“Wacetob” Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa

Dodaj |

O Firmie

Firma Wacetob Sp.z o.o. prowadzi usługi w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem.

Dokładając wszelkich starań aby jakość naszych usług była wciąż wyższa i jeszcze bardziej adekwata do potrzeb naszych Klientów podjęliśmy dezycję o wdrożeniu Sytemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000.

Wprowadzenie narzędzi i rozwiązań systemowych pozwoli nam na doskonalenie procesu realizacji usług, monitorowanie zadowolenia Klienta, spełnianie wymagań właścicieli firmy oraz rozwój firmy poprzez pozyskiwanie nowych Klientów.

Pragniemy pomóc naszych Klinetom, tak aby proces inwestycyjny przez nich realizowany we wszystkich jego fazach przebiegał sprawnie i efektywnie.

 

Usługi

Sporządzamy wyceny nieruchomości:

 • niezabudowanych i zabudowanych,
 • mieszkaniowych (domy jedno i wielorodzinne, lokale mieszkalne),
 • komercyjnych (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe, hotele, etc),
 • przemysłowych (obiekty fabrycze, produkcyjno-magazynowe),
 • rolnych i leśnych,
 • zabytkowych,
 • specjalnego przeznaczenia,
 • pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (mienie zabużańskie)
 • oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Wyceny realizujemy dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • negocjacji kupna/sprzedaży,
 • wniesienia aportu,
 • przekształceń własnościowych,
 • sprawozdań finansowo-księgowych,
 • upadłościowych i egzekucyjnych,
 • ustalania opłat wywłaych zmianą planu zagospodarowania,
 • ustalania opłat adiacenckich,
 • naliczaia opłat cywilno-prawnych,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • oraz innych celów wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykonujemy również opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości, ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określaia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumianiu przepisów o rachunkowości,
 • wycey nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Obsługujemy w zakresie wyceny nieruchomości, sporządzania opinii, ekspertyz lub doradztwa:

  • osoby fizyczne
  • banki,
  • urzędy,
  • przedsiębiorstwa,
  • oraz inne osoby, które zamówią u nas usługę.

Prace wykonują wysokiej klasy rzeczoznawcy posiadający wieloletnią praktykę zawodową, ukończone stosowne seminaria i kursy, wykazujący się w swojej działalności wysokim profesjonalizmem oraz znajomością rynku nieruchomości.

Nasze opracowania spełniają wymogi formalne i merytorycze stawiane przez przepisy prawne i standardy zawodowe.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u