Wilksoft

Dodaj |

O firmie

Firma WILKSOFT została utworzona w 1997 roku. Jako student wydziału fizyki ze specjalnością informatyka na Uniwersytecie Opolskim, od trzeciego roku zajmowałem się wdrażaniem programów (w latach 90 na polskim rynku było mało rodzimego oprogramowania pozwalającego na pełną analizę prowadzonej działalności) klasy ERP. Jednym z lepszych programów ERP był produkt firmy KHK Software GMBH, dużej niemieckiej spółki informatycznej. Firma ta zaznaczyła obecność na polskim rynku produktem o nazwie PC KUPIEC. W tamtym czasie zdobyłem dużo doświadczenia i wiedzy na temat różnorodnych form działalności gospodarczej. Uczestniczyłem lub prowadziłem osobiście wdrożenia w średnich i dużych Organizacjach. Byłem przez pewien czas wykładowcą w Szkole Asystentów Dyrektorów Finansowych w Opolu (gdzie szkolenia z zakresu ERP były przeprowadzane właśnie za pośrednictwem PC KUPIEC). Na podstawie zdobytych doświadczeń i analizie rynku ERP w Polsce w 1997 roku utworzyłem firmę WILKSOFT i postawiłem sobie zadanie stworzenia dobrego oprogramowania w rozsądnej cenie i kosztach jego utrzymania o możliwościach porównywalnych do najlepszych i zarazem drogich w zakupie i utrzymaniu programów ERP (zazwyczaj wyprodukowanych przez zachodnie koncerny informatyczne). KAMELEON SQL to rozwiązanie przeznaczone dla praktycznie każdej Organizacji bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Jest wynikiem kilkunastu lat doświadczeń na polskim rynku i realizowanego konsekwentnie od 1997 roku rozwoju oprogramowania zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami jego użytkowników. Ciągłego podnoszenia walorów, funkcjonalności specyficznych dla polskich realiów gospodarczych. Firma WILKSOFT jest w całości finansowana przez polski kapitał od samego początku jej istnienia. Wszystkie produkty firmy WILKSOFT są do dnia dzisiejszego projektowane i pilotowane przez moją osobę. Choć oczywistym jest, iż przy tak dużych jak obecnie jest KAMELEON SQL projektach pracuje zespół, którym kieruje i któremu z tego miejsca za cierpliwość i współprace dziękuje.
Architekt KAMELEON SQL

Roman Wilk

 

