne dopełniają reszty. Miasto jest potężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym z różnymi jego dyscyplinami.

W sferze nauki ogromną rolę spełniają wydziały zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w których aktualnie studiuje ok. 3 tysiące osób. Uczelnia oferuje studia dzienne i zaoczne na kierunkach: ekonomia, pedagogika, prawo,socjologia, inżynieria środowiska. Uczelnia oferuje również możliwość zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych. Od 1998 funkcjonuje również ZOD Politechniki Rzeszowskiej, kształcący absolwentów na potrzeby firm działających w regionie. Od roku akademickiego 2001/2002 działalność w Stalowej Woli rozpoczęła Wyższa Szkoła Ekonomiczna. W programie kształcenia tej uczelni preferencje nadano przedmiotom ekonomicznym i prawnym oraz informatyce i językom obcym. Najstarszą placówka kulturalną jest Miejska Biblioteka Publiczna, założona i działająca nieprzerwanie od 1938 r. Działają także dwa domy kultury, szkoła muzyczna. Wizytówką ruchu artystycznego są między innymi Teatr Dramatyczny im. J. Zmudy, Teatr “Okna”, zespół “Lasowiacy”, chór “Cantus” i zespól taneczny “Volta”. Turystów serdecznie zapraszamy do zwiedzenia aktualnych wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Klubem sportowym o dużych tradycjach i jednocześnie rówieśnikiem miasta jest ZKS “Stal” z sekcjami koszykówki i piłki nożnej, oraz mniejsze kluby z sekcjami lekkiej atletyki, tenisa i siatkówki. Sportowi i rekreacji służą również Automobilklub i Aeroklub mający siedzibę na lotnisku sportowym w Turbi pod Stalową Wolą.

Tu warto przyjechać, tu warto inwestować, tu kryje się nie tylko wielki potencjał, ale i legenda i wielka WOLA pracy – STALOWA WOLA.

Plan Miasta

Współczesne życie gospodarcze Stalowej Woli jest wynikiem szybkich przemian, które dokonały się w ciągu ostatnich 20 lat. Restrukturyzacji poddano Hutę Stalowa Wola a na mapie gospodarczej Stalowej Woli pojawiło się wiele mniejszych przedsiębiorstw.

Stalowa Wola zachowując pozycję czołowego producenta maszyn budowlanych i sprzętu zbrojeniowego stała się również ważnym ośrodkiem przetwórstwa metali lekkich oraz innych dziedzin gospodarczych – przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji materiałów budowlanych. Najlepszym tego przykładem jest sukces stalowowolskiej firmy Tryumf Sp. zo.o. czołowego producenta trofeów sportowych.

Przełomowym rokiem dla gospodarki Stalowej Woli było rok 1997, w którym wydzielono obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Strefa oferując atrakcyjne warunki do inwestowania w postaci dobrej infrastruktury oraz systemu ulg podatkowych, przyciągnęła wielu inwestorów krajowych i zagranicznych. Najwięksi z nich to ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o., Thoni Alutec Sp. z o.o., Uniwheels Production Poland Sp. z o.o. (Rial Aluguss) oraz CELL-FAST Sp. z o.o., Eurometal S.A.. Do dnia dzisiejszego w stalowowolskiej części strefy zainwestowano ponad 1 mld euro co dało zatrudnienie 5 tys. pracowników.

W ostatnim czasie Stalowa Wola stała się terenem dużych inwestycji chińskich. Część cywilną Huty Stalowa Wola- zakładu który ciągle odgrywa ważną rolę w życiu gospodarczym miasta, przejął światowy potentat w dziedzinie produkcji maszyn budowlanych – chiński koncern Liu Gong. Od tego momentu zakład funkcjonuje pod szyldem nowego właściciela Liu Gong Machinery Poland.

Z powodzeniem funkcjonuje wiele innych przedsiębiorstw działających w przemyśle, maszynowym i metalowym. Wśród nich można wymienić firmy takie jak: Huta Stali Jakościowych S.A., Mista Sp.zo.o., Tasta Armatura Sp. zo.o..

Pozostała część Huty Stalowa Wola S.A., dla której zarezerwowano wojskowy profil produkcji– funkcjonuje w strukturze właścicielskiej Skarbu Państwa, odgrywając czołową rolę w procesie modernizacji polskiej armii.

Gospodarczy obraz Stalowej Woli dopełnia ponad 6,5 tysięcy innych podmiotów gospodarczych.

Dynamiczne zmiany jakie przechodzi stalowowolska gospodarka są stymulowane przez władze miasta, które utrzymując stawki podatków na atrakcyjnie niskim poziomie oraz oferując inne udogodnienia, jednocześnie inwestują w drogi, laboratoria oraz wyższe uczelnie. Przykładem takich inwestycji jest powstanie Inkubatora Technologicznego oraz rozwój technicznych kierunków kształcenia na stalowowolskich uczelniach: KUL-u oraz Politechnice Rzeszowskiej.

