ZEMAR Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych

Dodaj |

O NAS

 

Nasza firma prowadzi działalność gospodarczą od maja 1991 roku jako spółka cywilna, a od grudnia 2001 roku jako spółka jawna głównie na terenie Województwa Dolnośląskiego. W obecnej formie organizacyjnej istniejemy od 12 lat. Zatrudniamy 50 pracowników na etatach stałych, a w razie potrzeby współpracujemy z kilkoma innymi firmami różnych specjalizacji, m.in. instalacje elektryczne, gazowe itp. Dysponujemy własnym, odpowiednim do zakresu wykonywanych robót, specjalistycznym sprzętem oraz zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i kompetentnych fachowców, a także od lat współpracujemy z renomowanymi i uznanymi biurami projektowymi wdrażając nowoczesne, ekonomicznie oszczędne rozwiązania techniczne i technologiczne w wykonawstwie robót. Pozwala to na wycenę robót według opłacalnych dla Inwestora stawek, a fachowość i terminowość wykonywanych robót czynią z Nas dobrego partnera.

 

 

ZAKRES USŁUG

 

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano – Inżynieryjnych Zemar s.j. składa ofertę współpracy w zakresie niżej wymienionych rodzajów robót:

– budowlano – inżynieryjnych i wodno – melioracyjnych,

– budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych i drenażowych,

– roboty drogowe, ziemne i makroniwelacje terenu,

– konserwacji zieleni miejskiej, rekultywacje gruntu, roboty parkowe (alejki, place),

– czyszczenie stawów, osadników wraz z robotami towarzyszącymi,

– wiercenia hydrogeologiczne, geologiczne, inżynierskie,

– wiercenie studni głębinowych i systemy budowlanych odwodnień gruntu,

– roboty przygotowawcze, porządkowe i likwidacja wysypisk śmieci(rekultywacja).
Firma nasza posiada odpowiedni i nowoczesny sprzęt oraz transport. Zatrudnia przeszkolonych i doświadczonych pracowników, wykwalifikowaną z wieloletnim doświadczeniem kadrę inżynieryjno – techniczną.

 

 

REFERENCJE

Referencje wybranych robót wykonywanych przez naszą firmę:
..::Urząd miejski Strzegom::..

Sieć wodociągowa we wsi Graniczna i Bartoszówek, sieć kanalizacji sanitarnej w al. Wojska Polskiego, osiedlu Graby, ul. Sikorskiego, ul. Rybnej w Strzegomiu.
..::Urząd gminy Świdnica::..

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witoszów Górny zadanie współfinansowane w ramacg programu unii europejskiej SAPARD
..::Urząd miejski Wrocławia::..

Odbudowa rowów melioracyjnych – renowacja systemów melioracyjnych na osiedlu Zgorzelisko we Wrocławiu
..::Urząd gminy Podgórzyn::..

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Podgórzyn – Przesieka wraz z montażem 8 szt. przepompowni ścieków
..::gmina wrocław::..

Budowa sieci wodociągowej dla osiedla Opatowie i Nowy dom we Wrocławiu finansowanych z Funduszu Dotacji lokalnych Programu Unii Europejskiej PHARE
Ponadto wykonywaliśmy zlecenia dla:

Urząd Gminy Czernica
Urząd Miejski Wrocław
Urząd Miejski Strzegom
Urząd Miejski w Oleśnicy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
DMIK we Wrocławiu
Wrobis S.A.
Zakłady Chemiczne Złotniki s.a. we Wrocławiu
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa we Wrocławiu
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Oleśnica s.a.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu
Urząd Miejski w Kowarach
Urząd Gminy Kobierzyce
Urząd Gminy Świdnica
Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
Powiat Wrocławski
Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu

 

 
 


Copyright © 2021 katalogprzedsiebiorstw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Agencja interaktywna LTB.pl
Dołącz do nas na Facebook'u