Wycena Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych

Dodaj |

O FIRMIE

Firma WYCENA – PAWEŁ DRELICH powstała w lutym 1995 r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Obecnie po pięcioletniej nieprzerwanej działalności w kancelarii pracuje dwóch rzeczoznawców majątkowych asystent oraz praktykant na rzeczoznawcę majątkowego. Biuro i siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, terenem działalności jest cały kraj.

Zajmujemy się wyceną wszelkich nieruchomości, wyceną maszyn i urządzeń, ekspertyzami i orzeczeniami technicznymi, oraz w mniejszym zakresie projektowaniem budowlanym. Od momentu założenia firma wykonała również 15 wycen wydzielonych części przedsiębiorstw i całych przedsiębiorstw.

Doradzamy i opiniujemy celowość zakupu i zbycia konkretnych nieruchomości, wykonujemy rachunki opłacalności inwestycji. Wielokrotnie opiniowaliśmy celowość dokonania zabezpieczenia długów na konkretnych nieruchomościach. Doradzamy przy problemach związanych z przepisami prawa (również podatkowego) dotyczącego nieruchomości.

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych firma Wycena – Paweł Drelich może pochwalić się dokonaniami w wycenie nieruchomości nietypowych takich jak obiekty zabytkowe, bunkry i silosy, kotłownie osiedlowe, stacje paliw, składy hurtowe paliw, hotele, a oprócz nieruchomości także wyceną innych nietypowych praw majątkowych takich jak znaki towarowe, kontrakty, znaki firmy, technologie, sieci odbiorców, know-how. W zakresie tych wartości niematerialnych i prawnych opracowaliśmy własne standardy i sposoby wyceny.

Opracowaliśmy również własny model wyceny wartości rynkowej gospodarstw sadowniczych oparty na zmodyfikowanym podejściu dochodowym. Odmienny jest on od powszechnie stosowanej metody Skierniewickiej mającej zastosowanie głównie dla wywłaszczeń.

Posiadamy wiedzę, potencjał i wyposażenie techniczne umożliwiające profesjonalne wykonanie wyceny każdej nieruchomości w relatywnie krótkim czasie. Szczególną uwagę poświęcamy zabezpieczeniu wszelkich informacji uzyskanych zleceniodawcy. Uzyskane dane przechowujemy jedynie w postaci elektronicznej specjalnie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, dokumenty źródłowe natomiast bezpośrednio po wykorzystaniu są zwracane lub niszczone w specjalnym urządzeniu.

 

NASZA OFERTA

– Kancelaria oferuje usługi w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, lokali, budynków, gruntów, maszyn i innych praw majątkowych,

– Kancelaria oferuje usługi w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz przedsiębiorstw i wydzielonych części przedsiębiorstw, dla różnych celów w szczególności dla przekształceń własnościowych i sprzedaży.

– Kancelaria oferuje usługi w zakresie wyceny maszyn i urządzeń powszechnie spotykanych, oraz maszyn i urządzeń specjalistycznych i nietypowych.

– Dokonujemy określania wartości nieruchomości i praw majątkowych dla osób fizycznych i prawnych, banków, przedsiębiorstw, urzędów gmin, miast i innych jednostek organizacyjnych.

– Doradzamy w zakresie celowości zakupów i zbycia nieruchomości, celowości i sposobu dokonania zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, oraz we wszystkich problemach prawnych związanych z nieruchomościami.

– Przeprowadzamy kompleksową ocenę stanu technicznego i prawnego wycenianych nieruchomości, wydajemy opinie i analizy, dokonujemy oszacowania wartości w przypadkach szczególnych, nietypowych, o dużej skali trudności.

 

PAWEŁ DRELICH

Paweł Drelich – ur. w 1956 r.; magister inż. budownictwa (1980) absolwent Politechniki Wrocławskiej w specjalności konstrukcje budowlane.

Od 1983 r. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (wykonawcze), a od 1988 r. posiada uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych od 1993 r. uzyskuje uprawnienia do wyceny i zawód Rzeczoznawcy Majątkowego.

