Zakład Usług Archiwalnych Składnica Sp. Z o.o.

Dodaj |

O FIRMIE

NASZ ATUT TO DOŚWIADCZENIE

Zakład archiwalny prowadzę od 1991 r. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia ww. działalności, tj. ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek historia ze specjalnością archiwalną oraz pięcioletni okres pracy w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, gdzie m. in. byłem kierownikiem Oddziału III – akt wytworzonych po 1945 r. Jestem członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu.

16 LAT DZIAŁALNOŚCI

Działamy na rynku ponad 16 lat, ale nie zapominamy o nowoczesnych technologiach, których rozwój ma uprościć naszym Klientom kontakt z nami oraz zdobycie wymaganych dokumentów.

Dzięki ich zastosowaniu otworzyłem oddziały Składnicy Akt w całej Polsce południowej i środkowej (Wrocław, Kielce, Świdnica, Rzeszów, Zawiercie, Katowice, Kraków, Lublin).

BLISKO 300 FIRM W REFERENCJACH

Obecnie przechowujemy dokumenty oraz akta blisko 300 zlikwidowanych zakładów pracy, które znajdują się w naszych magazynach, najbliższych ich siedzibie.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą oraz skorzystania z usług.

HUBERT FARYS

 

USŁUGI

ZAJMUJEMY SIĘ

Zakład Archiwalny Składnica Akt Sp. z o.o. zajmuje się:

1. porządkowaniem archiwów zakładowych

2. tworzeniem oraz opieką nad archiwami zakładowymi

3. przechowywaniem akt likwidowanych podmiotów gospodarczych (spółdzielni, spółek z o.o. i spółek akcyjnych)

PORZĄDKUJEMY

ad. 1) Porządkując dokumenty archiwum zakładowego wykonujemy następujące czynności:

– segregujemy akta na zespoły i komórki organizacyjne

– kwalifikujemy i układamy akta kat. “A” i “B” według zespołów i komórek organizacyjnych

– opisujemy teczki z aktami z wyszczególnieniem nazw akt, numeru teczki, roku, okresu przechowywania i kategorii akt

– sporządzamy spis akt pozostający w składnicy

– wydzielamy akta kat. “Bc”, z których okres przechowywania minął i sporządzamy spis tych akt

– sporządzamy wywieszki orientacyjne w archiwum zakładowym

– przeszkalamy pracownika zleceniodawcy w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego

TWORZYMY ARCHIWA

ad. 2) W odniesieniu do akt kat. “A”:

– układamy w teczce pisma chronologicznie według zasady – najstarsze pisma na wierzchu, najnowsze na spodzie

– usuwamy wtórniki pism i nieistotne pisma przewodnie

– usuwamy wszystkie części metalowe (spinacze, zszywki)

– numerujemy wszystkie zapisane strony

– dokonujemy zszycia i opisania teczek

PRZECHOWUJEMY

ad. 3) Przechowywanie akt nakłada na Przechowawcę obowiązki:

– należytego przechowywania akt w sposób zabezpieczający je przed utratą lub uszkodzeniem

– wydawania zaświadczeń dot. okresu zatrudnienia i płac

– udostępniania dokumentacji uprawnionym i zainteresowanym instytucjom jak ZUS, Urząd Skarbowy, Sądy Pracy

– zachowania tajemnicy służbowej związanej z wykonywaną pracą.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u