Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

Dodaj |
  • O ośrodku
  • Zakres działania

Wojewódzki Ośrodek Egzaminowania Kierowców utworzono w 1992 roku. Początki funkcjonowania to gościnne progi Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu. W latach 1993-1995 WOEK mieścił się na terenie “Automobilklubu”, a od 1 stycznia 1996 roku został przeniesiony na ulicę Suchą. Egzaminy teoretyczne przeprowadzano w pomieszczeniach Domu Kultury, a plac manewrowy dla kategorii A i B urządzono przy ulicy Suchej 15.

Egzaminy praktyczne w zakresie pozostałych kategorii odbywały się na wydzierżawionym placu przy ul. 1905 Roku. W 1996 roku wojewoda radomski – p. Zbigniew Kuźmiuk przekazał obiekt byłego przedszkola “Radoskóru” przy ul. Limanowskiego 132A na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminowania Kierowców w Radomiu. Remont przeprowadzono w 1997 roku. Od początku 1998 roku rozpoczęto tu przyjmowanie interesantów i przeprowadzano egzaminy teoretyczne. Z dniem 1 czerwca 1998 roku WOEK został przekształcony w Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – jako samodzielną jednostkę. Dyrektorem został dotychczasowy kierownik WOEK p. Sławomir Ruta.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego otrzymał wyposażenie biurowe i pojazdy egzaminacyjne. Fatalny stan placu manewrowego przy ul. Suchej 15 i oczekiwanie na egzamin “pod chmurką” wywołały konieczność przeprowadzenia inwestycji na terenie własnej działki.W lipcu 1999 roku nowym dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego został p. Mirosław Szadkowski.Rozpoczął się okres intensywnych prac na budowie placu manewrowego, na terenie posesji i wewnątrz budynku.Warunki pracy i obsługi interesantów uległy radykalnej poprawie. Otoczenie – parking, zieleń, kwiaty – dodatkowo stwarzają atmosferę poważnego a jednocześnie przyjemnego traktowania naszych interesantów.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

– prowadzenie kursu dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem,

– szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,

– przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

– przeprowadzanie szkoleń doskonalących dla kierowców, w zakresie przewozu osób i rzeczy,

– wspomaganie wychowania komunikacyjnego w szkolch podstawowych i gimnazjach,

– organizowanie kursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,

– prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów,

– współpraca z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców,

– rzeczoznawstwa ds. oceny technicznej pojazdów,

– prowadzenie działalności związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje z:

– Policją – Wydział Ruchu Drogowego.

– Samorządami terytorialnymi.

– Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

– Stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego.

– Organizatorami konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

– Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie.

– Innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u