Od lipca 2001 r. uzyskuje tytuł Niezależnego Eksperta, Inżyniera Konsultanta

członek stowarzyszeń:

Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych

Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców {polskiej organizacji członkowskiej międzynarodowej federacji inżynierów konsultantów (FIDIC) oraz europejskiej federacji stowarzyszeń konsultingu inżynierskiego (EFCA) konsorcjant Polskiego Konsorcjum Doradczego Sp. z o.o.

Więcej..

 

TRANSAKCJE NIERUCHOMOŚCI

Rynek nieruchomości zmienia się w czasie. Preferencje nabywców podlegają zmianom wynikającym ze zmian kursu złotówki, zmian w oprocentowaniu kredytów, stanem finansów Państwa, aktualną modą, rozwiązaniami polityki przestrzennej i wielu innym czynnikom. Zawarte transakcje odzwierciedlają preferencje nabywców lecz ich analiza zawsze napotykała na jeden problem: brak jest pełnej informacji o zawartych transakcjach.

Dotychczasowa praca przy wykonywaniu wycen wartości nieruchomości była wyrywkowa i niepełna. W miarę otrzymywanych zleceń wysiłki w pozyskaniu wiarygodnych danych były kierowane na coraz to inne obszary i w efekcie każdy z rzeczoznawców posiadał dobre lecz cząstkowe dane na temat rynku nieruchomości. Ilość zawieranych transakcji wykluczała możliwość rozpoznania ich wszystkich przez jedną, dwie czy nawet trzy osoby. A brak wszystkich transakcji z danego obszaru rynku powoduje dyskomfort pracy i poczucie niedosytu. Oczywiście te wady nadrabia się doświadczeniem i wyczuciem intuicyjnym rynku, zawsze jednak pojawiają się wątpliwości. Brak jest pewności, czy udało się uzyskać absolutnie wszystkie istotne informacje na badany temat .

Jest i inny aspekt tego problemu. Pewne zjawiska czy prawidłowości w rynku można zaobserwować dopiero przy analizie masowej. Innymi słowy – wahania rynku nieruchomości można zaobserwować i opisać dopiero znając odpowiednio dużą ilość transakcji. Tak dużej żeby móc dokonywać analiz metodami statystycznymi. Prawidłowość przy tym jest taka:

– im większa ilość danych to łatwiejsza i bardziej czytelna obróbka statystyczna i tym wyższy poziom ufności wyników

– mała ilość danych wymaga użycia wyrafinowanych metod, a wyniki będą zawsze mniej prawdopodobne

Jednocześnie trzeba sobie też uświadomić zupełnie inny kłopot. Powszechnie wiadomo, że nie wszystkie transakcje opisane w aktach notarialnych odzwierciedlają prawdziwą cenę za nieruchomość. A wśród tych, które są prawdziwe jest wiele transakcji było wymuszonych np. ulgami – jak sprzedaż lokalu mieszkalnego przez gminę dotychczasowemu najemcy. W wielu innych przypadkach nie ma swobody wyboru nabywcy – czego klasycznym przykładem będzie wykupywanie gruntów pod drogi. Takie informacje powinny być traktowane wyjątkowo ostrożnie, gdyż w analizie dadzą fałszywy obraz zachowań rynkowych. A więc zbierać dane o transakcjach trzeba świadomie i krytycznie zarazem, a to jest możliwe jedynie wtedy gdy posiada się odpowiednią wiedzę i praktykę. Jedynie środowisko rzeczoznawców majątkowych ma możliwości i wiedzę pozwalającą wywiązać się z tego zadania.

Dla rozwiązanie powołanych wyżej problemów konieczne jest zatem zgromadzenie danych w jednym miejscu obejmującą wszystkie transakcje spełniające warunki rynkowe z określonego obszaru. Poprzez warunki rynkowe należy rozumieć:

– strony umowy kupna-sprzedaży nieruchomości są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami

– mają stanowczy zamiar zawarcia umowy

– są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość nieruchomości

– nie działają w sytuacji przymusowej

– upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku, przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy, oraz czas potrzebny do wynegocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku

Mając świadomość wagi tych problemów byłem inicjatorem powołania we wrocławskim środowisku rzeczoznawców majątkowych zespołu zajmującego się profesjonalnym zbieraniem danych z rynku nieruchomości. Skorzystaliśmy z doświadczeń naszych kolegów z Górnego Śląska i w dniu 19 maja 2003 r. w dwanaście osób zawarliśmy wzajemną umowę i rozpoczęliśmy tworzenie profesjonalnej bazy danych o transakcjach we Wrocławiu i okolicy. Baza ta ma kilka cech na które warto zwrócić uwagę:

– Zawiera 100% transakcji rynkowych z miasta Wrocławia oraz obrębów Długołęka Mirków i Bielany od początku 2003 roku.