Oferta

OD 1997 ROKU
DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ ERP
KAMELEON SQL to rozwiązanie przeznaczone dla praktycznie każdej Organizacji bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Jest wynikiem kilkunastu lat doświadczeń na polskim rynku i realizowanego konsekwentnie od 1997 roku rozwoju oprogramowania zgodnie z sugestiami i oczekiwaniami jego użytkowników. Ciągłego podnoszenia walorów, funkcjonalności specyficznych dla polskich realiów gospodarczych. Firma WILKSOFT jest w całości finansowana przez polski kapitał od samego początku jej istnienia. Wybór rozwiązania KAMELEON SQL jako standardu informatyzacji Organizacji oznacza:
korzystanie z wieloletnich doświadczeń wdrożeniowych firmy WILKSOFT i firm partnerskich
wpływ na rozwój KAMELEON SQL zgodny ze swoimi oczekiwaniami
kompleksowe szkolenia i opiekę serwisowa
dostęp do nowych wersji w ramach opłaty serwisowej SLA-0
spójną administrację cały oprogramowaniem używanym w Organizacji
pełną integrację z posiadanymi rozwiązaniami informatycznymi
otwarty sposób licencjonowania, umożliwiający rozszerzenie
rozwiązań o dostępne nowe funkcjonalności bez zbędnych kosztów
KAMELEON SQL
WYZWANIEM NA RYNKU ERP
W szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych zawsze pojawiają się nowe wyzwania. Firmy oceniają swoje inwestycje w technologie informatyczne pod kątem możliwości szybkiego zwrotu oraz redukcji kosztów operacyjnych. Jednocześnie Organizacje biorą pod uwagę szeroki zakres oczekiwań kierowanych przez biznes do środowiska IT – począwszy od wsparcia nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej (np. sprzedaż przez Internet, wieloodziałowość, lokalizacje w wielu krajach, dostęp do danych z dowolnego miejsca w świecie) po rozszerzenie procesów biznesowych przez wykorzystanie sieci i rozwiązań mobilnych.
Wymagane są:
elastyczne i wydajne rozwiązania informatyczne, pozwalające Organizacjom uniknąć problemów przy zmianie procesów gospodarczych
bezpieczny dostęp do potrzebnych danych i informacji, niezależnie od miejsca i czasu
łatwa integracja nowych funkcji i procesów, nie mająca negatywnego wpływu na wcześniejsze inwestycje, przy zachowaniu
minimalizacji kosztów posiadania związanych z dziedziną IT
Rozwiązania tworzone i rozwijane przez WILKSOFT uwzględniają powyższe potrzeby i w całym zakresie funkcjonalnym zaprojektowane są tak, by gwarantować bezproblemową eksploatację przez wiele lat.
ZAKRES FUNKCJONALNY
FINANSE
Analizy finansowe
Planowanie finansowe, budżetowanie i prognozowanie
Zarządzanie kosztami produktów i usług
Rachunek kosztów pośrednich i rachunek kosztów działań
Ustalanie kosztów produktu na etapie projektu
Analizy procedur płatności
Zarządzanie rentownością
Rachunkowość finansowa
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Księga Główna
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z dostawcami
Księgowość aktywów trwałych
Księgowość bankowa
Księga materiałowa
Rachunkowość zarządcza
Rachunek miejsc powstawania kosztów
Rachunek kosztów działań
Analiza rentowności
Rachunkowość projektów
Rachunek zleceń wewnętrznych
Kalkulacja rzeczywistych kosztów produktu
Zarządzanie finansami w łańcuchu dostaw
Zarządzanie kredytem
Fakturowanie elektroniczne
Zarządzanie sprawami spornymi
Zarządzanie Środkami pieniężnymi i płynnością finansowa
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Analizy operacyjne
Statystyki dotyczące nabycia
Kontroling zapasów
Statystyki dotyczące produkcji
System informacyjny projektu
Statystyki dotyczące dystrybucji
Analizy sprzedaży
Zaopatrzenie
Ustalanie popytu
Określanie źródła dostaw
Nabywanie materiałów bezpośrednich
Nabywanie usług zewnętrznych
Nabywanie z wykorzystaniem opcji samoobsługi
Rejestracja faktur
Zarządzanie kontraktami
Ocena dostawców
Statystyki dotyczące nabycia
Gospodarka materiałowa
Przyjęcie materiałów
Wydanie materiałów
Przesunięcie magazynowe
Przeprowadzanie inwentaryzacji
Wycena zapasów
Zarządzanie partiami
Gospodarka magazynowa
Rezerwacje
Kontroling zapasów
Magazyny wysokiego składu (MWS)
Produkcja
Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)
Produkcja na zlecenie klienta
Produkcja seryjna
Produkcja ciągła
