Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni J. Franek i A. Popek

Dodaj |
  • O FIRMIE

Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni powstał w 1985 roku jako spółka cywilna – współwłaścicielami są Andrzej Popek i Jerzy Franek – i od początku swojej działalności zajmuje się głównie pielęgnacją i ścinką drzew (szczególnie w trudnych warunkach np. cmentarze, parki zabytkowe, zieleń miejska, przyuliczna) oraz kompleksowym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej (całoroczna i sezonowa pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, nasadzenia, sprzątanie i wywóz nieczystości, odśnieżanie) oraz zagospodarowaniem odpadów zielonych. Jesteśmy przygotowani merytorycznie i sprzętowo do wykonywania prac na wysokości (pielęgnacja drzew, odśnieżanie dachów itp.), utrzymywania i zakładania terenów zielonych (odnawianie trawników, nawożenie, aeracja; formowanie, odmładzanie i uzupełnianie żywopłotów; nasadzenia sezonowe i wieloletnie), konserwacji i naprawy małej architektury. Opracowujemy również inwentaryzacje i projekty zieleni towarzyszącej obiektom prywatnym i publicznym, opinie, wyceny i preliminarze opłat.

Swoją ofertę opieramy o wieloletnie doświadczenie, sprawną i wyszkoloną załogę, najnowocześniejszy sprzęt produkcji krajowej i zagranicznej, oraz kontakty z podobnymi grupami w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA, dzięki którym poznajemy i wdrażamy najnowocześniejsze, sprawdzone na Zachodzie metody i technologie. Prowadzimy szkolenia z zakresu pielęgnacji zieleni na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa -NOT oraz Polskie Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew. Od roku 1991 współpracujemy z amerykańską firmą Bandit Industries Inc – producentem renomowanych rębaków, recyklerów, oraz frezarek do pni drzew, reprezentując tę firmę na polskim rynku.

Na przestrzeni lat wypromowaliśmy liczne rozwiązania oraz urządzenia stosowane przy pielęgnacji zieleni. W Polsce byliśmy pionierami we wdrażaniu do eksploatacji rębarek (urządzeń służących do rozdrabniania gałęzi, konarów, a nawet całych drzew bezpośrednio w miejscu ich pozyskania celem zmniejszenia i objętości), frezarek do usuwania pni po ściętych drzewach oraz recyklerów do redukcji odpadów pochodzenia organicznego. Obecnie urządzenia te są powszechnie stosowane nie tylko przez firmy z naszej branży ale pracują w różnych zastosowaniach w wielu większych i mniejszych miastach Polski.

W ostatnich latach poszerzyliśmy naszą działalność o usługi recyklingu z wykorzystaniem mobilnych rozdrabniaczy Bandit Beast. Oferujemy wydajne przetwarzanie materiałów pochodzenia leśnego oraz rolniczego, recykling opakowań drewnianych i odpadów wielkogabarytowych, a także recykling wybranych nieorganicznych materiałów.

Najświeższym projektem realizowanym przez naszą firmę jest produkcja barwionych zrębków dekoracyjnych.

     

KADRA

Zakład zatrudnia obecnie 50 osób. W większości są to fachowcy z wykształceniem ogrodniczym, rolniczym lub leśnym i przynajmniej kilkuletnim stażem pracy. Od lat budujemy stałą, doświadczoną i zgraną załogę. 

Kierujący pracami – Jerzy Franek i Andrzej Popek legitymujący się dyplomami Akademii Rolniczej w Krakowie, świadectwami ukończenia kursów: pilarzy drzew ozdobnych, inspektorów nadzoru prac przy drzewach (kursy II i III stopnia PTChD), certyfikatami Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, zezwoleniem Państwowej Służby Ochrony Zabytków na prowadzenie prac w obiektach zabytkowych – gwarantują prawidłowe, zgodne ze sztuką ogrodniczą wykonanie prac.

Wśród naszej załogi są osoby, które potwierdziły swoje wysokie kwalifikacje, zdobywając certyfikat European Treeworker pozwalający na wykonywanie pielęgnacji i ścinki drzew na terenie całej Europy.

W naszych szeregach posiadamy również wykwalifikowanych serwisantów oraz zespół osób zajmujący sprzedażą specjalistycznych maszyn Bandit Industries, Inc.

USŁUGI

Pielęgnacja zieleni

Projektowanie zieleni

Recykling odpadów

Produkcja własna

Handel

OFERTA HANDLOWA

Maszyny Bandit Industries

Maszyny używane i demonstracyjne


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u