– Zespół doświadczonych rzeczoznawców przed wprowadzeniem do bazy transakcji, w trakcie wyszukiwania usuwa te które w oczywisty sposób nie spełniają definicji transakcji rynkowej.

Obecnie baza danych już funkcjonuje. Jest współwłasnością 12 rzeczoznawców Pozwala ona nam sygnatariuszom umowy na jeszcze lepsze opracowania, jeszcze dokładniejsze określanie wartości rynkowych. Ponadto zgromadzenie wszystkich transakcji z obszaru Wrocławia umożliwia zaobserwowane tego co było dotychczas zakryte. Całościowe spojrzenie na pełną bazę pozwala dostrzec aktualne kierunki inwestowania w nieruchomości. Dzięki temu możliwe już stało się ostrożne prognozowanie. W przyszłości możliwe będzie wiarygodne określanie wartości przyszłych i wartości dla wymuszonych sprzedaży.

Jako grupa początkowa nie zamierzamy poprzestać na dotychczasowym obszarze naszych zainteresowań. Będziemy poszerzać obszary zbieranych danych o kolejne tereny: najpierw o gminy sąsiadujące z Wrocławiem, a potem o coraz dalsze. Na pewno zwiększy się liczba sygnatariuszy umowy tworzenia bazy danych. Do współpracy dołączą kolejni rzeczoznawcy którym tak jak nam zależy na dobrych i wiarygodnych wycenach. Innym kierunkiem będzie wzbogacenie bazy danych o informacje których nie ma w aktach notarialnych, a które są bardzo istotne dla prawidłowych wycen. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, informacje o uzbrojeniu terenu, szczegółowsze opisy nieruchomości to tylko niektóre z planowanych przedsięwzięć. Niedługo opublikujemy pierwsze kompleksowe analizy rynku nieruchomości we Wrocławiu.

 

Paweł Drelich

 

NIETYPOWE WYCENY

Lista nietypowych wycen wykonanych przez firmę Wycena – Paweł Drelich:

– wycena znaków towarowych grupy kapitałowej KOELNER S.A.

– składowiska odpadów komunalnych W P O Wrocław

– grunt pod składowisko odpadów komunalnych w Ziębicach,

– bazy paliw (składy hurtowe)

– maszt radiowy w Żurawinie – Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji we Wrocławiu

– dom handlowy w Łozinie (4000 m2 p. u.)

– Ratusz Wrocławski

– ośrodki wczasowe Gościm, Dziwnów, Jarosławiec, Karpacz

– silosy zbożowe Wrocław

– złoże sjenitu Brodziszów

– złoże kruszywa Prężyce

– najlepsze w Polsce sady

– wartość wszystkich gminnych nieruchomości w gminie Kąty Wrocławskie

– biurowiec CUPRUM

– hotele we Wrocławiu

– czynne stacje paliw w Tumidaju, Łozinie, w Szklarskie Porębie

– gospodarstwo rolne w Brzózce (300 ha)

– kotłownie miejskie i osiedlowe (elektrociepłownie) Brzeg, Lubawka, Miękinia

– projekty inwestycyjne – biurowiec, domy mieszkalne, produkcja odzieżowa, produkcja ciastkarska, stacje paliw, produkcja rolna – indyki, sady

– salony samochodowe

– nietypowe maszyny, (do mikronizacji minerałów, przemysłu cukrowniczy, przemysłu spożywczego, przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu włókienniczego)

– doradztwo przy określaniu wartości firm, wartości majątku obrotowego prowadzone dla właścicieli (np. Firma Adam Majewski, CONVERT sp. z o.o., ZPChr ANNA).

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u