Urząd Miejski Gminy Stęszew

Dodaj |
  • O GMINIE
  • MUZEUM REGIONALNE W STĘSZEWIE
  • HISTORIA GMINY

Gmina Stęszew leży w powiecie poznańskim, 25 km na południowy zachód od Poznania. Sąsiaduje z gminami: Czempiń, Mosina, Komorniki, Dopiewo, Buk, Granowo i Kamieniec. Część gminy leży na terytorium Wielkopolskiego Parku Narodowego. Krajobraz gminy został ukształtowany podczas zlodowacenia bałtyckiego.  Powierzchnia gminy wynosi 17 522 ha na których zamieszkuje blisko 15 000 osób

Gmina ma charakter rolniczy z przewagą gospodarstw powyżej 10 ha. Bardzo dobrze rozwija się handel i rzemiosło. Bardzo szybko przybywa nowych podmiotów gospodarczych. Na rozwój gospodarczy gminy korzystnie wpływa bliskość Poznania oraz przecinająca gminę droga krajowa nr 5. Wzdłuż tej drogi powstaje wiele firm, a plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje przeznaczenie kolejnych gruntów pod działalność gospodarczą. Widoczny jest rozwój usług związanych z motoryzacją. Gmina przygotowała atrakcyjne grunty pod inwestycje wokół węzła drogowego, z którego rozwidlające się drogi prowadzą do Poznania, Wrocławia i Zielonej Góry.

Od początku lat 90-tych gmina inwestuje znaczne środki w rozwój infrastruktury. We wszystkich miejscowościach można czerpać wodę z gminnego wodociągu. W 1999 roku zakończono budowę sieci gazociągowej. Dzięki temu we w całej gminie można korzystać z tego ekologicznego paliwa. Gmina posiada gęstą sieć połączeń telefonicznych wraz z liniami światłowodowymi, dzięki którym szybko można połączyć się z całym światem. Ponad połowa miasta posiada kanalizację sanitarną, a ścieki oczyszczane są w nowoczesnej, zmodernizowanej i rozbudowanej w 1998 roku, oczyszczalni ścieków. Obecnie budowana jest nowoczesna przepompownia ścieków, która będzie tłoczyć ścieki z południowej części miasta do oczyszczalni ścieków. W 1999 roku oddano do użytku kolejną kwaterę składowiska odpadów komunalnych. Spełnia ono surowe europejskie normy zabezpieczenia. Położone daleko od zabudowań mieszkalnych doskonale spełnia swoją rolę nie stwarzając uciążliwości dla codziennego życia mieszkańców.

Adres: ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew

Czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałku w godzinach 10:00 – 14:00, wstęp bezpłatny

Grupy zorganizowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie wycieczek

tel. 061 813 40 12, e-mail: muzeum.steszew@neostrada.pl

 

Muzeum Regionalne w Stęszewie powstało w 1970 roku w 600-lecie otrzymania praw miejskich. Zbiór eksponatów pochodzi w całości z darów mieszkańców Stęszewa i okolic.

Muzeum posiada dwie sale ekspozycji stałej, na których została zobrazowana historia Ziemi Stęszewskiej.

Do najciekawszych eksponatów zalicza się zbiory etnograficzne, m. in. meble typu Biedermayer z XIX wieku, skrzynie posażne z XIX i XX wieku oraz przedmioty codziennego użytku jak żelazka różnych typów, wagi sklepowe i rzemieślnicze, maszyny rymarskie, kołowrotki tkackie i stroje ludowe.

Muzeum posiada ponadto bogate zbiory dotyczące cechów rzemieślniczych, w tym dokumenty statutowe z XVII wieku, sztandary oraz pieczęcie. Ekspozycja stała obejmuje również szeroki zakres pamiątek związanych z historią Bractwa Strzeleckiego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Klubu Sportowego „Lipno”. Wystawę stałą uzupełniają eksponaty dotyczące walk niepodległościowych w latach 1918-1945.

Muzeum Regionalne w Stęszewie organizuje również wystawy czasowe, poprzez które placówka zamierza realizować szeroko rozumiane propagowanie kultury oraz szerzenie mody na spędzanie wolnego czasu w sposób łączący rozrywkę ze zdobywaniem wiedzy o historii lokalnej społeczności.

Wystawy czasowe obejmują między innymi dziedziny fotografii, plastyki oraz dzieje Polski i regionu.

W ramach prowadzonej od czerwca 2008 roku współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim Gminy Stęszew a Stowarzyszeniem “Klamerka” i Galerią “OK-NO” oraz przy współudziale Muzeum Regionalnego w Stęszewie odbywają się w naszej placówce wystawy, a także warsztaty plastyczne dla dzieci. Celem tych inicjatyw kulturalnych jest zachęcanie mieszkańców Stęszewa i okolic do częstszego odwiedzania murów Muzeum, a przy okazji obcowania z dziedzictwem przeszłości i sztuką, również współczesną.

Zwiedzający mieli więc okazję zapoznać się z takimi wystawami czasowymi, jak “Impresje” ze zbiorów fotografii Andrzeja Maciejewskiego i grafiki Jacka Antowskiego. Ponadto interesującą ekspozycją była wystawa “Wielki błękit” Artura Bilewskiego, składająca się ze zdjęć dokumentujących podwodne wyprawy nurkowe autora. Ekspozycja była połączona z projekcją filmu na temat podwodnych ekspedycji. Ponadto miała miejsce wystawa malarstwa Zofii Nałęcz Jaweckiej i grafiki Wandy Wasik.

Podążając w tym kierunku Muzeum Regionalne planuje w przyszłości promować poprzez eksponowanie prac lokalnych artystów i utalentowanych mieszkańców Stęszewa i okolic. Wśród planowanych na 2009 rok wystaw warto zwrócić uwagę na ekspozycje zdjęć rafy koralowej Artura Bilewskiego oraz wystawę czasową z okazji Dnia Kobiet. Oprócz tego Muzeum Regionalne zamierza kontynuować program warsztatów plastycznych skierowanych przede wszystkim do dzieci, ale nie tylko…

ZAPRASZAMY DO CZĘSTYCH ODWIEDZIN !!!

 

 

 

O atrakcyjności gminy stanowi 9 jezior, nad którymi zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe, oraz gęste lasy. Stęszew leży na prastarym szlaku handlowym z Dolnego Śląska. Stęszew jest wzmiankowany w XIII w. a prawa miejskie otrzymał w 1370 roku. Obecnie w Stęszewie przy rynku można podziwiać ostatni dom podcieniowy, w którym swoją siedzibę ma Muzeum Regionalne. W Stęszewie znajduje się wybudowany w XV w. kościół oraz Sanktuarium Maryjne. Na terenie gminy można zwiedzać liczne pałace i zabytkowe kościoły. Wielkopolski Park Narodowy o pow. 7619 ha zapewnia wspaniałe warunki do pieszych wycieczek oraz turystyki wodnej na trzech jeziorach. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć usług turystycznych oraz wiele nowych o wysokim standardzie miejsc noclegowych.

Doskonałym miejscem na rowerową wycieczkę i rodzinny piknik jest „Źródełko Żarnowiec” położone w okolicach miejscowości Tomice. Z niewielkiego zbocza bije źródło z krystalicznie czystą wodą. Teren wokół źródełka został uporządkowany, powstały wodne kaskady, przygotowano miejsca dla rozpalenia ogniska. Można stąd wybrać się dalej na zwiedzanie Wielkopolskiego Parku Narodowego.


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u