Produkcja uproszczona
Produkcja procesowa
Produkcja warsztatowa
Kalkulacja kosztów produktu
Zarządzanie projektem
Planowanie projektu
Realizacja projektu
System informacyjny projektu
Analiza wskaźnikowa
Zarządzanie zleceniami klienta
Zapytania ofertowe
Oferty
Zlecenia klienta
Sprzedaż przez Internet
Kontrakty
Automatyczne ustalanie partnera
Ustalanie cen i podatków
Zarządzanie kredytem i kontrola kredytu
Listy produktów i wykluczonych produktów
Zastępowanie produktów
Konfiguracja produktów
Kontrola dostępności
Fakturowanie
Obieg dokumentów
ZGODNOŚĆ
Z POLSKIMI PRZEPISAMI
Rozwiązania zastosowane w KAMELEON SQL są na bieżąco konfrontowane z przepisami obowiązującymi w Polsce.
W czasie rzeczywistym w miarę dostępności odpowiednich ustaw, uchwał i przepisów wykonawczych, opracowywane są uaktualnienia dotyczące funkcjonalności finansowej, logistycznej. Są one przygotowywane z wyprzedzeniem, na podstawie projektów ustaw i innych regulacji. Mechanizm aktualizacji systemu jest tak opracowany, aby zapewnić po stronie klienta minimalny implementacji dostarczonych przez WILKSOFT aktualizacji oraz umożliwić stosowanie jednolitych procedur przy przejściu na kolejną wersję oprogramowania, gwarantujących wsparcie serwisowe tego procesu i jego najwyższe bezpieczeństwo.
PLATFORMA TECHNOLOGICZNA
KAMELEON SQL pracuje na bazach SQL Open Source FireBird 2.0 najpopularniejszym i najbardziej wydajnym rozwiązaniu freeware w zakresie relacyjnych baz danych na świecie, jak również na komercyjnej bazie danych InterBase firmy Borland, jednego z największych dostawców rozwiązań IT. Powyższe bazy danych SQL są dostępne między innymi dla systemów operacyjnych, jak: Windows Server (2008, 2003, 2000),Red Hat, SuSe, OS/400, AIX, HP-UX, Solaris. Jak więc widać KAMELEON SQL potrafi współpracować z większością systemów operacyjnych dostępnych na rynku.
SERWIS – SLA
Wsparcie serwisowe świadczone jest w ramach umów SLA
Dzięki sieci Internet i możliwości dostępu zdalnego świadczone są w trybie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu.
Wsparcie obejmuje:
monitorowanie systemów klienta i prewencyjne usuwani potencjalnych źródeł problemów przed wystąpieniem awarii,
bieżące dostarczanie uaktualnień dotyczących zmian przepisów związanych z finansami, logistyka.
aktualizację oprogramowania WILKSOFT w celu dostosowania do nowych wersji baz danych i systemów operacyjnych,
dostęp do bazy wiedzy i rozwiązań,
szkolenia z zakresu samodzielnego administrowania systemem,
oferowanie narzędzi i szkoleń umożliwiających klientowi stworzenie własnego centrum obsługi użytkowników – “help desk”, którego zadania mogą także obejmować wsparcie pozostałych rozwiązań IT stosowanych w firmie.
WDROŻENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu naszego zespołu i firm partnerskich, wdrożenia KAMELEON SQL przebiegają szybko i profesionalnie. Dzięki wykorzystaniu skalowalnych rozwiązań opartych na standardzie języka SQL, możemy przenieś bezpośrednio do baz danych KAMELON SQL dotychczas używane przez Organizację dane. Określić reguły biznesowe dla Organizacji i zaadoptować nasz produkt tak, aby w optymalny sposób został wykorzystany w Państwa Firmie. Należy podkreślić, iż WILKSOFT jest producentem KAMELEON SQL i w bardzo wielu dotychczasowych wdrożeniach dostosowywaliśmy nasze oprogramowanie bezpośrednio pod potrzeby końcowego użytkownika. Każde zaimplementowane rozwiązanie staje się automatycznie nową funkcjonalności dostępną dla wszystkich pozostałych użytkowników. Decydując się na zakup naszego produktu, otrzymujecie Państwo gwarancję 100 % sukcesu w jego wdrożeniu. Przecież nikt nie potrafi lepiej ułożyć produkt pod potrzeby Klienta niż jego producent.
NOWE WERSJE
W ramach opłaty serwisowej klient ma możliwość instalacji i stosowania dowolnych aktualnie serwisowanych wersji nabytych rozwiązań. Upgrade może być wykonywany z pominięciem wersji pośrednich. Dzięki tak elastycznej polityce dostarczania nowych wersji oprogramowania klient ma bardzo szerokie możliwości budowania własnej strategii informatyzacji i alokowania środków inwestycyjnych w poszczególnych latach.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u