Równolegle z wysiłkami na rzecz rozwoju gospodarczego, władze miasta dbają o inwestycje proekologiczne , które bardzo dobrze prowadzi Miejski Zakład Komunalny zajmujący w tej dziedzinie czołową pozycję w kraju.

Urząd Miasta
adres: ul. Wolności 7
tel. 015 643-35-65
fax 015 643 -34-12


 Biuro Rady Miejskiej
adres: ul. Wolności 7;
tel. 015 643-34-66


Urząd Stanu Cywilnego
adres: ul. ks. Skoczyńskiego 12;
tel. 015 643-34-02


Starostwo Powiatowe
adres: ul. Podleśna 15
tel. 015 643-37-09
fax 015 643 36 02
Strona internetowa


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
adres: ul. Podleśna 15
tel. 015 643-36-71, kom. 604 903 339
fax 015 8433671,
Strona internetowa


Urząd Skarbowy
adres:
ul. Metalowców 6;
tel. 015 877-71-01

Powiatowy Urząd Pracy
adres: ul. Dmowskiego 12;
tel. 015 643-37-80
fax 015 643-37-87
Strona internetowa


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Stalowej Woli

adres: ul. Staszica 15 B,
tel/fax 015 844 41 48 lub 015 843 27 45
e-mail: ciz-stalowawola@wup-rzeszow.pl


Sąd Rejonowy
adres: ul. Rozwadowska 12
tel. centrala 015 844-46-82 i 83
e-mail: srstalowa@poczta.onet.pl
ul. Energetyków 11 A; tel. centrala 015 844-58-93


Prokuratura Rejonowa
adres: ul. Wolności 9;
tel. 015 842-69-31, 015 842-63-61, 015 844-50-86


Komenda Powiatowa Policji
adres: ul. Popiełuszki 24 ;
tel. centrala 015 877-33-99,
dyżurny 015 877-33-10 02
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/89,190/190/


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
adres: Al. Jana Pawła II 27
tel. 015 842-65-11 i 12
http://www.kppspstwola.kppsp.pl


Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
adres: ul. Przemysłowa 6
tel. 015 844-46-31;
e-mail: zdpstalowa@neostrada.pl


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
adres: ul. Podleśna 15
tel. 015 843-36-24;
e-mail: podigk_sw@pro.onet.pl


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Stalowej Woli

adres: ul. Dmowskiego 10
tel. 015 844-54-74
www.arimr.gov.pl


Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorat w Stalowej Woli
adres:  ul. Popiełuszki 8 ;
tel. 015 843-38-00


Cech Rzemieślników i Przedsiebiorców
adres: ul. Okulickiego 83;
tel. 015 842-17-65


Regionalna Izba Gospodarcza
adres: ul. 1 Sierpnia 26c;
tel/fax 844-03-57
e-mail rig@onet.pl
Strona internetowa RIG


Urząd Pocztowy
adres: ul. Popiełuszki 18 ;
tel: Naczelnik 015 844-31-56


Posterunek Celny
adres
: ul. Kwiatkowskiego 1;
tel. 015 842-29-78, 015 842-29-80


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
adres: ul. Niezłomnych 66
tel. 015 842-53-42, 015 842-65-36


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stalowej Woli
adres: ul. Niezłomnych 66; tel. 015 844-31-76
e-mail: plwstal-wol@go2.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
adres: ul. Dmowskiego 1
tel. 015 842-50-97
http://www.mops-stalowawola.pl


Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła
adres: ul. Dmowskiego 2a
tel. 015 844-20-04

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
adres: ul. Dąbrowskiego 5
tel. 015 844-86-18
e-mail: zpostalowa@poczta.fm


Dom Dziecka w Stalowej Woli
adres: ul. Podleśna 6
tel. 015 842-02-01
e-mail: dom82@go2.pl


Polski Czerwony Krzyż
adres: ul. Hutnicza 8
tel. 015 844-30-61
strona internetowa: www.pck.org.pl


Polski Komitet Pomocy Społecznej
adres:
ul. Prymasa Wyszyńskiego 7a
tel. 015 842-12-04


Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
adres: ul. Wałowa 46; tel. 015 842-39-31
strona internetowa: www.bratalbert.org.pl


Schronisko dla bezdomnych
adres: ul. Jaśminowa 2
tel. 015 842-17-25


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Stalowej Woli

adres: ul. Popiełuszki 13a
tel. 015 643 36 96
e-mail:  lpi.stalowa@podkarpackie.pl


Biuro Strategii i Projektów

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

ul. Kościuszki 4/10-11

35-030 Rzeszów

tel./fax +48 178520894

www.karr.com.pl    www.karpacki.pl


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u