Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Dodaj |
  • O szkole
  • Programy studiów
  • Współpraca międzynarodowa
  • AZS

WSB-NLU Wydział Zamiejscowy w Tarnowie istnieje na rynku edukacyjnym od piętnastu lat. Do 2007r. funkcjonował jako WSB w Tarnowie, a o sukcesie połączenia z WSB-NLU w Nowym Sączu w jedną, pięciowydziałową Uczelnię, zadecydowały dwa czynniki: osoba Założyciela – dra Krzysztofa Pawłowskiego oraz nastawienie na elitarność: czyli wysoką jakość dydaktyki i kształtowanie sylwetki Absolwenta – wszechstronnie wykształconego a jednocześnie kompetentnego, władającego konkretnymi umiejętnościami specjalistę w określonej dziedzinie, biegle władającego językiem obcym, w tym zwłaszcza „łaciną” współczesnego zglobalizowanego świata – językiem angielskim. Kompetencje językowe są prawdziwym wyróżnikiem Absolwenta naszego Wydziału: na studiach stacjonarnych zdobywa je w trakcie 4-5 semestrów przez 6-8 godzin tygodniowo w zakresie języka ogólnego i biznesowego, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych, poza czesnym, opłat. Poszerzona, w stosunku do standardowej, jest również oferta lektoratów na studiach niestacjonarnych.

W rozwoju dotychczasowej oferty Wydziału przyjęliśmy koncepcję takiego wzbogacenia klasycznego programu, aby nasz Absolwent uzyskiwał nie tylko solidne wykształcenie, ale również przygotował się do konkretnego zawodu. W ramach prowadzonego od początku istnienia Uczelni kierunku ZARZĄDZANIE – jednej z najbardziej uniwersalnych dziedzin, szerokim spectrum proponowanych specjalności staram się sprostać oczekiwaniom zarówno potencjalnych studentów, jak i zmieniającym się wymaganiom pracodawców, a także antycypować przeobrażenia rynku edukacyjnego w regionie i w Polsce.

Elastycznie reagując na potrzeby gospodarki, przygotowaliśmy na rok akademicki 2010/2011 także nowy kierunek: INŻYNIERIĘ CHEMICZNĄ i PROCESOWĄ. Realizowany w toku 3,5- letnich studiów inżynierskich, unikalny na rynku edukacyjnym kierunek techniczny (ma go w swojej ofercie zaledwie kilka wiodących uczelni technicznych w kraju), stanowi absolutnie nowatorskie przedsięwzięcie z uwagi na włączenie się w proces dydaktyczny największego w regionie kombinatu chemicznego – Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., dzięki czemu nasi studenci, oprócz szerokiej wiedzy uzyskanej od najlepszych nauczycieli akademickich w tej dziedzinie, będą zdobywać tak cenne dla przyszłych pracodawców doświadczenie zawodowe w warunkach realnie odbywających się procesów produkcyjnych. Przygotowany przez nas autorski program studiów, kładący nacisk na praktyczny wymiar kształcenia, jest ewenementem nie tylko wśród szkół niepublicznych.

Dbając o równowagę rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego naszych Studentów, od lat wzbogacamy naszą ofertę zajęć pozadydaktycznych o sekcje sportowe, turystykę i rekreację, koło naukowe, wydziałową gazetkę, działalność charytatywną i in.

Naszym Studentom gwarantujemy zatem ciekawy, nie tylko w zakresie nauki program, profesjonalną, współpracującą na co dzień z otoczeniem biznesowym kadrę dydaktyczną, własny, zwarty i przyjazny nauce kampus, technologię informatyczną wspomagającą i ułatwiającą proces dydaktyczny oraz życzliwy personel administracyjny, pracujący w dogodnych dla wszystkich studentów godzinach.

W trakcie studiów w Wydziale Zamiejscowym WSB-NLU główny nacisk kładziony jest na przygotowanie praktyczne studentów. Niezbędna wiedza teoretyczna wprowadzana jest, aby lepiej i skuteczniej rozumieć mechanizmy rządzące interesującymi zagadnieniami, dlatego też np. na kierunku ZARZĄDZANIE wykorzystywane są przykłady z praktyki największych firm i najlepszych menedżerów, a kształcenie na kierunku INŻYNIERIA CHEMICZNA i PROCESOWA zostało ściśle sprzężone z realnymi procesami produkcyjnymi w największym kombinacie chemicznym regionu – tarnowskich Azotach. Wszystkie zajęcia profilowane są pod kątem stosowania w sposób nowatorski aktywnych form nauczania wymagających od studentów stosowania nabytych umiejętności w różnych rzeczywistych sytuacjach. Program dydaktyczny dobrany jest w taki sposób, aby najefektywniej wykorzystać czas studiów – przedmioty prezentują najnowsze badania naukowe, praktykę dynamicznie zmieniających się rynkowych uwarunkowań oraz, co równie ważne, dopasowują się do wysokich oczekiwań pracodawców.

