Zakłady Mięsne “SKIBA” Andrzej Skiba

Dodaj |

O Firmie

Zakłady Mięsne SKIBA to jedne z najprężniej rozwijających się zakładów branży mięsnej w Polsce. Od początku istnienia firmy, od 1991 roku, główną dewizą naszego działania jest stała dbałość o jakość oferowanych wyrobów przy jednoczesnym kultywowaniu najlepszych tradycji przetwórstwa mięsnego i dbałości o środowisko naturalne.

Naszym niepodważalnym atutem jest położenie Zakładów Mięsnych SKIBA – główna siedziba firmy znajduje się w Chojnicach (woj. Pomorskie), na granicy Borów Tucholskich i Kaszub, jednych z najczystszych ekologicznie regionów Polski. Ich cechą charakterystyczną jest niepowtarzalne ukształtowanie terenu (liczne jeziora, oczka wodne, rzeki, torfowiska, lasy i łąki wchodzące w skład Parków Krajobrazowych oraz Parków Narodowych) a także unikatowa fauna i flora (liczne gatunki roślin i zwierząt występujące wyłącznie na tych terenach i objęte ścisłą ochroną).

Dbałość o zachowanie naturalnego krajobrazu i restrykcyjne przepisy ochrony środowiska wpłynęły negatywnie na rozwój przemysłu na wspomnianych terenach. Korzyścią dla nas jako producenta żywności jest zminimalizowany wpływ uprzemysłowienia na okoliczne tereny rolnicze, co znajduje bezpośrednie odbicie w jakości pozyskiwanego surowca rzeźnego.

Zakład przetwórczy o powierzchni 9 tys.m² mieści się w Chojnicach. Produkcja odbywa się zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną i higieniczną (GMP i GHP) i znajduje się pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Zakład otrzymał również numer eksportowy a tym samym został wpisany na listę krajowych zakładów uprawnionych do produkcji i exportu na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ciągły i dynamiczny rozwój firmy, własna ubojnia, kultywowanie najlepszych tradycji przetwórstwa mięsnego, dbałość o środowisko naturalne, systematyczne wzbogacanie oferty handlowej a przede wszystkim działanie zgodne z naszą wieloletnią dewizą – „w dobrym smaku”, przez który rozumiemy nie tylko niepowtarzalny smak naszych wyrobów, ale także przestrzeganie praw konsumenta i zasad etyki działań gospodarczych.

 

Dystrybucja

Zakłady Mięsne SKIBA znaczną część produkowanych wyrobów sprzedają poprzez własną sieć sprzedaży obejmującą swym zasięgiem Polskę Północno-Zachodnią.

Składa się na nią 9 hurtowni firmowych i ponad 60 sklepów firmowych.

Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji i specjalistycznemu transportowi docieramy z naszymi produktami do mieszkańców Polski Północnej i Centralnej.

 

Ubojnia Zakładów Mięsnych “Skiba”

Ubojnia Zakładów Mięsnych SKIBA w Igłach (koło Chojnic, woj. pomorskie) specjalizuje się w produkcji półtusz wieprzowych i elementów rozbiorowych. Jest to nowo wybudowany zakład (lipiec 2007) z najnowocześniejszą technologią uboju wieprzowego o wydajności 300 sztuk na godzinę.

Korzystamy z nowoczesnej linii ubojowej firmy BANSS

Linia wyposażona jest w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do uboju trzody:

* nowoczesną komorę głuszenia dwutlenkiem węgla,

* wysokospecjalizowane urządzenie ANITEC do pozyskiwania krwi zwierzęcej,

* kondensacyjny tunel oparzelniczy, na wisząco (pierwsza instalacja w Polsce), podwójną szczeciniarkę przelotową, myjki i piece opalające,

* automatyczne, bezobsługowe urządzenia (AUTOFOM) do pomiaru mięsność tusz,

* system transportowania półtusz i ośrodków, oraz zespół stanowisk (podestów) roboczych i kontrolnych,

* odrębne tunele szokowego schładzania ośrodków oraz półtusz chłodnie magazynowania półtusz w wyposażone w system automatycznego transportu, zarówno po stronie przyjęcia jak też wydania produktu (pierwsza instalacja w Polsce),

* system transportowy dla ekspedycji wyrobów gotowych,

* system mycia i powrotu pustych haków,

* próżniowy system transportowy fińskiej firmy Tajfun do bezkolizyjnej ewakuacji konfiskat lub odpadów

* w komlesie ubojni budynek podczyszczalni ścieków o powierzchni ok. 750m2 i kubaturze ok. 4.500m3.

Doskonale przeszkolona i wykwalifikowana kadra pracownicza z dużym doświadczeniem jest gwarancją naszej wysokiej pozycji na rynku przetwórstwa mięsnego. Każdy nasz klient może liczyć na szybką i profesjonalną obsługę.

Ubojnia została w pełni dostosowana do wymogów unijnych.

Wygodny plac manewrowy ułatwia rozładunek i załadunek. Zakład posiada 10 tysięcy metrów produkcyjnych oraz powierzchnie chłodnicze o możliwościach magazynowych 8 tysięcy półtusz.

W oddzielnym budynku umieściliśmy nowoczesną myjnię samochodową co zwiększa wygodę i komfort przestrzenny klientów.

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u