Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie

Dodaj |

O Firmie

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (WSIiE TWP) jest akademicką, niepaństwową uczelnią wyższą i działa zgodnie z ustawą –  Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. Nr 164, poz. 1364, z późniejszymi zmianami). Uczelnia została wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją .131. w dniu 20 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS – 1-0145-275/TMB/97. WSIiE TWP w Olsztynie jest największą w regionie Warmii i Mazur Uczelnią niepubliczną.

Uczelnia prowadzi kształcenia na studiach – w Olsztynie:

I stopnia licencjackich, na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, informatyka i ekonometria, informatyka, socjologia, pedagogika,

II stopnia magisterskich uzupełniających: Pedagogika, informatyka i ekonometria, socjologia.

Uczelnia prowadzi również kształcenie na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie, na studiach I stopnia licencjackich, na kierunkach: ekonomia, pedagogika i administracja.

Misją Uczelni jest kształcenie kadr dla gospodarki wolnorynkowej w zakresie wyżej wymienionych kierunków w zawodach niezbędnych dla rozwoju naszego regionu, Warmii i Mazur oraz gospodarki narodowej. Ofertę edukacyjną Uczelnia kieruje do społeczności regionu, a za szczególne zadanie, uznaje tworzenie szans na zawodową aktywność młodzieży miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem, także osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje. Uczelnia przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również szerokiej obsługi innych firm. Specyfika gospodarcza regionu /rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, turystyka i duża liczba małych przedsiębiorstw/ jak również występujące wysokie bezrobocie – tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach.

 
 

 


Copyright © 2019 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u