Istotnym elementem wyróżniającym nasz program jest ponadstandardowa oferta nauczania języków obcych, pozwalająca, przy odpowiednim zaangażowaniu studenta, doskonale opanować wybrany język obcy oraz kształcenie umiejętności wszechstronnego wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych, jako ważnych narzędzi stosowanych we wszystkich dziedzinach życia we współczesnym świecie.

WSB-NLU współpracuje z wieloma uczelniami z całego świata. Współpraca polega głównie na wymianie studentów i kadry dydaktycznej, organizacji wspólnych projektów naukowych, uczestnictwie w seminariach i spotkaniach akademickich, wymianie publikacji naukowych oraz projektów akademickich.

National-Louis University, Chicago IL, USA

Partnerem – współzałożycielem Uczelni jest amerykański uniwersytet National-Louis University z Chicago. Jest to, utworzony w 1886 roku, prywatny uniwersytet akredytowany przez North Central Association. W Evanston i pozostałych centrach akademickich NLU (Chicago, Atlanta, Beloit, St. Louis, Tampa, McLean, Milwaukee, Heidelberg-RFN) studiuje ponad 17 000 osób. NLU oferuje 60 programów akademickich dających możliwość uzyskania tytułu bakałarza, magistra i doktora. 18 kwietnia 2000 r. amerykańskie stowarzyszenie akredytacyjne NCA – North Central Association przyznało WSB-NLU, partnerskiemu uniwersytetowi NLU, akredytację dla 3 programów NLU, dwóch licencjackich: w Zarządzaniu Biznesem i Informatyce oraz MBA, oferowanych w WSB-NLU. Ta decyzja oznacza, że absolwenci stacjonarnych studiów licencjackich WSB-NLU otrzymują dwa tytuły i dyplomy: polski licenacjata i amerykański bakałarza.

DePaul University, USA

Umowa pomiędzy WSB-NLU i DePaul University ma na celu współpracę w zakresie wymiany studentów oraz kadry dydaktycznej, organizacji wspólnych projektów naukowych, publikacji, uczestnictwa w seminariach i spotkaniach akademickich, wymiany publikacji naukowych oraz projektów akademickich.

Na mocy umowy zawartej między WSB–NLU a DePaul University przez okres 10 lat jeden absolwent studiów licencjackich na kierunku Informatyka, wybrany przez powołaną do tego celu Komisję, wyjedzie do DePaul University, aby kontynuować naukę na studiach magisterskich z zakresu informatyki. Stypendium zostało ufundowane przez Prezydenta DePaul University dr Johna Minogue i nazwane „Stypendium im. Pawłowski–Minogue”. Koszt czesnego za czas trwania studiów ponosi w całości DePaul University.

Także studenci kierunku Zarządzanie i Marketing (absolwenci studiów licencjackich lub studenci 4 roku Studiów Jednolitych Magisterskich), wybrani przez Rektora WSB–NLU wyjeżdżają do DePaul University, aby kontynuować naukę w College of Commerce. Koszt czesnego za jedną kwartę (10 tygodni) studiów ponosi DePaul University.

Uczelnie współpracujące w ramach programu LLP/Erasmus

– Tietgen Business College, Odense, Dania

– Fachhochschule Hof, Niemcy

– Fachhochschule Osnabrück, Niemcy

– Fachhochschule Karlsruhe, Niemcy

– Högskolan Dalarna, Szwecja

– Universidad De Navarra, Hiszpania

– Universita degli Studi del Molise

– Siualai University, Litwa

– Stockholm School of Economics in Riga, Łotwa

– FH Kufstein, Austria

– University of National and And World Economy, Bułgaria

– Hamk, University of Applied Sciences, Finlandia

– Grenoble Ecole de Management, Francja

– ESC / Groupe ESC Chambéry, Savoie, Francja

– Pole Universitaire Leonard de Vinci, Francja

– Fontys University of Professional Education, Holandia

– Letterkenny Institute of Technology, Irlandia

– Business College in Higher Education, Litwa

– Vilnius Business College, Litwa

– Riga Stradina University, Łotwa

– Agder University College, Norwegia

– University of Primorska, Słowenia

– University of Applied Sciences, Northwestern Switzerland, Szwajcaria

– Suleyman Demirel University, Turcja

– Bahcesehir University, Turcja

– Pecs University, Węgry

– Cyprus College, Cypr

– Masaryk University, Czechy

– Business School Ostrava, Czechy

– Comenius University, Słowacja

Uczelnie współpracujące z WSB-NLU w ramach umów bilateralnych:

– American Business School, Francja

– KROK University, Kijów, Ukraina.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej AZS.


Copyright © 2022 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u