Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

Dodaj |

WITAMY

Uczelnia o profilu technicznym – jako jedyna na Pomorzu Środkowym kształcąca w kierunkach inżynierskich tak poszukiwanych w kraju i w UE jak m. in. Gospodarka przestrzenna (w specjalnościach m.in: Zagospodarowanie przestrzenne, Kształtowanie krajobrazu, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej, Rewitalizacja miast i wsi) oraz Geodezja i kartografia, ze specjalnościami: Geodezja inżynieryjna, Geodezja i nawigacja satelitarna morska i lądowa, Geodezja rolna i leśna a także Zintegrowane systemy informacji przestrzennej. Wpisana do rejestru szkół wyższych zawodowych pod numerem 132. Nauka odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 PROREKTOR

dr inż. prof. nadzw.
Stanislaw Szyszko

 REKTOR

Członek Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. inz.
Andrzej Hopfer

 

Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „Gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Biznesu i Gospodarki Przestrzennej. Zgodnie z § 2 Uchwały Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną pozwalającą na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „Gospodarka przestrzenna”. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.

 

HISTORIA UCZELNI

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku zainaugurowała swą działalność w roku akademickim 2003/2004 – Zgodę na jej utworzenie – po pozytywnej rekomendacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Prezydencie RP – wydał Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia jest wpisana do rejestru szkół wyższych zawodowych pod nr 132.

Poczynając od roku akademickiego 2007/2008 – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – siedzibą uczelni stał się Słupsk. Dzięki życzliwości władz samorządowych: Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska, Uczelnia uzyskała lokum w kompleksie edukacyjnym przy ulicy Bałtyckiej 29, znacznie polepszając swą materialną bazę naukowo-dydaktyczną.

Inicjatorami i założycielami WSIG jest grono naukowców zajmujących się gospodarką przestrzenną i szeroko rozumianą problematyką rozwoju obszarów wiejskich. Ich inicjatywa wyszła tym samym naprzeciw oczekiwaniom pomorskich i zachodniopomorskich parlamentarzystów RP oraz licznego grona działaczy samorządu lokalnego, zdających sobie sprawę z konieczności utworzenia uczelni, wypełniającej dotkliwą lukę w kształceniu kadr na potrzeby całego Pomorza. Te wsparcie i życzliwość Uczelnia odczuwa nieprzerwanie.

W 2008 po kolejnej okresowej kontroli nasza Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej – najwyższego organu powołanego przez Prezydenta RP do oceny warunków i poziomu nauczania uczelni wyższych w kraju.

 

CZEGO UCZYMY

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku kształci na kierunku: Gospodarka przestrzenna.

Specjalności to:

– Zagospodarowanie przestrzenne;

– Kształtowanie krajobrazu;

– Wycena i zarządzanie nieruchomościami;

– Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;

– Rewitalizacja miast i wsi.

 

Od roku akademickiego 2010/2011 Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki uruchomiła nowy, atrakcyjny kierunek w zawodzie poszukiwanym, ambitnym i satysfakcjonującym finansowo: Geodezja i kartografia.

Specjalności to:

– Geodezja inżynieryjna;

– Geodezja i nawigacja satelitarna;

– Geodezja rolna i leśna;

– Zintegrowane systemy informacji przestrzennej.

WSIG prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach:

– Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

– Zagospodarowanie nieruchomości;

– Architektura krajobrazu;

– Planowanie, ochrona i zarządzanie krajobrazem;

– Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej;

– Zintegrowane systemy informacji przestrzennej.

 

Kierunku i specjalności, w jakich Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki kształci swych studentów dają umiejętności zawodowe na miarę wyzwań i potrzeb rozwojowych Polski i Europy w XXI wieku. Co więcej – są wzajemnie komplementarne, uzupełniają się nawzajem.

Absolwenci WSIG nie szukają pracy. Specjalistów o takiej wiedzy i umiejętnościach szuka rynek pracy całej Zjednoczonej Europy.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u