Zaklad Handlu i Uslug Patrick STRANZ

Dodaj |
  • O FIRMIE
  • OFERTA

Nasza firma istnieje już ponad 10 lat. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem inwestycji, a także ich realizacją. Od 6 lat specjalizujemy się w modernizacji przemysłu mleczarskiego.

Posiadamy wszechstronną wiedzę z zakresu wymogów sanitarnych obowiązujących w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Bogate doświadczenie i znajomość rynku mleczarskiego pozwala nam w sposób efektywny przygotować plan modernizacji Zakładu dostosowujący go do wymagań rynku i obowiązujących norm. Wspomagamy także procedurę otrzymania dotacji z funduszy UE.

Jako Inwestor Zastępczy przeprowadzamy wszystkie procedury administracyjne konieczne podczas planowanej inwestycji. Pozwala to na sprawne rozpoczęcie prac budowlanych. Przeprowadzamy inwestycje od pomysłu aż “pod klucz”, będąc przez cały czas do dyspozycji Inwestora.

W naszej bogatej ofercie znaleźć można między innymi:

Wyszukanie, sprawdzenie planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu i nabycie gruntów w imieniu

Inwestora.

Przygotowanie wniosków i uzyskanie w imieniu Inwestora warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Sprawdzanie dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi normami.

Przeprowadzenie uzgodnień z rzeczoznawcami oraz inspekcją weterynaryjną i sanitarną.

Opracowanie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę.

Doradztwo w zakresie dostosowania Zakładu Mleczarskiego do wymogów UE oraz wymogów inspekcji weterynaryjnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Przygotowanie harmonogramów realizacyjnych i wyceny robót.

Zawieranie – jako Inwestor Zastępczy – umów z firmami wykonawczymi, gwarantującymi terminową i wysokiej jakości realizację.

Realizacja robót we wszystkich branżach.

Prowadzenie nadzoru podczas realizacji inwestycji.

Odbiór robót wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.

Uczestnictwo w przeglądach weterynaryjnych i sanitarnych, koniecznych do przyznania Zakładowi Produkcji Spożywczej atestów unijnych.

Wszechstronną pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy UE.

Przygotowanie dla Zakładu Raportu Ochrony Środowiska.

Montaż sufitów bez mostków termicznych, z zapewnieniem pełnej higieny wykonywanych pomieszczeń, przy zastosowaniu teowników poliestrowych.

Dostawa i montaż płyt poliuretanowych z okładzinami z blachy kwasoodpornej lakierowanej.

Dostawa i montaż urządzeń mleczarskich.

Projektowanie, dostawa i montaż instalacji chłodniczych dla przemysłu spożywczego – amoniakalne, freonowe, glikolowe. Produkcja wody lodowej, klimatyzacja, mroźnie.

Projektowanie, dostawa i montaż kompletnych linii technologicznych dla przetwórstwa spożywczego: mleko, ryby, mięso, warzywa i owoce.

Dostawa i montaż drzwi dla przemysłu spożywczego.

 

 

 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u